Visning

KONTAKT MEGLER I DAG FOR AVTALE OM VISNING!

Adkomst

Fra Arendal sentrum, kjør opp Østregate (bak kulturhuset). Leilighetene ligger på venstre side med inngang bak bygården. Det er adkomst fra 2 sider av bygget. Enten via tunnel fra Østregate eller kjørevei via Nygaten.

Beliggenhet

Sentralt beliggende i Østregate i øvre del av Arendal sentrum, med nærhet til alle byens fasiliteter.

Tomt

Eiet tomt på 401 kvm.
Opparbeidet med tilgang både fra Østregate og Nygaten. Tomten er i hovedsak bebygget.

Adresse

Østregate 9 A
4838 Arendal

Informasjon

Adresse:
Østregate 9 A
4838 Arendal

Boligtype: Leilighet
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 2
Primærrom: 82 m2

Finn ID: 85576655

Omkostninger

2 080 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
52 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 080 000,-))
172,- (Pantattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
6 500,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
59 722,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 139 722,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 4203
Gårdsnr: 501
Bruksnr: 619

Parkering

Parkering i gate etter gjeldende bestemmelser.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger under kommuneplan: planperiode 2013-2023 med formål: Byggeområde; Sentrumsformål. Hensynssone bevaring kulturmiljø¸ (bevaringsverdig bebyggelse). Bygningen er SEFRAK- registrert. Det hviler strenge restriksjoner vedr. riving/bygging i slike områder.
Eiendommen ligger i et uregulert område. Det foreligger reguleringsplaner under arbeid i området:
Forslag til detaljregulering - Østregate 12, gnr: 501, bnr: 622. Omregulering til bolig.
Forslag til områderegulering- Fløyheia, Sjømannsskolen. Bolig, kontor, næring, offentlige og almennyttige tjenesteyting.

Byggemåte

Viser til tilstandsrapport fra takstmann Morten Gundersen, datert 13.10.2016.

Innhold

P-rom: gang, stue/kjøkken, bad/vaskerom og 2 soverom.

Felles inngangsparti til næringslokale i 1. etg. og 5 leiligheter.

Standard

Lys og moderne loftsleilighet midt i Arendal sentrum med utsikt over byen og noe sjøutsikt. Leiligheten ligger i byggets toppetasje og er restaurert i forbindelse med seksjonering av bygården. Det er eikeparkett på gulv i alle oppholdsrom med gips vegger og tak. Flislagt bad med vamekabler i gulv, dusjkabinett og opplegg for vaskemaskin. Stue med store vindusflater og åpen kjøkkenløsning. Kjøkken har integrert komfyr og koketopp. Det er lagt inn fiber fra GET med internett og tv. Rør-i-rør og det elektriske anlegget er oppgradert (nytt fra inntaket). Leiligheten har sikringsskap med automatsikringer. Flere av vinduene i bygget er av nyere dato. Seriekoblet røykvarsleranlegg med sprinkler i leilighetene og trappeareal.

Takstmannens konklusjon:
Loftsleilighet beliggende i Arendal sentrum. Leiligheten ligger i 4. etg og har tilgang via trapp.
Skråtak med takvinduer i stuen gir leiligheten et særpreg.
Leiligheten fremstår som nyrenovert og det er lite å sette fingeren på.
Man skal være oppmerksom på:
Det gjøres oppmerksomt på at verken stige eller hems er sikret. Her må det gjøres tiltak.

Oppvarming

Varmekabler i gulv på bad. Ellers elektrisk oppvarming.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei, vann og kloakk.

Offentlige avgifter

Kommunale eiendomsgebyrer for 2016: kr. 9 059 inkl. vann, avløp og eiendomsskatt. Det er beregnet 50 m3 vann/avløp for 2016. Når eiendommen har vannmåler, blir forbruket på vann/avløp regulert på 1. termin. Det er 3 terminer i året. Renovasjon kommer i tillegg når leiligheten er bebodd.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:
- Bestemmelse om adkomstrett, tinglyst 22.12.1978. Dagboksnr.: 10138.
- Seksjonering, tinglyst 04.04.2013. Dagboksnr.: 265531. Sameiebrøk 96/658.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest på eiendommen, datert 16.11.2012.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Handelsbanken.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet eierskifteforsikring.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Leiligheten har fått energikarakter G og oppvarmingskarakter Rød. Attesten kan fås ved henvendelse til megler.

Ligningsverdi

Det foreligger ikke ligningsverdi på seksjonen pr. 04.11.16.

Fellesutgifter

Fellesutgiftene utgjør ca. kr. 1 100,-

Dette dekker: utgifter til felles bygningsforsikring og skal deles på sameierne etter sameiebrøk (med forbehold om endring). Det blir opp til sameiet å vurdere hva som skal inkluderes i fellesutg. og hvilke tjenester sameiet velger å benytte seg av.

Andre opplysninger

Snr. 9 er søkt omregulert til bolig med 4 boenheter, og kjøper samtykker herved i nevnte endring/omregulering. Videre samtykker kjøper i reseksjonering av snr. 9 i ytterligere seksjoner.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Se husordensregler vedlagt i salgsoppgaven.

Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd eiendommen. Selger har derfor ikke førstehåndskunnskap om objektet, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk fagkyndig.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Kontakt

Marius Engelskjønn
Marius Engelskjønn

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler