Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Adkomst

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO visningsskilt ved fellesvisning.

Beliggenhet

Godt beliggende eiendom i rolige omgivelser beliggende innerst i blindvei. Fra eiendommen er det kort vei til UIA (ca. 2 km ) og Kvadraturen (ca. 4 km ). Det er også kort vei til dagligvareforretning på Kongsgård II, samt bussmetro med meget gode forbindelser til Kvadraturen og Sørlandsparken. Kort vei til Vollevannet med sandstrand og fine bademuligheter.

Tomt

Fellestomt på 920 kvm.
Felles tomt for sameiet. Asfaltert innkjørsel og felles bakgård. Noe plen og beplantninger rundt huset.

Adresse

Vigeveien 16G
4633 Kristiansand S

Informasjon

Adresse:
Vigeveien 16G
4633 Kristiansand S

Boligtype: Leilighet
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 2
Primærrom: 84 m2

Finn ID: 160618841

Omkostninger

2 690 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
67 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 690 000,-))
7 100,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
75 572,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 765 572,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1001
Gårdsnr: 47
Bruksnr: 63

Parkering

Egen biloppstillingsplass på felles areal til hver leilighet.

Reguleringsforhold

Reguleringsplan : Kongsgård I Vedtatt (ddmmåå): 10.11.60
Bebyggelsesplan : Vedtatt (ddmmåå):
Reguleringsformål: Bolig
Reguleringsbestemmelser :
Kommuneplanens arealdel:
Kommunedelsplan : Ny plan under arbeid:E18/E39 Ytre ringvei, saksbeh. Lindjord 38243015
Andre opplysninger : Ny plan under arbeid: Marvikssletta-Vigeveien,nye vei- saksbeh.Syversen
95997992
Kongsgård/Vige havne område.
Hensynssone: Gule, støysone.
Forbehold! Kommuneplan er ikke nøyaktig i forhold til formålsgrensen

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

2.Etasje: Gang, bad, 2 soverom og stue/kjøkken.

Loftsetasje: Trapperom, gang, bad og 2 boder som er innredet som soverom.

Soverommene i Loftsetasjen er opprinnelige boder. Det er ikke godkjent som varig opphold og ikke søkt godkjent hos kommunen.

Alle rom er P-rom utenom 2 boder.

Det skal bygges bod til leilighetene i sameiet.

Standard

Takstmannens konklusjon:
Leilighet i flermannsbolig oppført i 2002. Boligen varmes opp med strøm.

Bygningsdeler, overflater og installasjoner er hovedsakelig fra byggeår, og derfor må det påregnes forhold som retningsavvik og skjevheter, kommende utskiftninger og generelt vedlikehold. Noe slitasje på innvendige overflater. Påvist knirk, skjevheter og bevegelse i gulv/etasjeskillere, samt oppsprekkinger i fliser/fuger på begge bad. I forbindelse med befaringen ble det avdekket noen feil/mangler/tilstander, aktuelle punkter og mulig tiltak vises til rapporten.

Hva kan ha betydning for deg som kjøper:

Skjevheter gulv/etasjeskillere

Noen utbedringer kan påregnes

Kjøper har undersøkelsesplikt, og oppfordres derfor til grundig gjennomgang av fremlagt salgsdokumentasjon. Interessenter kan vederlagsfritt kontakte undertegnede ved eventuelle spørsmål vedrørende rapporten. Noe du lurer på? Ring 90 81 91 80 eller send mail til post@kibsgaardtakst.no, så tar vi en prat. Lykke til på visning

Oppvarming

Varmekabler i badegulv. Forøvrig elektrisk oppvarming

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei, vann og kloakk.

Offentlige avgifter

Kommunale avgifter utgjør kr. 7 951,- pr. år. Kommunale avgifter inkluderer eiendomsskatt på kr. 2 992,-

Renovasjon er inkludert i fellesutgiftene.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:

2002/11120-1/93 Seksjonering
24.06.2002
opprettet seksjoner:
snr: 5
formål: Bolig
tillegsdel: Bygning
sameiebrøk: 95/525

2019/156008-1/200 Reseksjonering
06.02.2019 21:00
snr: 5
formål: Bolig
tillegsdel: Bygning
sameiebrøk: 95/525
Endring av tilleggsdel
For øvrige opplysninger om grunndata, se den seksjonerte matrikkelenheten.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest datert 22.10.2002

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Søgne og Greipstad Sparebank.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Ved salg og utleie av fast eiendom skal det på oppdrag inngått fra og med 01.07.2010 oppgis en energiklassifisering på en skala fra A_G. Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

Ligningsverdi

Likningsverdi for inntektsåret 2017:
Som primærbolig: kr 842 268,-
Som sekundærbolig: kr 3 032 166,-

Fellesutgifter

Fellesutgiftene utgjør kr. 1 997 pr.mnd.

Dette dekker: Renovasjon, vedlikehold og felles forsikring og strøm.

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av Fredrik Kibsgaard, samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at plantegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Sameietss vedtekter, referat fra siste generalforsamling og regnskap kan fås ved henvendelse til megler.

Dyrehold skal styre godkjenne.
Ved utleie skal styret informeres.

Kontakt

Preben Molde Rasmussen
Preben Molde Rasmussen

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler