Adkomst

Se kartskisse - boligen er merket med til salgs plakat fra Exbo. Det vil være skiltet til fellesvisning.

Beliggenhet

Leiligheten ligger i Gamleveien i Vigeland sentrum. Kort gangavstand til alle sentrumsfasiliteter som butikker, bensinstasjon, bank og rådhus/kulturhus, samt flott badestrand. Barne- og ungdomsskole, barnehage og idrettsplass i nærområdet. Godt kollektivtilbud med buss både østover og vestover.

Tomt

Fellestomt på 1570 kvm.
I henhold til matrikkelen har eiendommen noen fiktive grenser. Ved arealoppmåling kan avvik forekomme.

Tomten er felles for sameiet. Seksjonen har terrasse i forkant av leiligheten som sitt eksklusive uthusareal iflg. seksjoneringsbegjæringen. Fellesområdet ved inngangssiden er fint opparbeidet, med blant annet park/lekeareal i bakgården

Adresse

Gamleveien 16 A
4520 Lindesnes

Informasjon

Adresse:
Gamleveien 16 A
4520 Lindesnes

Boligtype: Leilighet
Eieform: Eier (Selveier)
Primærrom: 130 m2

Finn ID: 159962033

Omkostninger

2 590 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
64 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 590 000,-))
7 100,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
73 072,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 663 072,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 4205
Gårdsnr: 357
Bruksnr: 20

Parkering

Fire parkeringsplasser i felles garasjeanlegg i kjelleren.

Reguleringsforhold

Reguleringsplan: 108, Vigeland sentrum datert 08.12.2005, sist revidert 24.06.10. Formål: Bygget er avsatt til kombinert næring/bolig.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

P-rom:
2. etasje: Bad/vaskerom, entré, stue/kjøkken og soverom
Loft: Stue, bad og 2 soverom

S-rom:
Loft: Bod

Boligens bruk er endret fra opprinnelig godkjente tegninger. På loftet er soverom og loftstue byttet plass.

Standard

Takstmannens konklusjon:
Leilighet bygget 2007-2009, dagens eier har eid siden ferdigstilt 2009. Etablert område, like ved butikker, kafe, turområder og
mange andre gode kvaliteter.
Boligen fremstår i normal teknisk stand utfra alder. Det er ikke registrert vesentlige bygningstekniske mangler med unntak av
normal alderslitasje på bygningsdeler. Det er påpekt enkelte mindre merknader som fremkommer i rapporten.
For rapporter som gjelder leilighet i et større sameie eller aksje/andelslag (borettslag) er undersøkelsene begrenset til innvendig i
leiligheten. Utvendige forhold ansees å være en del av sameiets eller borettslagets felles forpliktelse og vedlikehold. Dette
anbefales ytterligere kontrollert av interessent.
Spørsmål vedrørende rapporten kan stilles i kontortid mellom 8-16 på hverdager, til tlf 454 77 777, eller e-post: post@m2takst.no.
Forøvrig må hele rapporten leses.

Oppvarming

Vedovn og varmepumpe i stue, varmekabler på begge bad, forøvrig elektrisk.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei, vann og kloakk.

Offentlige avgifter

Lindesnes 2019:
Vann Gebyr 2263,-
Avløp Gebyr 3915,-
I tillegg til ovennevnte priser kommer der forbruk vann og kloakk med hhv kr. 19,33,- og kr. 42,40,- pr.m3, samt vannmålerleie kr. 180,64,- pr. år.
Renovasjon Ekstern leverandør Maren AS: Standard renovasjon med papirsekker kr. 2.737,-
Brannsyn, feiing Gebyr kr. 427,65
Eiendomsskatt kr. 3 914,60
Forfallsdatoene på kommunale avgifter vil bli 20. mars, 20 juni, 20. september og 20. desember.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:

1934/900236-1/39 Erklæring/avtale 03.11.1934 Bestemmelse om salg og reklame m.v. for bensin og oljeprodukter Overført fra: 1029-57/20 Gjelder denne registerenheten med flere

1936/190-1/39 Erklæring/avtale 18.03.1936 Bestemmelse om ev. flytting av overbygn. på en bensinpumpe Overført fra: 1029-57/20 Gjelder denne registerenheten med flere

1938/965-1/39 Erklæring/avtale 14.11.1938 Rettighetshaver: Televerket Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v. Overført fra: 1029-57/20 Gjelder denne registerenheten med flere

1958/1534-1/39 Erklæring/avtale 23.10.1958 Bestemmelse om salg og reklame m.v. for bensin og oljeprodukter Overført fra: 1029-57/20

Gjelder denne registerenheten med flere 1989/4538-1/39 ** Nye vilkår 29.09.1989 Kopi bestilt: 11.06.2018 kl. 10:22 av Siren Skoie

1998/2059-3/39 ** Diverse påtegning 08.06.1998

2003/658-1/39 ** Diverse påtegning 12.02.2003

1966/857-1/39 Erklæring/avtale 27.05.1966 Bestemmelse om bebyggelse Vegvesenets betingelser vedtatt Overført fra: 1029-57/20 Gjelder denne registerenheten med flere

1998/2059-2/39 Erklæring/avtale 08.06.1998 Bestemmelse om salg og reklame m.v. for bensin og oljeprodukter Opprinnelig tinglyst i gnr. 57 bnr. 117, dgb.nr. 1534/58 Bestemmelsen er forlenget til 31.12.2005 Overført fra: 1029-57/20 Gjelder denne registerenheten med flere

2003/658-2/39 ** Diverse påtegning 12.02.2003

2007/228892-1/200 Erklæring/avtale 28.02.2007 Rettighetshaver:AGDER ENERGI NETT AS Org.nr: 982974011 Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler Med flere bestemmelser Overført fra: 1029-57/20 Gjelder denne registerenheten med flere

2007/228922-1/200 Erklæring/avtale 28.02.2007 Rettighetshaver:AGDER ENERGI NETT AS Org.nr: 982974011 Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler Med flere bestemmelser Overført fra: 1029-57/20 Gjelder denne registerenheten med flere

2017/1346254-2/200 Erklæring/avtale 01.12.2017 21:00 Feilregistrert sammenslåing med gnr. 58 bnr. 270 Rettet etter tingl. §18 16.01.2018. Arkivref. 17/60039-3 Gjelder denne registerenheten med flere

2007/824584-1/200 Seksjonering 15.10.2007 opprettet seksjoner:snr: 16 formål: Bolig tillegsdel: Bygning sameiebrøk: 138/1442

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest datert 10.12.2018. Ferdigattesten gjelder for hele tiltaket seksjon 1-17, parkeringskjeller, fellesareal og uteareal.

Konsesjon

Da det er boplikt i Lindesnes kommune plikter kjøper å undertegne egenerklæring vedrørende konsesjonsfrihet.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Søgne og Greipstad Sparebank.

Boligselgerforsikring

Selger har valgt å ikke tegne boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Ved salg og utleie av fast eiendom skal det på oppdrag inngått fra og med 01.07.2010 oppgis en energiklassifisering på en skala fra A_G. Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

Ligningsverdi

2017:
Som primærbolig: kr 657 092
Som sekundærbolig: kr 2 365 530

Fellesutgifter

Fellesutgiftene utgjør kr. 620 pr. september 2019

Dette dekker: Felleskostnadene inneholder ordinære driftsutgifter som utvendig forsikring, strøm på fellesanlegg, rep/vedlikehold av heis og garasjeanlegg.

I husordensreglene opplyses det at anskaffelse av hund/katt eller annet husdyr skal meldes til styret. Grilling er ikke tillatt på terrassene, dette skal kun gjøres i fellesarealet.

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av , samt selgers egenerklæring.
Det gjøres oppmerksom på at plantegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende.
Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Sameiets vedtekter, husordensregler og regnskap kan fås ved henvendelse til megler.

Kontakt

Siren Skoie

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler