• Velkommen til Langgata 10!
  • Spennende næringseiendom i nærhet til sentrum
  • Langgata 10 - Planskisse 1 - 3D Floor Plan
Selg med Exbo

Hjem / Langgata 10 / Mandal

Langgata 10 / Mandal

Innholdsrik næringseiendom på en flate - 500 kvm - Sentrumsnær beliggenhet i attraktivt område

Prisantydning 5 000 000,-
Omkostninger 126 342,-
Totalpris 5 126 342,-
Byggeår 1977
P-rom 127 kvm
Bruksareal 500 kvm
Tomteareal 1 345 kvm
Boligtype Næringsbygg

Se flere detaljer

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 127 kvm, Bruksareal: 500 kvm

1.Etasje: TOT: 500 kvm, P-ROM: 127 kvm, S-ROM: 373 kvm.

Parkering

Parkering på tomt.

Reguleringsforhold

Kommuneplaner
Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon.
Id 201815
Navn Kommuneplanens arealdel 2018-2030
Plantype Kommuneplanens arealdel
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 31.01.2019
Delarealer Delareal 1 345 m
KPHensynsonenavn H910
KPDetaljering Reguleringsplan skal fortsatt gjelde

Reguleringsplaner
Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon.
Id 138
Navn Nedre Malmø
Plantype Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 21.06.2007
Bestemmelser - https://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/4205/138/Dokumenter/4205-138%20ME3%20Reguleringsbestemmelser.pdf
Delarealer Delareal 1 231 m
Formål Bolig/Forretning/Kontor
Feltnavn B/F/K 5
Delareal 114 m
Formål Gangvei

Se vedlagt reguleringskart i prospekt.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

P-rom: Entré, Ekspedisjon,
Møterom/spiserom, Kontor, Toalettrom.

S-rom: Bod, Verksted, Verksted /lager,
Verksted /lager, Kontor/lager,
Kontor /lager 2, Toalettrom 2, Bod 2, Bod
3.

Eiendommen er endret fra opprinnelig godkjente tegninger. Dette er ikke søkt godkjent hos kommunen. I den innredete delen med kontorer er det gjort endringer på innvendig planløsning ihht godkjente tegninger fra kommunens arkiv.

Det har i bygget vært forskjellige forretninger gjennom årenes løp og innvendige endringer har blitt gjort ifbm de forskjellige forretningenes behov. Det er kjøpers ansvar å søke godkjennelse hos kommunen for opprettelse av næring/forretning. Det oppfordres derfor til å foreta undersøkelser hos kommunen for de planer kjøper har for bygget. Kjøper oppfordres til å sette seg inn i reguleringsplanen for eiendommen.

Standard

Takstmannens konklusjon:

Eiendommen ligger sentralt på Malmø øst for Mandal i ett
område med flere næringslokaler.
Lokalet inneholder inngang med ekspedisjon/resepsjon,
kontor, sanitær samt møtelokaler med kjøkken.
Resterende er produksjonslokaler samt lager og boder.
Det er etablert flere porter og rikelig med asfaltert parkering
utenfor lokalene.

Arealmåling er gjort etter beste evne og små avvik kan forekomme mht. planløsninger.
Hele produksjonslokale er lagt inn som S-rom samt lager/bod i ekspedisjonsbygget.
Næringslokale er bygget i tre, betong og stål med ukjent alder på bygningsdeler men store deler av utvendig fasader er antatt fra byggeår.

Oppvarming

To varmepumper installert i 2019 ihht selgers egenerkløring. Forøvrig elektrisk.

Kart

Visning

For visninger utover de annonserte, ta kontakt med megler på telefon 458 38 665

Husk å lese salgsoppgave så du kan stille godt forberedt på visning.

Salgsoppgaven beskriver vesentlig og lovpålagt informasjon om eiendommen.

Bestill salgsoppgave

Kontakt meg

Alexander Skarpeid Lindland

Alexander Skarpeid Lindland

Eiendomsmegler

458 38 665
asl@exbo.no

Ønsker du å gi bud

Legg inn bud på eiendommen

Se flere boliger i samme område

Nøkkelopplysninger

Prisantydning 5 000 000,-
Omkostninger 126 342,-
Totalpris 5 126 342,-
Byggeår 1977
P-rom 127 kvm
Bruksareal 500 kvm
Tomteareal 1 345 kvm
Boligtype Næringsbygg
Eierform Selveier
Kommunenr 4205
Gårsnr 170
Bruksnr 380
Meglers referanse 3039311
Finnkode 323000701
Annonseendring 20.02.2023 12:17

Prisinformasjon

Prisantydning 5 000 000,-
Omkostninger 126 342,-
Totalpris 5 126 342,-
5 000 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
125 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 000 000,-))
--------------------------------------------------------
126 342,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
5 126 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om boligen

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 127 kvm, Bruksareal: 500 kvm

1.Etasje: TOT: 500 kvm, P-ROM: 127 kvm, S-ROM: 373 kvm.

Parkering

Parkering på tomt.

Reguleringsforhold

Kommuneplaner
Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon.
Id 201815
Navn Kommuneplanens arealdel 2018-2030
Plantype Kommuneplanens arealdel
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 31.01.2019
Delarealer Delareal 1 345 m
KPHensynsonenavn H910
KPDetaljering Reguleringsplan skal fortsatt gjelde

Reguleringsplaner
Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon.
Id 138
Navn Nedre Malmø
Plantype Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 21.06.2007
Bestemmelser - https://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/4205/138/Dokumenter/4205-138%20ME3%20Reguleringsbestemmelser.pdf
Delarealer Delareal 1 231 m
Formål Bolig/Forretning/Kontor
Feltnavn B/F/K 5
Delareal 114 m
Formål Gangvei

Se vedlagt reguleringskart i prospekt.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

P-rom: Entré, Ekspedisjon,
Møterom/spiserom, Kontor, Toalettrom.

S-rom: Bod, Verksted, Verksted /lager,
Verksted /lager, Kontor/lager,
Kontor /lager 2, Toalettrom 2, Bod 2, Bod
3.

Eiendommen er endret fra opprinnelig godkjente tegninger. Dette er ikke søkt godkjent hos kommunen. I den innredete delen med kontorer er det gjort endringer på innvendig planløsning ihht godkjente tegninger fra kommunens arkiv.

Det har i bygget vært forskjellige forretninger gjennom årenes løp og innvendige endringer har blitt gjort ifbm de forskjellige forretningenes behov. Det er kjøpers ansvar å søke godkjennelse hos kommunen for opprettelse av næring/forretning. Det oppfordres derfor til å foreta undersøkelser hos kommunen for de planer kjøper har for bygget. Kjøper oppfordres til å sette seg inn i reguleringsplanen for eiendommen.

Standard

Takstmannens konklusjon:

Eiendommen ligger sentralt på Malmø øst for Mandal i ett
område med flere næringslokaler.
Lokalet inneholder inngang med ekspedisjon/resepsjon,
kontor, sanitær samt møtelokaler med kjøkken.
Resterende er produksjonslokaler samt lager og boder.
Det er etablert flere porter og rikelig med asfaltert parkering
utenfor lokalene.

Arealmåling er gjort etter beste evne og små avvik kan forekomme mht. planløsninger.
Hele produksjonslokale er lagt inn som S-rom samt lager/bod i ekspedisjonsbygget.
Næringslokale er bygget i tre, betong og stål med ukjent alder på bygningsdeler men store deler av utvendig fasader er antatt fra byggeår.

Oppvarming

To varmepumper installert i 2019 ihht selgers egenerkløring. Forøvrig elektrisk.

Øvrig informasjon

Finansiering

Exbo er delvis eiet av Flekkefjord Sparebank! Dette skal du som kunde tjene på. Vi jobber hver dag for å ta best mulig vare på hverandres og felles kunder. Exbos målsetning er at vi skal ha de mest fornøyde kundene på Sørlandet! La oss sammen se på totalbildet ved kjøp og finansiering av eiendom!

Boligselgerforsikring

Selger har valgt å ikke tegne boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp?

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Les mer om forsikringen i vedlagte materiell eller på help.no

Energiattest

Ved salg og utleie av fast eiendom skal det på oppdrag inngått fra og med 01.07.2010 oppgis en energiklassifisering på en skala fra A_G. Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

Byggeår er estimert til 1977 på bakgrunn av kommunale opplysninger. Første godkjente byggetegninger på eiendommen i kommunens arkiv er fra 1977.

Eiendommen grenser til nabohus, denne har bygget terrasse over taket til eiendommen som her er til salgs. Det er ukjent om det foreligger skriftlig avtale på denne med hensyn til vedlikehold, bestemmelser m.m. Det må forutsettes at denne vil bestå i fremtiden, det påhviler ny kjøper å eventuelt inngå skriftlig avtale angående dette.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte arealrapport utført av Leif Vinsjevik, samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Gratis verdivurdering

Gratis verdivurdering

Skal du selge boligen din? Vi er lokalmegleren som selger boliger over hele Sørlandet.
Vi kan Sørlandet!

Få tilbud fra din lokale megler

Langgata 10 / Mandal

Langgata 10 4515 Mandal

Alexander Skarpeid Lindland, Eiendomsmegler
Mob: 45 83 86 65

Næringsbygg

1977

Gnr. 170 bnr. 380 i Lindesnes kommune

3-23-0007

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO-visningsskilt ved fellesvisning.

Næringseiendommen ligger meget sentralt til på Malmø. Malmø er et sentrumsnært og attraktivt område i stor utvikling. Eiendommen ligger også i tilknytning til næringsparken på Skinnsnes med nærhet til hovedveien. Det er flere forretninger i området og man finner et bredt tilbud som bilforretninger, catering, møbelforretning nærbutikker m.m. Malmø er et spennende område i vekst!

Eiet tomt på 1345 kvm.
Asfaltert uteområde med god plass til parkering, inn/ut-kjøring og varelevering/mottak.