Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Adkomst

Se kart i Finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO visningsskilt ved fellesvisning.

Beliggenhet

Leiligheten har en sentral og populær beliggenhet, i et etablert boligområde, med gang- og sykkelsti til sentrum/Kvadraturen. Ellers ligger leiligheten i umiddelbar nærhet til bussholdeplass og Idda Arena. Ikke langt unna finnes det også dagligvarebutikker som Joker, Rema 1000 og Meny samt Tinnheia Legesenter, bakeri mm. Nydelig turområde rett utenfor døren. Her ligger Duekniben, et utsiktpunkt hvor man kan beskue hele Kvadraturen og Byfjorden. Gangavstand til kunstig demning brukes som badeplass med opparbeidet sandstrand.

Tomt

Fellestomt på 2607 kvm.
Pent opparbeidet med felles uteområde og parkeringsplasser.
Noe beplantning og grøntarealer.

Adresse

Kobberveien 11
4616 Kristiansand S

Informasjon

Adresse:
Kobberveien 11
4616 Kristiansand S

Boligtype: Leilighet
Eieform: Andel
Soverom: 1
Primærrom: 42 m2

Finn ID: 141453769

Omkostninger

1 150 000,- (Prisantydning)
184 304,- (Andel av fellesgjeld)
--------------------------------------------------------
1 334 304,- (Pris inkl. fellesgjeld)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
430,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk)
430,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk)
4 100,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
7 187,- (Forkjøpsrettsgebyr)
--------------------------------------------------------
12 319,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 346 623,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1001
Gårdsnr: 151
Bruksnr: 1087

Parkering

Borettslaget har p-plasser på baksiden av bygget i tillegg til stor gjesteparkeringsplass.
Plass på "gjesteparkering" pt kr 50,- pr år. Fast plass etter ansiennitet. På baksiden vil de som får og ønsker nummererte plasser få et tillegg på pt kr. 50,- /mnd. i felleskostnader. Ønsker du fast p-plass, ta kontakt med forretningsfører for venteliste.

Reguleringsforhold

Reguleringsplan: Koldalsheia (Dueknipen vest) vedtatt 25.06.1959.
Godkjent regulert for bolig.
Plan under arbeid i nærområdet: Kobberveien, saksbeh. Solheim 38108027.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

P-rom: Gang, bad, stue, kjøkken og soverom

Standard

Lys og flott leilighet i 6.etg. med flott utsikt. Leiligheten holder god standard sett etter levealder.
- Romslig entre
- Lys og romslig stue med store vindusflater. Utgang til balkong med gode solforhold og flott utsikt.
- Oppgradert kjøkken med mye skap- og benkplass. Hvitevarer kan følge med.
- Soverom med speilskyvedørs garderobe.
- Bad med fliser på gulv og vegg. Dusj med dusjdører.

Bod og fellesvaskeri i kjeller.

Takstmannens konklusjon:
Andelsleilighet beliggende i 6 etasje i blokk bygd i 1963. Blokken er oppført i betongkonstruksjon. Følgende momenter antas å ha størst betydning:
- Leiligheten fremtrer i god teknisk stand.
- Konstaterte tilstandsvekkelser ved leiligheten er forventet i forhold til leilighetens alder, vedlikehold og bruk.
- Leiligheten begynner å bli en del år og inneholder bygningsdeler fra byggeår som bla. hoved delen av røropplegg og sluk på bad. Rapporten må leses i sin helhet.

Oppvarming

Sentralfyring med radiator i stue.
Varmtvann er også inkludert i sentralfyring.
Kostnaden for sentralfyring er inkludert i fellesutgiftene (belastes og avregnes á konto 1 gang pr. år etter faktisk forbruk)

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei, vann og kloakk.

Offentlige avgifter

Betales gjennom fellesutgiftene.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:
1965/3213-1/93 Best. om vann/kloakkledn. 20.04.1965
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen

2006/14617-2/93 Bestemmelse iflg. skjøte 04.07.2006
Kommunale rettigheter/påbud i henhold til
skjøte/festekontrakt

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Ferdigattest på blokka foreligger. Datert 08.10.1965.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Søgne og Greipstad Sparebank.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Leiligheten er energimerket og har fått energimerke Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter F. Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler

Ligningsverdi

Likningsverdi for inntektsåret 2017:
Som primærbolig: kr 388 016
Som sekundærbolig: kr 1 396 858

Fellesutgifter

Fellesutgiftene utgjør kr. 3 674 pr. mnd.

Dette dekker:
Renter og avdrag på fellesgjeld, strøm i fellesarealer, drift av heis og diverse vedlikehold av bygg, utvendig forsikring, kommunale avgifter, innleid vaktmester, kabel- tv, fyring og varmtvann.
Disse inkluderer også dugnadsavgift på 25 kr. per måned. Disse blir refundert ved deltagelse på dugnad.

Avdrag Felleslån kr. 642,-
Driftsutgifter kr. 2 219,-
Renter felleslån kr. 333,-

Tilleggsytelser:
Miljøgebyr for papirfaktura kr.35,-
Canal digital kr. 370,-
Parkering Nr.plasser kr. 50,
Dugnad kr. 25,-

-Det er etter ordinær generalforsamling gitt styret fullmakt til å ta opp et lån på inntil 3 millioner for rørfornying. Dette vil ifølge styret bli utsatt på ubestemt tid.

-Det er oppe til diskusjon i borettslaget om balkongene skal innglasses. Denne diskusjonen er nå stoppet ifølge styret.

Fellesgjeld

Andel fellesgjeld utgjør kr. 246 396,-

Lånenummer: 12133490017, DNB Bank ASA
Annuitetslån, 4 terminer per år.
Rentesats per 27.02.2019: 2.2% pa.
Antall terminer til innfrielse: 77
Saldo per 27.02.2019: 12 921 046
Andel av saldo: 184 305
Første termin/første avdrag: 26.09.2018 (siste termin 26.03.2038 )

Borettslaget er forsikret mot husleietap i Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS. Se www.nbbl.no for mer informasjon.

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

Selv om det er vedtatt forbud mot dyrehold, kan styret samtykke i at brukerne av boligen holder dyr dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for de andre brukerne av eiendommen. Se vedlagte husordensregler.

Kjøper skal godkjennes av styret. Kjøper bærer selv risikoen for godkjenning.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av Kjell Erik Olsen, samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at plantegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende.

Forkjøpsretten i borettslaget er utlyst på forkjøpsrett og avklart.

Borettslagets vedtekter, husordensregler, referat fra siste generalforsamling og regnskap kan fås ved henvendelse til megler.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Plikting medlemskap i i Sørlandets Boligbyggelag koster kr. 700,- pr. andelseier. Dette fakturerer Sørlandet Boligbyggelag direkte til kjøper.

Det opplyses om at:
- Kjøper må godkjennes av styret

-Dyrehold må søkes om til borettslaget

-Borettslaget har 1 prioritets pant for forfalt husleie

-Fellesvaskeri med myntautomat. Her må man bestille tid for vasking.

Kontakt

Marit Havik Staalesen
Marit Havik Staalesen

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler