Selg med Exbo

Hjem / Venneslavegen 285 Leilighet 312 - SOLGT! / Vennesla

Venneslavegen 285 Leilighet 312 – SOLGT! / Vennesla

Vennesla - 12 flotte leiligheter for salg med sentral beliggendhet.

Prisantydning 3 750 000,-
Omkostninger 18 842,-
Totalpris 3 768 842,-
Bruksareal 85 kvm
Soverom 3
Boligtype Leilighet

Se flere detaljer

Arealer og fordeling per etasje

Bruksareal: 85 kvm - 125 kvm

Arealene i brosjyren og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i (BRA), og er å betrakte som omtrentlig areal. Dette angir boligens areal innenfor omsluttende vegger, inklusive areal for ev. innvendig bod, uten fradrag for sjakter. I tillegg til bruksarealet kommer eventuelt parkeringsplass og balkong/markterrasse. Da de oppgitte arealene i markedsføringen er å betrakte som et ca. areal, har partene ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5% mindre/større enn markedsført areal. Arealberegningene er angitt i henhold til Veileder for NS3940. Rom defineres etter forutsetningen som er lagt til grunn på tegningene.

Parkering

Parkering i lukket kjeller samt oppstillingplasser for gjesteparkering.
1 parkeringsplass for bebyggelse pr. bolig i lukket p-kjeller.

Det er pliktig å kjøpe parkeringsplass.
Pris for parkeringsplass kr. 170.000,- pr stk inkludert sportsbod.
Det er mulighet for å kjøpe ekstra parkeringingsplass kr. 130.000,-

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger under reguleringsplan for:
Plan nr. 2019004

Reguleringsbestemmelser for
Venneslaveien 285.  Detaljregulering

Standard

Oppgradert høy standard med spotter i gang/bad/stue og kjøkken.
det er lagt til rette for solceller på toppleiligheter!
Strai kjøkken.
Fliser på alle bad! med (dobbel glass dører til dusj) Kvalitets blandebatteri til innredning og dusj.
Gjennomgående god/høy standard.

Oppvarming

Vannbåren varme / Elektrisk

Kart

Visning

For visninger utover de annonserte, ta kontakt med megler på telefon 926 37 843

Husk å lese salgsoppgave så du kan stille godt forberedt på visning.

Salgsoppgaven beskriver vesentlig og lovpålagt informasjon om eiendommen.

Bestill salgsoppgave

Kontakt meg

Svenn Erik Kvannes

Svenn Erik Kvannes

Eiendomsmegler

926 37 843
sek@exbo.no

Ønsker du å gi bud

Legg inn bud på eiendommen

Se flere boliger i samme område

Nøkkelopplysninger

Prisantydning 3 750 000,-
Omkostninger 18 842,-
Totalpris 3 768 842,-
Bruksareal 85 kvm
Soverom 3
Boligtype Leilighet
Eierform Selveier
Kommunenr 4223
Gårsnr 6
Bruksnr 8
Meglers referanse 3043286
Finnkode 123054501
Annonseendring 27.11.2023 09:50

Prisinformasjon

Prisantydning 3 750 000,-
Omkostninger 18 842,-
Totalpris 3 768 842,-
3 750 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
17 500,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 700 000,-))
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
18 842,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
3 768 842,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om boligen

Arealer og fordeling per etasje

Bruksareal: 85 kvm - 125 kvm

Arealene i brosjyren og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i (BRA), og er å betrakte som omtrentlig areal. Dette angir boligens areal innenfor omsluttende vegger, inklusive areal for ev. innvendig bod, uten fradrag for sjakter. I tillegg til bruksarealet kommer eventuelt parkeringsplass og balkong/markterrasse. Da de oppgitte arealene i markedsføringen er å betrakte som et ca. areal, har partene ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5% mindre/større enn markedsført areal. Arealberegningene er angitt i henhold til Veileder for NS3940. Rom defineres etter forutsetningen som er lagt til grunn på tegningene.

Parkering

Parkering i lukket kjeller samt oppstillingplasser for gjesteparkering.
1 parkeringsplass for bebyggelse pr. bolig i lukket p-kjeller.

Det er pliktig å kjøpe parkeringsplass.
Pris for parkeringsplass kr. 170.000,- pr stk inkludert sportsbod.
Det er mulighet for å kjøpe ekstra parkeringingsplass kr. 130.000,-

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger under reguleringsplan for:
Plan nr. 2019004

Reguleringsbestemmelser for
Venneslaveien 285.  Detaljregulering

Standard

Oppgradert høy standard med spotter i gang/bad/stue og kjøkken.
det er lagt til rette for solceller på toppleiligheter!
Strai kjøkken.
Fliser på alle bad! med (dobbel glass dører til dusj) Kvalitets blandebatteri til innredning og dusj.
Gjennomgående god/høy standard.

Oppvarming

Vannbåren varme / Elektrisk

Øvrig informasjon

Finansiering

Exbo er delvis eiet av Søgne og Greipstad sparebank! Dette skal du som kunde tjene på. Vi jobber hver dag for å ta best mulig vare på hverandres og felles kunder. Exbos målsetning er at vi skal ha de mest fornøyde kundene på Sørlandet! La oss sammen se på totalbildet ved kjøp og finansiering av eiendom!

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal Selger opplyse om energi- og oppvarmingskarakter og lage energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes leveranse i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel.

Ligningsverdi

Fastsettes av skattsør.

Andre opplysninger

Boligene organiseres som et sameie etter eierseksjonsloven. Det blir utarbeidet vedtekter som regulerer forholdet mellom seksjonene.

Det vil bli tegnet en felles poliseforsikring på sameiet som deles mellom seksjonene, og som betaltes hver mnd.  til sameiet.

Det må selges 9 leiligheter for igangsettelse.

Bustadoppføringsloven

Leilighetene selges i henhold til lov om bustadoppføring, og selger plikter å stille bankgaranti på 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

BETALINGSBETINGELSER
Kjøpesum + omkostninger betales inn til meglers klientkonto, ved overtagelse.

KOSTNADER VED AVBESTILLING
Kjøp etter bustadoppforingslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. For avbestillinger som skjer for selger har vedtatt byggestart er det avtalt et avbestillingsgebyr pa. 5 % av kjøpesummen. Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

FORSIKRING
Entreprenør/ boligleverandør holder hele bygget forsikret i byggeperioden frem til overtagelse. Entreprenør/boligleverandør skal dokumentere sin ansvarsforsikring for skade som kan bli påført forbruker eller tredjeperson senest 14 dager før avtalt byggestart.

Det må selges 9 leiligheter før byggestart.

Gratis muntlig verdivurdering

Gratis muntlig verdivurdering

Skal du selge boligen din? Vi er lokalmegleren som selger boliger over hele Sørlandet.
Vi kan Sørlandet!

Få tilbud fra din lokale megler

Venneslavegen 285 Leilighet 312 – SOLGT! / Vennesla

Svenn Erik Kvannes, Eiendomsmegler
Mob: 92 63 78 43

Leilighet

Gnr. 6 bnr. 8 i Vennesla kommune

1-23-0545

Beliggenhet:
Velkommen til Venneslavegen 285, hvor moderne og energieffektive leiligheter møter den sjarmerende atmosfæren i Vennesla.  Plassert sentralt i Vennesla, tilbyr dette prosjektet en unik blanding av rolig omgivelser og praktisk tilgang til bygdas fasiliteter. Med vannbåren varme i alle rom og ventilasjonsanlegg for optimal energieffektivitet, er disse leilighetene designet for komfort og bekvemmelighet.

Kvaliteter ved prosjektet:
Nyt det beste av begge verdener med nærhet til naturen og bylivet. Med 3 badeplasser og friområder i nærheten, samt gangavstand til skoler, dagligvarebutikker, restauranter og bibliotek, tilbyr dette prosjektet det ideelle stedet for familier som ønsker å bo sentralt uten å ofre tilgang til grønne områder og rekreasjonsmuligheter.

Særtrekk ved området:
Området rundt Venneslavegen 285 har lenge vært kjent for sitt vennlige lokalsamfunn og sin atmosfære. Med et bredt utvalg av skoler, barnehager og servicetilbud innen gangavstand, er dette et ideelt sted å bosette seg for både unge familier og eldre.

Pris fra 3.690.000 til 5.490.000,- / Soverom fra 3-4 + omkostninger.

Fellestomt på kvm.
Tomten blir opparbeidet med plen / sand lekeplass samt enkel beplantning.

Tomten for boligene utgjør  gnr. 6, bnr. 8 i Vennesla kommune. Seksjonsnummer 19-26. Selger er ansvarlig for å gjøre nødvendige fradelinger på tomten. Nye gårds- og bruksnummer tildeles de fradelte eiendommene.

Deler av tomten er avsatt til teknisk anlegg / GS.