Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Adkomst

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO visningsskilt ved fellesvisning.

Beliggenhet

Solrik og barnevennlig beliggenhet! Kort vei til bl.a. skole, barnehage, dagligvarebutikker, idrettsanlegg og gode bussforbindelser. Kun en 5 minutters kjøretur til vakre Nodeland. Muligheter for nydelige turer i oppmerkede løyper. Bl.a. går den 136 km lange kulturhistoriske Barnevandrerstien gjennom Nodeland, må oppleves! Kort vei til deilige badeplasser, blant annet i Gratjønn og Stemtjønn.

Tomt

Fellestomt på 1408 kvm.
Noen grenser er usikre, avvik kan forekomme.Tomten disponeres av seksjonseierne iht seksjoneringsbegjæringen. Totalt omfatter bygget 4 leiligheter.

Adresse

Hortemo Ringveg 4D
4645 Nodeland

Informasjon

Adresse:
Hortemo Ringveg 4D
4645 Nodeland

Boligtype: Leilighet
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 2
Primærrom: 77 m2

Finn ID: 138892134

Omkostninger

2 190 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
6 900,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
54 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 190 000,-))
--------------------------------------------------------
62 872,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 252 872,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1017
Gårdsnr: 104
Bruksnr: 47

Parkering

På felles tomt for sameiet.
Se vedtekter for bestemmelse om parkering.

Reguleringsforhold

Eiendommen er regulert til bolig, tilhører reguleringsplan Hortemo, datert 10.06.05. Deler av tomten er regulert til Friluftsområde på land og friluftsområde i sjø/vassdrag. Iht reguleringsplan er det ikke tillatt med inngrep i Dalebekken og Randvegetasjon rundt bakken skal bevares i en bredde på 10 meter på hver side av bekken.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

1.Etasje: 2 ganger, stue/kjøkken, bad, 2 soverom og bod/teknisk rom.

Alle rom er p-rom utenom bod/teknisk rom

Standard

Her har Exbo gleden av å presentere en helt ny og flott 3-roms selveierleilighet. Leiligheten holder en gjennomgående god standard.

Leiligheten er romslig og moderne utformet med en smart planløsning. Stuen og kjøkkenet samles i en behagelig åpen og luftig løsning. To romslige soverom med godplass til garderobeskap.

Oppvarming

Elektrisitet.
Varmekabler i gang, stue og bad.
Pipe er installert i boligen, kjøper må selv ordne vedovn.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vann og kloakk. Vannmåler er installert.
Privat vei.

Offentlige avgifter

Endelige kommunale avgifter er ikke fastsatt. Kommunale avgifter består av renovasjon, eiendomsskatt, faste gebyrer for vann og avløp som utgjør: Pris pr. m³ vann: Kr. 12,95 inkl. mva + abonnementsgebyr kr. 1.312,50 Pris pr. m³ avløp: Kr 15,85 inkl. mva + abonnementsgebyr kr. 1.812,-

Renovasjon blir fakturert av Avfall-sør.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:

1950/500692-1/93 Bestemmelse om gjerde
11.04.1950
1964/6011-1/93 Bestemmelse om gjerde
08.10.1964

1984/990054-1/93 Sammenslått med denne matrikkelenhet:
15.02.1984
Gnr. 104 bnr. 59.

1988/3699-2/93 Bestemmelse om veg
07.03.1988
Bestemmelse om fellesanlegg/vedlikehold med bnr. 125.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest datert 05.11.2018

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Søgne og Greipstad Sparebank.

Boligselgerforsikring

Selger har valgt å ikke tegne boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Leiligheten er energimerket og har fått energimerke Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter B. Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler

Ligningsverdi

Ikke fastsatt. Ligningsverdi blir beregnet av kommunen.

Fellesutgifter

Fellesutgifter er ikke fastsatt, da disse avhenger av hva som inkluderes i fellesutgifter og hvilke tjenester sameiet velger å benytte seg av. Normale fellesutgifter for et leilighetsprosjekt vil inneholde f.eks brøyting av fellesarealer, stell av grøntareal, vaktmester/renhold, honorarer til styret, forretningsførsel, etablering av sameiet, forsikring, fellesstrøm, bygningsforsikring og lignende. Det må være opp til kjøperene å sette opp fellesutgiftet, styre og stifting av sameiet.

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven § 3-9.
En "som den er" klausul overfører risikoen for skjulte feil og mangler fra selger til kjøper. Selger er likevel ansvarlig dersom eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn det kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhendingsloven § 3-9 annet punktum. Ved omsetning av nyoppført bolig skal det lite til for at nevnte vesentlighetskrav anses oppfylt. Det antas at en "som den er" klausul normalt ikke vil ha nevneverdig betydning for mangelsvurderingen ved omsetning av ny bolig.
Eiendommen har likevel mangel dersom det er gitt mangelfulle eller uriktige opplysninger om forhold ved eiendommen, som selgeren kjente eller måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få, dersom det har virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det gjøres oppmerksom på at plantegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Sameietss vedtekter kan fås av megler.

Kontakt

Preben Molde Rasmussen
Preben Molde Rasmussen

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler