Adkomst

Se kartskisse, det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Leiligheten ligger på Ime III. Her har man både barnehage, skole, turområde og lekeplass i nærheten. Dette er et populært boligområde består av eneboliger, rekkehus og leiligheter.

Tomt

Fellestomt på 1724 kvm.
Asfaltert innkjørsel, liten gressplen og terrasse.

Adresse

Annas vei 8
4515 Mandal

Informasjon

Adresse:
Annas vei 8
4515 Mandal

Boligtype: Leilighet
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 1
Primærrom: 50 m2

Omkostninger

1 490 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
6 900,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
36 870,- (Dokumentavgift)
--------------------------------------------------------
44 992,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 534 992,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1002
Gårdsnr: 40
Bruksnr: 696

Parkering

Parkering på tomten.

Reguleringsforhold

Detaljreguleringsplan Skinsnesheia felt B5 og B17 - felt B5B, vedtatt: 06.10.04. Områdereguleringsplan Skinsnesheia - 116, vedtatt: 26.03.98. Planformål: Boliger og felles avkjørsel/parkering

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

P-rom:
1.etg: Bad/vaskerom, gang, stue/kjøkken og soverom.

S-rom:
1.etg: Bod/innredet rom og utvendig bod.

Standard

Takstmannens konklusjon:
Leilighet bygget 2005 hvor dagens eier har bodd siden nytt. Etablert område med mange gode kvaliteter. Boligen fremstår i normal teknisk stand utfra alder. Det er ikke registrert vesentlige bygningstekniske mangler med unntak av normal alderslitasje på bygningsdeler, men følgende mindre avvik: - det er ikke tett fuktsikker løsning i utvendig bod hvor fordelerskap vann er. - det er kun en sluk i dusjsone og tett sokkel inn dit, slik at ved lekkasje utenfor så vil ikke vann ledes enkleste vei til sluken. For rapporter som gjelder leilighet i et større sameie eller aksje/andelslag (borettslag) er undersøkelsene begrenset til innvendig i leiligheten. Utvendige forhold ansees å være en del av sameiets eller borettslagets felles forpliktelse og vedlikehold. Dette anbefales ytterligere kontrollert av interessent. Spørsmål vedrørende rapporten kan stilles i kontortid mellom 8-16 på hverdager, til tlf 454 77 777, eller e-post: post@m2takst.no. Forøvrig må hele rapporten leses.

Oppvarming

Varmekabler i stue, kjøkken og bad, samt vedovn i stue. Forøvrig elektrisk.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei, vann og kloakk. Privat stikkvei inn bak denne boligen.

Offentlige avgifter

MANDAL 2019
Vann: kr. 1 506,25,- + forbruk i følge vannmåler kr. 8,50,- pr. m3
Avløp: kr. 2 605,- + forbruk i følge vannmåler kr. 8,88,- pr. m3
Feier: kr. 426,25,- pr. pipe
Vannmålerleie: kr. 125,- pris kan avvike etter målerens størrelse.
Eiendomsskatt 2018: kr. 3 618,-
Standard renovasjon med papirsekker (1) Maren kr. 2 825,-
Fakturering for faste avgifter og eiendomsskatt skjer to ganger i året.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:
2005/3004-2/39 Erklæring/avtale 21.06.2005 Denne seksjon har tilleggsdel - areal. Gjelder denne registerenheten med flere
2005/5520-2/39 Rettigheter iflg. skjøte 02.11.2005 Kommunale rettigheter/påbud i henhold til skjøte/festekontrakt
2005/3004-1/39 Seksjonering 21.06.2005 opprettet seksjoner: snr: 5 formål: Bolig sameiebrøk: 1/8 Bestemmelser om tilleggsdel, se under servitutter. Gjelder seksjon nr. 1-8

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest datert 15.11.2005

Konsesjon

Da det er boplikt i Mandal kommune plikter kjøper å undertegne egenerklæring vedrørende konsesjonsfrihet.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Søgne og Greipstad Sparebank.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Ved salg og utleie av fast eiendom skal det på oppdrag inngått fra og med 01.07.2010 oppgis en energiklassifisering på en skala fra A_G. Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

Ligningsverdi

2017:
Som primærbolig: kr 380 778
Som sekundærbolig: kr 1 370 802

Fellesutgifter

Forsikret i Tryg, ca. kr. 2000,- pr. år. Forsikringen dekker utvendig bygg.

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte tilstandsrapport, samt selgers egenerklæring.
Det gjøres oppmerksom på at plantegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende.
Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Sameietss vedtekter kan fås ved henvendelse til megler.

Kontakt

Siren Skoie

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler