Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Adkomst

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO visningsskilt ved fellesvisning.

Beliggenhet

Leiligheten ligger svært sentralt på populære Lund. Kun en liten spasertur unna sentrum, med alt Kristiansand har å by på. Butikker, restauranter, utesteder og ikke minst den populære bystranda for deilige sommerdager. Like utenfor leiligheten har du dessuten alt du trenger i det daglige, dagligvarebutikk, bakeri,bensinstasjon og minibank. Lund kirke, frisører, legesenter og tannlege ligger også rett i nærheten. Leiligheten ligger svært sentralt til med kort avstand til UiA, flere videregående skoler, treningssentre, flotte turterreng i Jegersberg og badestrand i Bertes.

Tomt

Fellestomt på 965 kvm.

Adresse

Marviksveien 9
4631 Kristiansand S

Informasjon

Adresse:
Marviksveien 9
4631 Kristiansand S

Boligtype: Leilighet
Eieform: Andel
Primærrom: 25 m2

Finn ID: 153398680

Omkostninger

980 000,- (Prisantydning)
236 289,- (Andel av fellesgjeld)
--------------------------------------------------------
1 216 289,- (Pris inkl. fellesgjeld)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
430,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk)
430,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk)
4 300,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
5 332,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 221 621,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1001
Gårdsnr: 152
Bruksnr: 898

Parkering

Parkering i gate etter gjeldende bestemmelser.

Reguleringsforhold

Reguleringsplan Marviksveien 13, Hybelhus. Vedtatt: 08.03.55.
Reguleringsformål: Bolig.
Kommunedelsplan : Plan under arbeid i nærområdet: Lund Torv, saksbeh.Bergland 97144754 Forbehold! Kommuneplan er ikke nøyaktig i forhold til formålsgrensen

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

7.Etasje: Gang/kjøkken, bad og stue/soverom.

Lys og fin leilighet i 7.Etasje som bør passe perfekt for studenter, eller deg som vil rimelig inn på boligmarkedet og bo sentralt på beste Lund.
- Nyere kjøkken
- Sanitærinstallasjoner fra 2017
- Elektrisk anlegg oppgradert i 2017

Det er en tilhørende bod i kjeller. Samt et tilhørende lagringsskap i samme etasje som leiligheten. I kjelleren er det felles sykkelparkering og felles vaskeri. Det er en felles balkong i hver etasje.

Standard

Takstmannens konklusjon:
Andelsleilighet i 7. etasje med planløsning over en etasje. Bygningen er oppført i 1960. Blokken er oppgradert i tidsrommet 2012-2014 med rørfornyelse, vinduer og fasader. Boligen varmes opp med strøm.

Bygningsmassen er noen år gammel, og derfor må det påregnes forhold som retningsavvik og skjevheter. Kjøkken er av nyere dato. Øvrige installasjoner og overflater som helhet har bruksslitasje i samsvar med alder. Leiligheten vurderes å være i normal teknisk stand, og kan betraktes som vedlikeholdt under nåværende eier.

Hva kan ha betydning for deg som kjøper?
- Flere oppgraderinger i 2017

Kjøper har undersøkelsesplikt, og oppfordres derfor til grundig gjennomgang av fremlagt salgsdokumentasjon. Interessenter kan vederlagsfritt kontakte undertegnede ved eventuelle spørsmål vedrørende rapporten. Noe du lurer på? Ring 90 81 91 80 eller send mail til post@kibsgaardtakst.no, så tar vi en prat. Lykke til på visning.

Oppvarming

Leiligheten varmes opp med strøm.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei, vann og kloakk.

Offentlige avgifter

Inkludert i fellesutgiftene.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:
1967/111-1/93 Best. om vann/kloakkledn.
05.01.1967
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen

1977/11977-1/93 Erklæring/avtale
03.11.1977
vedr.åpning i vegg

1992/11386-1/93 Rettighet
13.10.1992
Rettighetshaver:Espebu Kjell
Rettighetshaver:Rogstad Th Eftf Kjell Espebu
Org.nr: 953079976
LEIE AV NÆRINGSLOKALE
ÅRLIG LEIE KR 23.688,-
REGULERING AV LEIEN
LEIETID: 5 ÅR
RETT TIL FORNYELSE
FREMLEIE IKKE TILLATT UTEN UTLEIERS SAMTYKKE
RETT TIL PANTSETTELSE
MED FLERE BESTEMMELSER

1993/1668-1/93 Rettighet
09.02.1993
Rettighetshaver:Johansen Lyder Vatne
LEIEAVTALE
LEIE-TID: 5 ÅR, M/ RETT TIL FORNYELSE
ÅRLIG LEIE: KR. 25.452,-
BESTM. VEDR. REGULERING AV LEIEN
FREMLEIE IKKE TILLATT UTEN SAMTYKKE FRA UTLEIER
MED FLERE BESTEMMELSER

1999/16945-1/93 Leie av næringslokale
26.10.1999
leietid: 5 År
fra dato: 01.10.1999
leie: 30.360 Pr. År
Rettighetshaver:Grim Bakeri Og Konditori As
Org.nr: 981122283
Bestemmelser om forlengelseBestemmelser om regulering av leien
Kan ikke framleies uten samtykke av
hjemmelshaver/utleier
Med flere bestemmelser

2006/11830-2/93 Bestemmelse iflg. skjøte
06.06.2006
Kommunale rettigheter/p

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest på hybelhuset datert 7. oktober 1961. samt ferdigattest på fasadeendring datert 19.08.2014

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Søgne og Greipstad Sparebank.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Ved salg og utleie av fast eiendom skal det på oppdrag inngått fra og med 01.07.2010 oppgis en energiklassifisering på en skala fra A_G. Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

Ligningsverdi

Likningsverdi for inntektsåret 2017:
primærbolig: kr 260 264
sekundærbolig: kr 936 951

Fellesutgifter

Fellesutgiftene utgjør kr. 2 120 pr. mnd.

Dette dekker:
AVDRAG FELLESLÅN 650
RENTER FELLESLÅN 53
RENTER FELLESLÅN 287
DRIFTSKOSTNADER 721
VEDLIKEHOLD 100
CANAL DIGITAL TV / INTERNETT 309

Fellesgjeld

Andel fellesgjeld utgjør kr. 236 289.

Spesifikasjon av lån:

Sparebanken Sør
Annuitetslån, 4 terminer per år.
Rentesats per 29.07.2019: 2.65% pa.
Antall terminer til innfrielse: 12
Saldo per 29.07.2019: 1 575 829
Andel av saldo: 24 244
Første termin/første avdrag: 25.12.2014 ( siste termin 25.06.2022 )
Fornyelse av avløpsrør

Husbanken
Annuitetslån, 2 terminer per år.
Rentesats per 29.07.2019: 1.61% pa.
Antall terminer til innfrielse: 51
Saldo per 29.07.2019: 13 783 000
Andel av saldo: 212 046
Første termin: 30.06.2015Neste avdrag: 30.12.2022 ( siste termin 31.12.2044 )
Ut i fra dagens lånebetingelser vil neste avdrag som forfaller til betaling 30.12.2022 utgjøre ca kr 655,00 per måned for denne boligen.

Borettslaget er forsikret mot husleietap i Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS. Se www.nbbl.no for mer informasjon.

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av Fredrik Kibsgaard, samt selgers egenerklæring.

Borettslagets vedtekter, husordensregler, referat fra siste generalforsamling og regnskap kan fås ved henvendelse til megler.

-Det er 8 dagers dagers forkjøpsrett for medlemmer av sørlandets boligbyggelag.
-Kjøper må godkjennes av styret.
-Dyrehold er ikke tillatt.
-Fremleie må søkes styret

Kontakt

Preben Molde Rasmussen
Preben Molde Rasmussen

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler