• Velkommen til Industrigata 3
 • Dette er et stort og moderne utstillingslokale
 • Her har det vært drevet bilsalg i mange år
 • Lokalet er stor, lyst og det er høyt under taket
 • Det har vært brukt av karaten nå i nyere tid
 • Kontor
 • Kontor
 • Kontor
 • WC
 • Verkstedhall, klargjøringshall
 • Fasade
 • Plantegning
Selg med Exbo

Hjem / Industrigata 3 / Kvinesdal

Industrigata 3 / Kvinesdal

Stort næringslokale med utstillingsplass, kontor og verkstedhall. Oppgradert!

Prisantydning 5 500 000,-
Omkostninger 138 842,-
Totalpris 5 638 842,-
Byggeår 1983
Bruksareal 715 kvm
Tomteareal 2 998 kvm
Boligtype Næringsbygg

Se flere detaljer

Arealer og fordeling per etasje

Bruksareal: 715 kvm

1.Etasje: BTA: 735 kvm, BRA: 715 kvm.

Parkering

Det er god parkering på tomten.

Reguleringsforhold

Eiendommen liggerunder reguleringsplan for Åmot næringsområde.
Reguleringsbestemmelser i tilknyttning til reguleringsplanen for Åmot næringsområde datert 10.09.1993 og er godkjent for næringsbygg og forretning.

Innhold

Nå har vi for salg et flott lokale. Lokalet er pusset opp for betydelige summer i senere tid og fremstår som pent og meget praktisk. Hovedrommet er et meget stor, lyst og godt isolert romlokale med meget god plass.
Dette er et lokale for deg som ønsker å drive med næring i Kvinesdal og ha et moderne og flott sted å drive fra.

Det er i tillegg kontorer, WC samt verksted/klargjøringshall.

Velkommen til visning!


Lokalet inneholder:
Stort lokale, kontorer, WC samt et stort klargjøringsrom/verkstedrom.

Oppvarming

Oppvarming av varmepumpe.

Kart

Visning

For visninger utover de annonserte, ta kontakt med megler på telefon 476 54 387

Husk å lese salgsoppgave så du kan stille godt forberedt på visning.

Salgsoppgaven beskriver vesentlig og lovpålagt informasjon om eiendommen.

Bestill salgsoppgave

Kontakt meg

Gyro Eftestøl

Gyro Eftestøl

Eiendomsmegler

476 54 387
ge@exbo.no

Ønsker du å gi bud

Legg inn bud på eiendommen

Se flere boliger i samme område

Nøkkelopplysninger

Prisantydning 5 500 000,-
Omkostninger 138 842,-
Totalpris 5 638 842,-
Byggeår 1983
Bruksareal 715 kvm
Tomteareal 2 998 kvm
Boligtype Næringsbygg
Eierform Selveier
Kommunenr 4227
Gårsnr 162
Bruksnr 497
Meglers referanse 3032196
Finnkode 821001706
Annonseendring 20.09.2023 09:34

Prisinformasjon

Prisantydning 5 500 000,-
Omkostninger 138 842,-
Totalpris 5 638 842,-
5 500 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
137 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 500 000,-))
--------------------------------------------------------
138 842,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
5 638 842,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om boligen

Arealer og fordeling per etasje

Bruksareal: 715 kvm

1.Etasje: BTA: 735 kvm, BRA: 715 kvm.

Parkering

Det er god parkering på tomten.

Reguleringsforhold

Eiendommen liggerunder reguleringsplan for Åmot næringsområde.
Reguleringsbestemmelser i tilknyttning til reguleringsplanen for Åmot næringsområde datert 10.09.1993 og er godkjent for næringsbygg og forretning.

Innhold

Nå har vi for salg et flott lokale. Lokalet er pusset opp for betydelige summer i senere tid og fremstår som pent og meget praktisk. Hovedrommet er et meget stor, lyst og godt isolert romlokale med meget god plass.
Dette er et lokale for deg som ønsker å drive med næring i Kvinesdal og ha et moderne og flott sted å drive fra.

Det er i tillegg kontorer, WC samt verksted/klargjøringshall.

Velkommen til visning!


Lokalet inneholder:
Stort lokale, kontorer, WC samt et stort klargjøringsrom/verkstedrom.

Oppvarming

Oppvarming av varmepumpe.

Øvrig informasjon

Finansiering

Exbo er delvis eiet av Flekkefjord Sparebank! Dette skal du som kunde tjene på. Vi jobber hver dag for å ta best mulig vare på hverandres og felles kunder. Exbos målsetning er at vi skal ha de mest fornøyde kundene på Sørlandet! La oss sammen se på totalbildet ved kjøp og finansiering av eiendom!

Boligselgerforsikring

Selger har valgt å ikke tegne boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp?
Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.
Les mer om forsikringen i vedlagte materiell eller på help.no.

Energiattest

Ved salg og utleie av fast eiendom skal det på oppdrag inngått fra og med 01.07.2010 oppgis en energiklassifisering på en skala fra A_G. Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

Ligningsverdi

Det var ike mulig å innhente ligningsverdi på skatteetatens sider. Kjøper må ta kontakt for å forhøre seg om formuesverdi.

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. 
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. 
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). 
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Gratis verdivurdering

Gratis verdivurdering

Skal du selge boligen din? Vi er lokalmegleren som selger boliger over hele Sørlandet.
Vi kan Sørlandet!

Få tilbud fra din lokale megler

Industrigata 3 / Kvinesdal

Industrigata 3 4480 Kvinesdal

Kristoffer Munksgaard, Daglig leder/Eiendomsmegler
Mob: 98 28 03 47

Næringsbygg

1983

Gnr. 162 bnr. 497 i Kvinesdal kommune

8-21-0017

Eiendommen ligger med enkel adkomst i fra i fra veikryss først i Austerdalsvegen. Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO-visningsskilt ved fellesvisning.

Eiendommen ligger i kort avstand fra Kvinesdal sentrum ved Åmodt næringsområde. Eiendommen ligger meget godt til i forhold til sentrum, utstilling og med kort vei til E39.
Det er ca 2 timer 15 minutter til Stavanger og 1,5 time til Kristiansand

Eiet tomt på 2998 kvm.
Tomten er opparbeidet med asfalt og p-plasser.
Tomtegrensene er noe unøyaktige og kjøper må akseptere avvik i grenser og areal.