Visning

Visning onsdag 22/05 fra 1630 - 1715

Adkomst

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO visningsskilt ved fellesvisning.

Beliggenhet

Vi i Exbo har gleden av å presentere en flott leilighet beliggende i et attraktivt og barnevennlig boområde. Det er kort avstand til Vennesla sentrum med alt av fasiliteter. Det er gangavstand til både barneskole, ungdomsskole, barnehage og svømmehall. Det er også flotte turområder i nærheten.

Tomt

Fellestomt på 700 kvm.
Leiligheten disponerer sin del av tomten med terrasse og hage.

Adresse

Brandekleiv 14 C
4700 Vennesla

Informasjon

Adresse:
Brandekleiv 14 C
4700 Vennesla

Boligtype: Leilighet
Eieform: Eier (Selveier)
Primærrom: 67 m2

Finn ID: 147517487

Omkostninger

1 650 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
41 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 650 000,-))
7 100,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
49 572,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 699 572,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1014
Gårdsnr: 6
Bruksnr: 633

Parkering

Biloppstillingsplass på fellesareal

Reguleringsforhold

Tilhører reguleringsplan for Brandehei, vedtatt 18.1.63, Iht reguleringsbestemmelser skal bygningsrådet godkjenne farge på huset og gjerder

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

1.Etasje: Gang, bad, 2 soverom og stue/kjøkken.

Hemsen på soverommet kan skrues ned.

Det ene soverommet er bod på opprinnelige tegninger og er ikke godkjent som varig opphold.

Utebod er ikke tatt med i arealberegningen.

Standard

Her har vi gleden av å presentere en lys og fin leilighet. Leiligheten er malt opp i lyse og delikate farger. Gang med laminat og malt gips, varmekabler. Bad med lekre fliser og malt gips, varmekabler, dusjkabinett, hvit innredning, wc og opplegg for vaskemaskin. Stue med parkett og malt gips. Kjøkken med parkett og malt gips, hvit høyglans IKEA innredning med integrert komfyr, oppvaskmaskin og kjøleskap, utgang til terrasse. 2 soverom med parkett og malt gips.


Takstmannens konklusjon:
Selveierleilighet i flermannsbolig oppført i 2012. Planløsning over en etasje. Boligen varmes opp med strøm.

Bygningsmassen er i all hovedsak fra byggeåret. Gulvflater generelt har noe skader/slitasje. Øvrige overflater og installasjoner fremstår med normal bruksslitasje. Bygningen vurderes å være i normal teknisk stand i forhold til alderen.
Hva kan ha betydning for deg som kjøper?

Nyere bolig Mindre utbedringer

Kjøper har undersøkelsesplikt, og oppfordres derfor til grundig gjennomgang av fremlagt salgsdokumentasjon. Interessenter kan vederlagsfritt kontakte undertegnede ved eventuelle spørsmål vedrørende rapporten. Noe du lurer på? Ring 90 81 91 80 eller send mail til post@kibsgaardtakst.no, så tar vi en prat. Lykke til på visning.

Oppvarming

Boligen varmes opp med strøm.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei, vann og kloakk.
Eiendommen har vannmåler.

Offentlige avgifter

Kommunale avgifter utgjør kr. 8936 pr. år. Kommunale avgifter inkluderer eiendomsskatt på kr. 1368,-

Årsforbruk på vann og avløp er sammensatt av to deler: Abonnementsgebyr: kr 1.478,- for vann og kr 2.378,- for avløp. Forbruksgebyr: På grunnlag av målt forbruk (vannmåler) kr 18,75 /m3 for vann og kr 28,5 /m3 for avløp. Alle priser er ink. mva. 25 %

Renovasjon kommer i tillegg og utgjør kr. 3014,-. Dette beløpet varierer etter forbruk. Det er 4 terminer i året

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:

2011/786728-1/200 Seksjonering
29.09.2011
opprettet seksjoner:
snr: 2
formål: Bolig
sameiebrøk: 1/2

2013/439187-1/200 Resek/endring formål/brøk/tilleggsdel
31.05.2013
endring av formål/brøk:
snr: 2
formål: Bolig
sameiebrøk: 2/3

2013/439187-2/200 Resek/deling av seksjon
31.05.2013
oppdelt seksjoner:
snr: 2
formål: Bolig
sameiebrøk: 2/3

For øvrige opplysninger om grunndata, se den seksjonerte matrikkelenheten.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest datert 19.09.2012.
3-mannsboligen er påbygget og den nye delen er tatt i bruk 2012.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Søgne og Greipstad Sparebank.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Leiligheten er energimerket og har fått energimerke . Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler

Alt. Ved salg og utleie av fast eiendom skal det på oppdrag inngått fra og med 01.07.2010 oppgis en energiklassifisering på en skala fra A_G. Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

Ligningsverdi

Likningsverdi for inntektsåret 2017:
Som primærbolig: kr 586 661
Som sekundærbolig: kr 2 111 979

Fellesutgifter

Fellesutgiftene utgjør kr. pr.

Dette dekker:

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av Fredrik Kibsgaard, samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at plantegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Kontakt

Preben Molde Rasmussen
Preben Molde Rasmussen

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler