Adkomst

Fra Arendal kjører man vestover mot Stoa. På Myrene, tar man opp mot sykehuset. Kjør forbi sykehuset mot Blødekjær. Ta til høyre like etter fysioterapeuten og inn på Fjellveien. Følg veien innover. Ta til høyre inn på Hauglandsheia, så ligger leiligheten i byggene innerst i veien. 2c er den tredje døren.

Beliggenhet

Leiligheten ligger flott til med gangavstand til med kort avstand til sentrum. Leiligheten ligger i toppetasjen og er vestvendt. Man har gode solforhold og utsikt utover nærområdet.

Tomt

Fellestomt på 9561 kvm.
Opparbeidet med bygningsmassen, stor, felles parkeringsplass og noe naturtomt.
Noen av grensene er uklare, avvik kan forekomme.

Adresse

Hauglandsheia 2c
4838 Arendal

Informasjon

Adresse:
Hauglandsheia 2c
4838 Arendal

Boligtype: Leilighet
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 1
Primærrom: 51 m2

Finn ID: 106644480

Omkostninger

1 090 000,- (Prisantydning)
27 707,- (Andel av fellesgjeld)
--------------------------------------------------------
1 117 707,- (Pris inkl. fellesgjeld)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
6 500,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
27 920,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum inkl f.gjeld: 1 117 707,-))
4 312,50 (Eierskiftegebyr trekkes i oppgjøret - KJØPER)
--------------------------------------------------------
39 954,50 (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 157 661,50 (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 906
Gårdsnr: 503
Bruksnr: 353

Parkering

Det er biloppstillingsplasser på felles tomt.

Reguleringsforhold

Boligen ligger i område regulert for boliger m/tilhørende anlegg, reguleringsplan sykehusområde, endring av. Og er i kommuneplane avsatt til boligbebyggelse nåværende. Det er ikke registrert pågående planarbeid på eiendommen eller i nærheten av eiendommen.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport av Espen Martinsen, datert 30.04.2019.

Innhold

4.etg.: Entrè, soverom, baderom og kontor. Stue og kjøkken i åpen løsning.

Boligen er endret fra de opprinnelige plantegningene. Dette er ikke omsøkt hos kommunen.

Standard

Flott leilighet med gjennomgående god standard. Romslig stue med plass til sofagruppe og spisebord. Fra stuen er det utgang til vestvendt veranda, med gode solforhold og plass til et kafebord og et par stoler.
Kjøkkenet er i åpen løsning mot stuen, med hvitefronter og godt med skap- og benkplass.
Videre fra kjøkkenet kommer man inn på kontoret, dette var tidligere en del av kjøkkenet, men er i dag endret til kontor,
Soverommet er lyst og trivelig. Med god plass til dobbelseng og garderobeskap.
Flott baderom, oppusset i 2010. Da ble det lagt ny membran og nye fliser. Rommet er innredet med dusjkabinett, servant i møblement, og toalett.
I kjelleren har man en praktisk sportsbod.

Takstmannens konklusjon:
Eierseksjonsleilighet.
Leiligheten har normal standard og fremstår sin helhet med moderat bruksslitasje.
Anbefaler å ettermontere waterguard i tilknytning til underskap på kjøkken og vaskemaskinplassering i entrè. Løsningen vil redusere risikoen for fuktskader ved eventuelle lekkasjer.
Avdekke avvik og byggtekniske merknader er kommentert i rapportens enkelte avsnitt.
Rapporten må leses i sin helhet.

Oppvarming

Leiligheten har radiatorovn med sentral oppvarming, og varmekabler på badet.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei, vann og kloakk.

Offentlige avgifter

Kommunale avgifter utgjør kr. 5 358 pr. 2019. Kommunale avgifter inkluderer ab. gebyr ann bolig, ab. gebyr avløp bolig og eiendomsskatt på kr. 1 946. Renovasjon og forbruk av vann faktureres sameiet. Det er 12 terminer i året

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:
2007/666526-1/200 Seksjonering
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 51/2860

Erklæring/avtale
06.07.1973
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: 0906-503/353
Gjelder denne registerenheten med flere

Rettigheter iflg. skjøte
25.09.1968
Bestemmelse om veg
Overført fra: 0906-503/353
Gjelder denne registerenheten med flere

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Ferdigattest datert 17.01.1973 foreligger. Denne kan besiktiges hos megler.
Det foreligger også ferdigattest på parkeringsområdet datert 08.11.2011.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet eierskifteforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Leiligheten er energimerket og har fått energimerke Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter F. Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler.

Ligningsverdi

Ligningsverdi som primærbolig kr 317 170 per 2017
Ligningsverdi som sekundærbolig kr 1 141 810 per 2017

Fellesutgifter

Fellesutgiftene utgjør kr. 4 232 pr. mnd

Dette dekker: Renter og avdrag fellesgjeld, tv og internett, varmtvann, varme i radiatorene, renovasjon, foretningsførsel, felles forsikring av bygningsmassen, noe avsetning til fremtidig vedlikehold
Det oppe til vurdering om vannrørene skal byttes. Kostnadet med dette og evt. økning i felleskostnader/ fellesgjeld er usikkert.

Det er planlagt utbedring av strømnettet og fjerning av oljetankt i sameiet. Dette vil medføre en økning i felleskostnadene, stipulert til 350,- per mnd. I tillegg til en økning av fellesgjelden. Oppgradering av strømnettet i leiligheten må beboer stå for selv. Vi anbefaler full oppgradering, men det viktigste er kurs til oppvarming og komfyrvakt. Noe som vi regner med vil koste den enkelte rundt 7000,- Sameiet vil også innhente best mulig anbud for sine beboere i forbindelse med dette. Utfasing av den elektriske kjelen vil bli gjennomført cirka tre år etter installasjonen.
Sameit har også to andre prosjekter på gang, dette er utbedring av rør og verandaer.

Andel fellesgjeld: 27 707 fordelt på to lån

Nordea Bank Norge ASA.
Serielån, 4 terminer per år.
Rentesats per 06.05.2019: 4,35% pa.
Antall terminer til innfrielse: 15
Saldo per 06.05.2019: 1 456 261
Andel saldo: 24 278
Første termin/første avdrag: 30.03.2011. Siste termin 30.12.2022.

Nordea Bank Norge ASA
Serielån, 4 terminer per år.
Rentesats per 06.05.2019: 4,35% pa.
Antall terminer til innfrielse: 6
Saldo per 06.05.2019: 205 708
Andel av saldo: 3 429
Første termin/første avdrag: 30.12.2013. Siste termin 30.09.2020.
Flytende serielån.

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte tilstandsrapport utført av Espen Martinsen, samt selgers egenerklæring.

Sameiets referat fra siste generalforsamling og regnskap kan fås ved henvendelse til megler.

Det gjøres oppmerksom på at plantegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Ny eier må gjodkjennes av styret.

Hund, katt og andre dyr må ikke holdes uten styrets samtykke.

Kontakt

Caroline Dalene
Caroline Dalene

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler