Adkomst

Eiendommen ligger i Mandal sentrum i Prosjektet Verven. Den ligger i byggets toppetasje med direkte heisadkomst fra garasje. Når man skal se boligen, parkerer man ved Meny i Kastellgata og går mot elven. Ringeklokken er merket med visningslapp fra Exbo.

Beliggenhet

Eiendommen har en meget flott beliggenhet. Det er en toppleilighet med romslig solrik og usjenert terrasse. Alle fasiliteter i umiddelbar nærhet. Kort gangavstand til Furulunden med strender, skog og sjø. Det er dagligvareforretning i byggets 1.etg samt Kastellet, en hyggelig cafe/restaurant. Kun denne samt en leilighet til i denne fløyen.

Tomt

Tomt: 5 833 kvm felles eiet tomt for Verven. Opparbeidet med lekeplasser, fellesarealer og terrasser

Adresse

Kastellgata 10
4514 Mandal

Informasjon

Adresse:
Kastellgata 10
4514 Mandal

Boligtype: Leilighet
Eieform: Andel
Soverom: 2
Primærrom: m2

Omkostninger

4 690 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
430,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk)
430,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk)
4 100,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
5 132,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
4 695 132,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1002
Gårdsnr: 160
Bruksnr: 556

Parkering

Egen garasjeplass med tilhørende bod i byggets underetasje.

Reguleringsforhold

Boligen er under reguleringsbestemmelser for Kastellgata SO6-SO7 vedtatt 10/10/2007 og er godkjent utnyttet til bolig, forretning, kontor og fellesområder.

Byggemåte

Oppført i mur. Se boligsalgsrapport for ytterligere opplysninger.

Innhold

Toppleiligheten er innholdsrik: Gang,stor stue med utgang til solrik terrasse. Kjøkkenet er delvis adskilt fra stuen med plass til spisebord. Hovedsoverom som har utgang til terrassen har sitt eget private bad. Gjestesoverom. Bad med opplegg for vaskemaskin og tørketrommel. Garderobe/bod. Egen parkeringsplass samt bod i underetasjen.

Standard

Takstmannens konklusjon:
Romslig leilighet bygget 2009, dagens eier har bodd der siden 2017. Populært bygg og område med butikk og mange andre gode kvaliteter i umiddelbar nærhet. Boligen fremstår i normal teknisk stand utfra alder. Det er ikke registrert vesentlige bygningstekniske mangler med unntak av normal alderslitasje på bygningsdeler. Det er påpekt enkelte mindre merknader som fremkommer i rapporten. For rapporter som gjelder leilighet i et større sameie eller aksje/andelslag (borettslag) er undersøkelsene begrenset til innvendig i leiligheten. Utvendige forhold ansees å være en del av sameiets eller borettslagets felles forpliktelse og vedlikehold. Dette anbefales ytterligere kontrollert av interessent. Spørsmål vedrørende rapporten kan stilles i kontortid mellom 8-16 på hverdager, til tlf 454 77 777, eller e-post: post@m2takst.no. Forøvrig må hele rapporten leses.

Oppvarming

Varmepumpe og varmekabler på baderommene.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei, vann og kloakk.

Offentlige avgifter

Vann- og avløpgebyrer, eiendomsskatt og renovasjon betales samlet av Verven Mandal Borettslag

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:
1925/900037-1/39 Fradelingsdokument
22.06.1925

1968/403-1/39 Sammenslått med denne matrikkelenhet:
28.02.1968
1968/2121-1/39 Registrering av grunn

05.11.1968 Utskilt fra denne matrikkelenhet:Knr:1002 Gnr:160 Bnr:557

2010/91977-1/200 Sammenslåing
05.02.2010

2010/344098-1/200 Seksjonering
12.05.2010 opprettet seksjoner.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest datert 07.08.2012 i henhold til Mandal kommune.

Konsesjon

Da det er boplikt i Mandal kommune plikter kjøper å undertegne egenerklæring vedrørende konsesjonsfrihet.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Søgne og Greipstad Sparebank.

Boligselgerforsikring

Selger har valgt å ikke tegne boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Ved salg og utleie av fast eiendom skal det på oppdrag inngått fra og med 01.07.2010 oppgis en energiklassifisering på en skala fra A_G. Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

Ligningsverdi

2017:
Som primærbolig: kr 577 347
Som sekundærbolig: kr 2 078 448

Fellesutgifter

Fellesutgiftene utgjør kr. 2792,- pr mnd
Ingen fellesgjeld på denne leiligheten.
Dette dekker: inkl. andel eiendomskatt, Tv og internett fra Altifiber, kommunale avgifter, bygningsforskrifter, felles strøm/lys, renhold, vedlikehold og vaktmester

Fellesgjeld

Det er ikke fellesgjeld på denne leiligheten.
Borettslaget er tilknyttet sikringsfond.

Andre opplysninger

Det er forkjøpsrett internt i Verven borettslag. Det vil gå 20 dager fra budaksept til forkjøpsretten utløper. Kjøper må godkjennes av styret.
Ny terrassemarkise er kjøpt for ett år siden.
Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport utført av Andreas Natvig, samt selgers egenerklæring.

Borettslagets vedtekter, referat fra siste generalforsamling og regnskap kan fås ved henvendelse til megler.

Kontakt

Pål Ødegård

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler