Adkomst

Fra Kristiansand: Kjør vestover på E-39. Kjør forbi Tangvall og ta neste avkjørsel til venstre, mot Lunde. Ta til venstre i krysset på Lunde, etter broen over Lundeelva. Ta så til høyre mot Vedderheia. Ta til høyre på toppen av bakken (etter skolen) og følg veien oppover. I enden av sletten på toppen (med busstoppene) ta til høyre og leiligheten vil dukke opp på venstre side av veien. Leiligheten er tydelig skiltet med Til salgs-plakat og det vil bli godt skiltet ved fellesvisninger

Se kart på finn-annonse eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Boligen er merket med EXBO til salgs-plakat og det vil bli skiltet med EXBO visningsskilt ved fellesvisninger.

Beliggenhet

Solrik og attraktiv beliggenhet øverst på Vedderheia i Søgne, i et nyere utviklet boligfelt med et bredt utvalg av boligtyper. Flere barnefamilier i området. Kort vei til barnehage, ballbinge, bussforbindelse, ungdomsskole med ballhall og barneskole. Gang- sykkelavstand til Lunde med dagligvareforretning og bensinstasjon m.m. Ellers kort avstand til Tangvall med alle Søgnes fasiliteter. Gode rekreasjonsmuligheter i nydelige turterreng i nærområdet.

Tomt

Fellestomt på 956 kvm.
Pent opparbeidet felles tomt. Meget gode solforhold. Leiligheten har egen stor terrasse med gode solforhold

Adresse

Vedderheia 274
4642 Søgne

Informasjon

Adresse:
Vedderheia 274
4642 Søgne

Boligtype: Leilighet
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 2
Primærrom: 81 m2

Finn ID: 171104078

Omkostninger

2 050 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
51 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 050 000,-))
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
7 100,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
59 692,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 109 692,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 4204
Gårdsnr: 471
Bruksnr: 562

Parkering

Biloppstillingsplass på sameiets tomt

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger under reguleringsplanen for Vedderheia Nord, vedtatt 20.05.2009.

Formål: Bolig

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

Exbo avd. Søgne har gleden av å kunne presenter en flott, nyere leilighet som fremstår i moderne farger med gjennomgående god standard. Stor solrik terrasse. Parkett på gulv i de fleste rom.

Leiligheten har følgende innhold:
- Romslig gang med god plass til oppbevaring av yttertøy og sko. Fliser / parkett på gulv med varmekabler og panel på veggene.

- 2 soverom av god størrelse. Det er garderobeskap på begge rommene som medfølger i handelen.

- Pent, romslig bad med fliser og dusjhjørne med vegger i herdet glass. Varmekabler i gulv.

- Stort og praktisk vaskerom med god plass til oppbevaring. Opplegg til vaskemaskin, rør-i-rør skap, varmtvannsbereder på 198 liter. Fliser på gulv og malte vegger. Varmekabler i gulv.

- Stor og luftig stue med vedovn. Stuen har store vinduer som slipper inn mye naturlig lys i rommet. Parkett på gulv og malte vegger. Den ene veggen i stuen er pent kledd i panel. Varmekabler i gulv.

- Trivelig kjøkken med spiseplass. Kjøkkeninnredningen byr på god skap- og benkeplass. Parkett på gulv med varmekabler og malte vegger.

- Utvendig bod med praktiske hyller for oppbevaring/lagring.

Standard

Takstmannens konklusjon:

Sammenfattet beskrivelse
Leilighet på Vedderheia i Søgne. Boligen er oppført i 2012. Det er utført vanlig vedlikehold i leiligheten.
Det bør merke seg at boliger fra denne tiden er oppført med datidens krav og forskrifter som nødvendigvis ikke stemmer overens med dagens krav til konstruksjoner og utførelse.

Konklusjon tilstand
Boligen fremstår i god teknisk stand. Den er vedlikeholdt og vurdert ut i fra alder og normal bruk. Noen bygningsdeler i fra byggeår kan ha behov for vedlikehold og normale oppgraderinger.

Boligen varmes opp med: Varmekabel i gulv i stuen, bad og gang. Strøm.

Det må gjøres oppmerksom på at rapporten ikke er et salgsprospekt, men en objektiv uavhengig vurdering av boligens tilstand.
Spørsmål om befaringen kan rettes direkte til utførende Takstmann på hverdager fra kl.09.00 til 16.00. Tlf 913 23180. Eventuelt send mail med dine spørsmål til
henrik@energidoktoren.no. Hele rapporten må leses. Videre poster i rapporten er mer utfyllende.

Oppvarming

Elektrisk og vedfyring

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei, vann og kloakk.

Offentlige avgifter

Kommunale avgifter utgjør kr. 3 694,- i faste gebyrer pr. år. Kommunale avgifter inkluderer eiendomsskatt på kr. 1 075,-.

Eiendommen har vannmåler og kostnad for vann/kloakk vil avhenge av forbruk.

Forbruk vann kr. 6,70 pr m³
Forbruk avløp kr. 14,28 pr m³

Forventet vannforbruk pr år er ca 100 m³ for denne boligen og estimert årlig kostnad for forbruk på vann/avløp blir da kr. 2 098,-

Renovasjon kommer i tillegg og faktureres fra Avfall Sør. Dette beløpet varierer etter forbruk. Det er 4 terminer i året

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:

13.04.2012 286775
BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.

Bestemmelse om drensvann/stikkrenner m.m.
13.04.2012 286775
BESTEMMELSE IFLG. SKJØTE
Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Bestemmelse om beplantning
Bestemmelse om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter/telesentral

13.04.2012 286775
BESTEMMELSE OM GJERDE

13.04.2012 286775
BESTEMMELSE IFLG. SKJØTE
Pliktig medlemskap i velforening/huseierforening

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Ferdigattest datert 24.09.2013

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Søgne og Greipstad Sparebank.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Leiligheten er energimerket og har fått energimerke Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter B. Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler.

Ligningsverdi

Formuesverdi for inntektsåret 2018:
Som primærbolig: kr 538 904,-
Som sekundærbolig: kr 1 940 053,-

Fellesutgifter

Fellesutgiftene utgjør kr. 300 pr. mnd.

Dette dekker: Felles byggforsikring

Velavgift

Velavgift: Kr. 500,- pr. år.

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

Boligen har ventilasjonsanlegg

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av Takstmann Henrik Løvdal, samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at plantegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Da det ikke eksisterer vedtekter eller husordensregler for sameiet, reguleres sameieforholdet ihht. Lov om Eierseksjoner av 1997.

Kontakt

Lars Hauge

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler