Adkomst

Se kartskisse - boligen er merket med til salgs plakat fra Exbo. Det vil være skiltet til fellesvisning.

Beliggenhet

Eiendommen har en nydelig beliggenhet langs elven på Buøya. Her er det lettstelt, praktisk og sentralt å bo. Kort vei til barnehager, skoler, sentrum, turområde osv. Lekeplass like ved huset. Nytt boligfelt med mennesker i alle aldre. Boligen ligger i første rekke mot elva og det er en liten sandstrand med brygge like nedenfor med bademuligheter osv.

Tomt

Tomt ca 250 kvm. Endetomt, opparbeidet med beleggningsstein i innkjørsel. Terrasse mot elven og mot innkjørsel. Solrik endetomt. Friområde foran huset.

Adresse

Buøystranda 41
4516 Mandal

Informasjon

Adresse:
Buøystranda 41
4516 Mandal

Boligtype: Rekkehus
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 4
Primærrom: 136 m2

Finn ID: 149924034

Omkostninger

4 450 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
25 000,- (Tomtekostnad kr 1.000.000,-)
10 300,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
36 522,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
4 486 522,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1002
Gårdsnr: 50
Bruksnr: 68

Parkering

I garasje, carport eller på tomten.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i et regulert område under områdereguleringsplan for Elvebredden Buøya vedtatt 16.06.2016, avsatt til boligformål.

Byggemåte

Oppført i mur og tre. Det foreligger ikke tilstandsrapport på eiendommen pga boligen er nyoppført.

Innhold

Boligen inneholder hall m/trapp, bad/vaskerom og 3 soverom, samt garasje og bod i 1.etg. Utgang til terrasse i 1.etg med kort vei til strand og elvelinje. I 2.etg er det stue og kjøkken i åpen løsning, baderom og et soverom. Terrasse på begge sider av boligen med mye sol.

Standard

Kjøkken: Lekkert Sørlandskjøkken med intergrerte hvitevarer (komfyr, platetopp og oppvaskmaskin medfølger i handelen. Boligen holder en svært høy standard med lekre Kahrs enstavsparkett som en gjennomgående for boligen.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. Varmekabler på begge baderom og gang 1.etg.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vann og kloakk. Veien er privat p.t men kommunen skal overta veien når feltet er utbygd i følge utbygger.

Offentlige avgifter

MANDAL 2019

Vann: kr. 1 506,25,- + forbruk i følge vannmåler kr. 8,50,- pr. m3
Avløp: kr. 2 605,- + forbruk i følge vannmåler kr. 8,88,- pr. m3
Feier: kr. 426,25,- pr. pipe
Vannmålerleie: kr. 125,- pris kan avvike etter målerens størrelse.
Eiendomsskatt 2018: er ikke angitt pga byggets alder.
Standard renovasjon med papirsekker (1) Maren kr. 2 825,-
Fakturering for faste avgifter og eiendomsskatt skjer to ganger i året.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:

2017/179529-1/200 Erklæring/avtale 28.02.2017
Rettighetshaver:AGDER ENERGI NETT AS org.nr: 982974011
Avtale om erverv av rettigheter til høyspent jordkabel - 22 kV
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om bebyggelse
Overført fra: 1002-50/65
Gjelder denne registerenheten med flere

2017/179553-1/200 Erklæring/avtale 28.02.2017
Rettighetshaver:AGDER ENERGI NETT AS Org.nr: 982974011
Avtale om grunnrettigheter til nettstasjon
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om bebyggelse
Overført fra: 1002-50/65
Gjelder denne registerenheten med flere

2019/481103-1/200 Erklæring/avtale 29.04.2019 21:00
rettighetshaver:Knr:1002 Gnr:50 Bnr:67
Bestemmelse om beplantning/vegetasjon/hekk

2018/1009675-1/200 Registrering av grunn 10.07.2018 13:16
Denne matrikkelenhet opprettet fra:Knr:1002 Gnr:50 Bnr:65
Elektronisk innsendt

2019/481070-1/200 Bestemmelse om spillvann/drensvann/stikkrenner 29.04.2019 21:00
rettighetshaver:Knr:1002 Gnr:50 Bnr:65
rettighetshaver:Knr:1002 Gnr:50 Bnr:68
Bestemmelse om grøfter/kummer

2019/481070-2/200 Erklæring/avtale 29.04.2019 21:00
rettighetshaver:Knr:1002 Gnr:50 Bnr:68
Bestemmelse om beplantning/vegetasjon/hekk
Bestemmelse om strømskap

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest fra 06.06.2019.

Konsesjon

Da det er boplikt i Mandal kommune plikter kjøper å undertegne egenerklæring vedrørende konsesjonsfrihet.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Søgne og Greipstad Sparebank.

Boligselgerforsikring

Selger har valgt å ikke tegne boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Boligen har fått energiklasse gul B.

Ligningsverdi

Ligningsverdi er ikke angitt pga boligens alder.

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.
I og med at dette er en nyoppført bolig som ikke er tatt i bruk betales kun dokumentavgift av andel tomtekostnad. Så dokumentavgift her utgjør ca 25.000,-

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven § 3-9.
En "som den er" klausul overfører risikoen for skjulte feil og mangler fra selger til kjøper. Selger er likevel ansvarlig dersom eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn det kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhendingsloven § 3-9 annet punktum.
Ved omsetning av nyoppført bolig skal det lite til for at nevnte vesentlighetskrav anses oppfylt. Det antas at en "som den er" klausul normalt ikke vil ha nevneverdig betydning for mangelsvurderingen ved omsetning av ny bolig.
Eiendommen har likevel mangel dersom det er gitt mangelfulle eller uriktige opplysninger om forhold ved eiendommen, som selgeren kjente eller måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få, dersom det har virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte arealoppmåling utført av Andreas Natvig, samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Kontakt

Pål Ødegård
Pål Ødegård

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler