Visning

Visning torsdag 22/08 fra 1700 - 1800

Adkomst

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO visningsskilt ved fellesvisning.

Beliggenhet

Solrik og meget barnevennlig beliggenhet med kort vei til lekeplass, fotballbinge, turterreng, skole og barnehage. Aktivt idrettsmiljø for håndball og fotball gjennom Just I.L. og tilgang til kunstgressbane og ny flerbrukshall. Det nevnes også flotte bademuligheter både i Hemningsvannet, Gillsvann og i Topdalsfjorden. I nærområdet finner man i tillegg båthavn og golfbane. Kort vei til Kristiansand sentrum.

Tomt

Festet fellestomt på 141592 kvm.

Boligen disponerer egen del på fremsiden, siden og baksiden av huset. Tomten er opparbeidet med mur og gressplen på sørsiden av boligen og stor solrik terrasse ut fra stue.

Adresse

Buhusheia 22A
4634 Kristiansand S

Informasjon

Adresse:
Buhusheia 22A
4634 Kristiansand S

Boligtype: Rekkehus
Eieform: Andel
Soverom: 2
Primærrom: 104 m2

Finn ID: 154777974

Omkostninger

1 790 000,- (Prisantydning)
26 863,- (Andel av fellesgjeld)
--------------------------------------------------------
1 816 863,- (Pris inkl. fellesgjeld)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
430,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk)
430,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk)
4 300,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
5 332,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 822 195,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1001
Gårdsnr: 117
Bruksnr: 10

Parkering

Fellesparkering i borettslaget
Flere gjesteparkeringsplasser i området.

Reguleringsforhold

Reguleringsplan: Jærnesskogen Vedtatt : 18.02.69
Bebyggelsesplan: Jærnes Terrasse Vedtatt : 19.12.74
Reguleringsformål: Bolig

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

Romslig enderekkehus over 2 etasjer med stor terasse

U.Etasje: Vindfang, gang, wc, kjøkken, vaskerom, innredet rom/kontor og bod.

- I boligens underetasje finner du praktisk vindfang som leder til romslig hall med garderobeplass. Fra hallen kommer du inn til moderne og åpen kjøkkenløsning som er tidsriktig med god spiseplass. Fra kjøkkenet er det åpning inn til stort vaskerom og praktisk innredet bod. Fra underetasjens hall er det også praktisk badrom med toalett og servant.

- Innredet rom/kontor i underetasje har godkjent rømning grunnet dør. Dagslysflate kan vurderes til for lite i forhold varig opphold. Rommet er i dag benyttet som soverom av nåværende eier, men det er ikke søkt godkjent til varig opphold.

1.Etasje: Stue, bad, 2 soverom.

- I boligens første etasje kommer du inn i stor romslig stue med flott ildplass og romslig sofakrok. Stuen har rikelig belysning med flotte vinduer og dør ut mot boligens terrasse. Fra stuen finner vi modernisert bad med flislagt gulv og boligens to soverom, hvor hovedsoverommet er nyoppusset.

Standard

Takstmannens konklusjon:

Generell beskrivelse av boligen

Enderekkehus belliggende i velletablert boligområde på Justvik i Kristiansand.
Rekkehuset som er ett Konsmo Hus ble oppført i 1977 bestående av 4 enheter.

Boligens utside er fint opparbeidet med plen, terrasse, busker samt bedd.
Boligen generelt er normalt vedlikehold med dets normale elde man må forvente ut ifra alder. En generell oppgradering på utvendige og innvendige overflater må påregnes.

Av moderniseringer kan det nevnes at de fleste vinduer/dører er skiftet fra 2000 og utover. Gulvet på bad ble modernisert i 2013.

Viktige elementer for deg som kjøper:
- Kledning fra opprinnelig byggeår, diverse råte observert. Topp gavl vegg bør skiftes TG3.
- Taket er fra opprinnelig byggeår.
- Drenering fra opprinnelig byggeår.
- 4 vinduer fra opprinnelig byggeår. Det antas 1 punktert glass på eldre vindu i stue.
- Fliser i entre og gang har hulrom under og mangler stedvis fuge.
- Gulv i stue har sprekker.

Rapport må leses i sin helhet da det kan forekomme forskjellig tilstandsgrad på hovedtilstandsgraden. Spørsmål vedrørende rapport kan stilles til undertegnede på mobil: 99276076.

Oppvarming

Peis og elektrisk.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei, vann og kloakk.

Offentlige avgifter

Inkludert i fellesutgiftene.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:

1972/8194-2/93 Hjemmel til festerett
06.09.1972
Vederlag: NOK 0
Kjøper:Jærnes Terasse Borettslaget
Org.nr: 954692450

1972/8194-4/93 Bestemmelse om veg
06.09.1972
Med flere bestemmelser

1972/8194-5/93 Festekontrakt - vilkår
06.09.1972
Festetid: 99 år
Avgiftsbestemmelser
Husbankes standardklausul vedtatt
Best. om overdragelse
Pant for forfalt festeavgift

1975/12336-1/93 Best. om vann/kloakkledn.
12.11.1975
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest datert 26.10.1978.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Søgne og Greipstad Sparebank.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Boligen er energimerket og har fått energimerke . Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler

Alt. Ved salg og utleie av fast eiendom skal det på oppdrag inngått fra og med 01.07.2010 oppgis en energiklassifisering på en skala fra A_G. Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

Ligningsverdi

Likningsverdi for inntektsåret 2017:
Som primærbolig: kr 563 270
Som sekundærbolig: kr 2 027 771

Fellesutgifter

Fellesutgiftene utgjør kr. 3 565 pr. mnd

Dette dekker: Revisjon, styrehonorar, forretningsførsel, vaktmestertjenester, vedlikehold, felles forsikring og strøm, kommunale avgifter, festeavgift, betjening av fellesgjeld, TV og bredbånd.

Fellesgjeld

Spesifikasjon av lån:
Andel fellesgjeld: kr. 26 863,-
Dnb Annuitetslån, 4 terminer per år. Rentesats per 02.07.2019: 2.52% pa. Antall terminer til innfrielse: 17 Saldo per 02.07.2019: 5 288 436 Andel av saldo: 26 864 Første termin/første avdrag: 28.12.2017 ( siste termin 28.09.2023 )

Borettslaget er forsikret mot husleietap i Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS. Se www.nbbl.no for mer informasjon.

Andre opplysninger

Vaskemaskin og fryseboks følger ikke bolig - kjøleskap, oppvaskmaskin, komfyr og vifte følger bolig.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av Kristian Torland, samt selgers egenerklæring.

Borettslagets vedtekter, husordensregler, referat fra siste generalforsamling og regnskap kan fås ved henvendelse til megler.

-Det er 20 dagers dagers forkjøpsrett for medlemmer av sørlandets boligbyggelag.
-Kjøper må godkjennes av styret.
-Fremleie må søkes styret
-Kjæledyr er begrenset til 2 stk pr leilighet. Se husordensregler for mer info angående husdyr.

Kontakt

Alexander Skarpeid Lindland
Alexander Skarpeid Lindland

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler