Adkomst

Fra sentrum kjør Gustav Vigelandsvei og inn på Fridtjof Nansensvei i krysset ved Kjøkkensenteret. Ta deretter av til venstre mot Skjebstad. Følg Buråsveien ca. 7-800 meter. Plussblokka kommer på venstre side et stykke ned på området Nye Vestnes.

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO-visningsskilt ved fellesvisning.

Beliggenhet

Leiligheten ligger sentralt og barnevennlig til på Nye Vestnes. Fra leiligheten er det kort vei til Furulunden turområde med strender, skog og sjø. Mandal sentrum, dagligvareforretninger, golfbane og båthavn innen 5 minutters gangavstand. Busstopp like ved, nærbutikk i område og golfbane ikke langt unna.

Tomt

Fellestomt på 1237 kvm.

Tomten er pent opparbeidet med lekeplasser, sittegrupper og fine fellesområder. I tillegg er det felles takterrasse for beboerne i denne blokka, takterrassen er delt inn i "båser" hvor denne seksjonen har bruksrett til en "bås". En del av takterrassen er satt av til felles bruk.

Det opplyses fra kommunen at det har vært registrert forurensning i grunnen, i tlf samtale med kommunen opplyser de at tiltaksplanen er fulgt i forhold til grunnen og alt er godkjent. For ytterligere informasjon kontakt megler.

Adresse

Hangargata 29
4514 Mandal

Informasjon

Adresse:
Hangargata 29
4514 Mandal

Boligtype: Leilighet
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 2
Primærrom: 64 m2

Finn ID: 91807825

Omkostninger

2 690 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
67 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 690 000,-))
6 500,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
75 092,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 765 092,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 4205
Gårdsnr: 160
Bruksnr: 1548

Parkering

Egen parkeringsplass og sportsbod i lukket garasjeanlegg med heisadkomst. Det er varmekabler i nedkjørselen. I tillegg er det gjesteparkeringsplasser like ved bygget.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i et regulert område under områdereguleringsplan for Nye Vestnes Brygge vedtatt 24.05.2012, avsatt til boliger.

Byggemåte

Oppført i mur og plater - se forøvig tilstandsrapport.

Innhold

Attraktiv og flott leilighet i 3.etasje som inneholder gang, 2 soverom, baderom, bod, stue og kjøkken med utgang til romslig solrik terrasse med fin utsikt. Det er egen biloppstillingsplass og sportsbod i byggets underetasje med heisadkomst fra leiligheten. Stor felles takterrasse. I tillegg disponerer sameiet to gjesteleiligheter og selskapsrom. Dette er en praktisk løsning om man har gjester på besøk og /eller skal arrangere selskapeligheter m.m.

Standard

Takstmannens konklusjon:
Leilighet bygget 2013. Nyere del av boligområde med mange gode kvaliteter. Lyse fargevalg og moderne materialer. Stor solrik balkong. Boligen fremstår i god teknisk stand utfra alder. Det er ikke registrert vesentlige bygningstekniske mangler med unntak av normal alderslitasje på bygningsdeler. Vanlig vedlikehold må påregnes. På befaringsdagen ble det brukt protimeter MMS fuktindikator ved fuktsøk i våtrom. Det ble ikke registrert unormale utslag. For rapporter som gjelder leilighet i et større sameie eller aksje/andelslag (borettslag) er undersøkelsene begrenset til innvendig i leiligheten. Utvendige forhold ansees å være en del av sameiets eller borettslagets felles forpliktelse og vedlikehold. Dette anbefales ytterligere kontrollert av interessent. Spørsmål vedrørende rapporten kan stilles i kontortid mellom 8-16 på hverdager, til tlf 454 77 777, eller e-post: post@m2takst.no. Forøvrig må hele rapporten leses.

Oppvarming

Balansert ventilasjon med varmegjennvinner. Varmekabler på bad. Ellers elektrisk oppvarming.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vann og kloakk. Privat vei (ukjent i henhold til Mandal kommune)

Offentlige avgifter

MANDAL 2019
Vann: kr. 1 506,25,- + forbruk i følge vannmåler kr. 8,50,- pr. m3
Avløp: kr. 2 605,- + forbruk i følge vannmåler kr. 8,88,- pr. m3
Vannmålerleie: kr. 125,- pris kan avvike etter målerens størrelse.
Eiendomsskatt 2017: kr. 4 960,-
Standard renovasjon med papirsekker (1) Maren kr. 2 825,-
Fakturering for faste avgifter og eiendomsskatt skjer to ganger i året.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:

22.01.2015 62029 Best. om vann/kloakkledn.
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger mv

Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler

Bestemmelse om drensvann/stikkrenner m.v.

22.01.2015 62029 Bestemmelse om gjerde

22.01.2015 62029 Bestemmelse iflg. skjøte

Pliktig medlemskap i velforening/huseierforening

04.12.2014 1068461 Seksjonering
opprettet seksjoner: snr:16 formål:Bolig tillegsdel:Bygning sameiebrøk:67/1325

For øvrige opplysninger om grunndata, se den seksjonerte matrikkelenheten.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger midlertidig brukstillatelse fra Mandal kommune datert 21.05.2013

Konsesjon

Da det er boplikt i Mandal kommune plikter kjøper å undertegne egenerklæring vedrørende konsesjonsfrihet.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Søgne og Greipstad Sparebank.

Boligselgerforsikring

Selger har valgt å ikke tegne eierskifteforsikring.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Ved salg og utleie av fast eiendom skal det på oppdrag inngått fra og med 01.07.2010 oppgis en energiklassifisering på en skala fra A_G. Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

Ligningsverdi

2018:
Som primærbolig: kr 474 340
Som sekundærbolig: kr 1 707 624

Fellesutgifter

Fellesutgiftene utgjør kr. 1019,- pr mnd.

Dette dekker: Vaktmester til renhold av fellesarealer, samt utvendig vedlikehold ihht kontrakt, forsikring bygg, strøm i fellesarealer, regnskap, kontingent velforening, strøm og vedlikehold i fellesleilighetene.

Andre opplysninger

Vel avgift: Pliktig medlemskap i Nye Vestnes Vel. Denne kostnaden er med i fellesutgiftene og utgjør kr. 200,- pr. mnd.

Den enkelte sameier har rett til å leie fellesrom, sameiet har sammen et felles lokale med stort spisebord og stoler, tv-krok med sofa, kjøkken som er fullt utstyrt med "kopper og kar". I tillegg har de to hybler som kan leies til en meget rimelig pris. For opplysninger om priser for leie, kontakt megler. I tillegg er det et trimrom i parkeringskjelleren som disponeres av sameierne.

Det er ikke tillatt med dyrehold.

Hvitevarer på kjøkken medfølger i handelen.

Leiligheten har fiber.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte tilstandsrapport utført av Andreas Natvig, samt selgers egenerklæring.

Sameiets vedtekter, husordensregler, referat fra siste generalforsamling og regnskap kan fås ved henvendelse til megler.

Kontakt

Maiken Skoie
Maiken Skoie

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler