Adkomst

Fra Grimstad sentrum følger du E18 mot Kristiansand og tar av til høyre mot Homborsund. Ta så til venstre i første rundkjøring, og så rett frem i neste rundkjøring. Følg veien og ta så til venstre inn til Støle. Kallandsheia er første boligfelt på venstre side. Ta så umiddelbart til høyre side og bygget ligger fremst av to boligblokker, mot grøntareal.

Beliggenhet

Eiendommen ligger godt til i et nyere boligfelt, Kallandsheia. Bebyggelsen består primært
av boligblokker og eneboliger.
Her ligger man landlig til med kort avstand til sjø og natur, og likevel kun 5 kilometer fra
Grimstad sentrum.
Det er rask adkomst til påkjøringsrampen på E-18, og relativt kort kjøreavstand til Arendal.

Tomt

Fellestomt på 1164 kvm.
Opparbeidet med asfaltet innkjørsel, lekeplass og noe grønarealer.

Adresse

Kallandsheia 24 A
4887 Grimstad

Informasjon

Adresse:
Kallandsheia 24 A
4887 Grimstad

Boligtype: Leilighet
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 3
Primærrom: 80 m2

Finn ID: 155805444

Omkostninger

2 190 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
54 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 190 000,-))
7 100,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
5 750,- (Eierskiftegebyr trekkes i oppgjøret - KJØPER)
--------------------------------------------------------
68 942,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 258 942,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 4202
Gårdsnr: 82
Bruksnr: 309

Parkering

Biloppstillingsplass i garasjekjeller, samt tilhørende bod.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i regulert område avsatt til bolig under reguleringsplan Kallandsheia boligområde, ikraftsatt 7.7.14.
Eksisterer det planforslag som berører eiendommen: ja
Eksisterer det igangsatt planlegging som berører eiendommen: ja

Plan under arbeid: Molland, Støle, Solkroken, Støleveien 20, 26 m. fl. Området ligger like ved leilighetsbygget.
Vedlagt i prosppekt.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

Lys og fin selveierleilighet i 1 etasje.

- Entré med fliser på gulv og malt panel på vegger.
- Bad med fliser på gulv og vegger. Innredning består av vegghengt toalett, baderomsinnredning, dusjdører og opplegg for vaskemaskin. Varmtvannsbereder fra 2015 er plassert på bad.
- Åpen stue/kjøkken med plass til spisebord. Innredning er fra Strai opp til himling. Utgang til solrikt veranda.
- 3 soverom med parkett på gulv. Malt panel på vegger. Bak soverom 3 er det en bod for lagring. Stor skyvedørgarderobe på hovedsoverom.

Standard

Takstmannens konklusjon:

Selveierleilighet beliggende i 1 etasje i bygg bygd i 2015. Bygget er oppført i trekonstruksjon på støpt grunnmur.
Følgende momenter antas å ha størst betydning:
-Leiligheten fremtrer i god teknisk stand.
-Det ble ikke oppdaget større tilstandsvekkelser ved leiligheten utover den forventede slitasjen/tilstand på grunnlag av alder.
Rapporten må leses i sin helhet.

Oppvarming

Leiligheten varmes opp med elektrisitet. Varmekabler på bad.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei, vann og kloakk.

Offentlige avgifter

Kommunale avgifter utgjør kr. 14.083,- pr. år. Kommunale avgifter inkluderer vann/avløp, renovasjon og eiendomsskatt på kr. 4050,-.
Dette beløpet varierer etter forbruk. Det er 12 terminer i året.

Det er ikke vannmåler i leiligheten pr. d.d. Kommunen informerer om at det vil komme pålegg om installasjon av vannmåler.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:

2015/818291-1/200 Seksjonering, 08.09.2015
opprettet seksjoner: snr: 4
formål: Bolig
tillegsdel: Bygning
sameiebrøk: 1/10

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest 22.4.17

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Lillesand sparebank.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Leiligheten er energimerket og har fått energimerke Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter D. Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler.

Ligningsverdi

Ligningsverdi som primærbolig kr 687 036 per 31.12.17
Ligningsverdi som sekundærbolig kr 2 473 330 per 31.12.17

Fellesutgifter

Fellesutgiftene utgjør kr. 1 500 pr. mnd

Dette dekker: Forretningsfører, vedlikehold/serviceavtaler, kabel-TV, forsikring av bygg, felles strøm, andre mindre driftutgifter.

Andre opplysninger

Vel avgift: Det er pliktig medlemskap i Sørlands Boligbyggelag.

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av Kjell Erik Olsen, samt selgers egenerklæring.
Det gjøres oppmerksom på at plantegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende.
Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Sameietss vedtekter, husordensregler, referat fra siste generalforsamling og regnskap kan fås ved henvendelse til megler.

Det holdes dugnad ved behov.

Det er en pågående tvist mellom sameiet og utbygger angående manglende utført arbeid og noe utført arbeid som er reklamert på.
Manglene gjelder ikke denne leiligheten innvendig.


Sameiet står selv for brøyting og plenklipping.

Det er foreløpig ikke opprettet sameie og det er et interimstyre som håndterer innbetalinger av felleskostnader.

Sameiet er foreløpig ikke overført fra utbygger og de står for entreprenørforsikringen av bygget foreløpig.

Kontakt

Isabel Bermudez Myhre
Isabel Bermudez Myhre

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler