Adkomst

Vis a vi Coop i Vigeland sentrum, rett ved Edgars bakeri. Boligen er merket med til-salgs plakat fra Exbo eiendom.

Beliggenhet

Eiendommen ligger meget sentralt i Vigeland sentrum med kort gangavstand til butikker, bank, kulturtorvet, bakeri, kirke m.m. Det er både barne og ungdomsskole på Vigeland samt flere barnehager. Ca. 12 km. til Mandal. Ca. 18 km. til Spangereid. Merket med til-salgs plakat fra Exbo eiendom.

Tomt

Uoppmålt tomt med skyldeling. Eiendommen er oppmålt etter 1.1.2010 og det foreligger derfor ikke målebrev. Målebrev er erstattet av matrikkelbrev. Felles tomt for sameiet.

Adresse

Spangereidveien 8b
4520 Lindesnes

Informasjon

Adresse:
Spangereidveien 8b
4520 Lindesnes

Boligtype: Leilighet
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 2
Primærrom: 74 m2

Finn ID: 98058541

Omkostninger

1 590 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
39 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 590 000,-))
6 500,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
47 472,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 637 472,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1029
Gårdsnr: 57
Bruksnr: 90

Parkering

I halvpart av dobbelgarasje, eller på tomten.

Reguleringsforhold

Eiendommen er under reguleringsbestemmelser for Vigeland sentrum vedtatt 15.10.2009 og er godkjent utnyttet til boligformål.

Byggemåte

Oppført i tre og mur. Se tilstandsrapport for ytterligere opplysninger.

Innhold

2.etg: P-rom: 74 kvm: 2.etg: Gang, 2 soverom, baderom med opplegg for vaskemaskin, stue og kjøkken. 2 romslige terrasser med gode solforhold (den ene med overbygg). Stor bortstuingsplass på loftet. Halvpart av dobbelgarasje på baksiden av boligen med tilhørende bod, samt hageflekk med platting ved boligen. Felles innkjørsel.

Standard

Takstmannens konklusjon:
Del av 2-mannsbolig i eldre renovert bolig. Bygget inneholder 2 leiligheter hvor denne aktuelle leiligheten er plassert i 2. etg. Felles inngangsparti med egen trapp. Det hører 2. stk. balkonger til enheten. Bygget er oppført i bindingsverk av tre med liggende utvendig kledning. Valmtak takkonstruksjon oppført i tre. Taket er tekket med betongtakstein. Bygget er renovert utvendig i 2011 med bla. ny kledning og vindu/dører. Leiligheten er ferdigstilt innvendig i 2013 med nye rør og elektro, rominndeling er også endret.
Følgende punkter antas å ha størst betydning i en eventuell salgsituasjon.
Kostnader for vedlikehold av utvendige fasader blir delt på begge enheter. Det er ikke tilstrekkelig fall på badegulvet. Trapp til 2. etg. er fra byggeår og har kun håndrekke på en side og det mangler rekkverk på toppen. Spørsmål ang tilstandsrapporten skal rettes til Takstingeniør Roy Grimestad på tlf 918 55 309, hverdager mellom kl 08:00 og kl 16:00. Rapporten må leses i sin helhet

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. Varmepumpe og vedovn.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei, vann og kloakk.

Offentlige avgifter

Lindesnes 2019:
Vann Gebyr 2263,-
Avløp Gebyr 3915,-
I tillegg til ovennevnte priser kommer der forbruk vann og kloakk med hhv kr. 19,33,- og kr. 42,40,- pr.m3, samt vannmålerleie kr. 180,64,- pr. år.
Renovasjon Ekstern leverandør Maren AS: Standard renovasjon med papirsekker kr. 2.737,-
Brannsyn, feiing Gebyr 427,65,-
Eiendomsskatt kr. 1536,40
Forfallsdatoene på kommunale avgifter vil bli 20. mars, 20 juni, 20. september og 20. desember.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:
Pengeheftelser
1952/540-4/39 Erklæring/avtale
28.04.1952
Rettighetshaver:Lindesnes Kommune
Org.nr: 964966664
Rettighetshaver:Vigeland Springvannverk
Lnr: 10012155
Bestemmelse om vannledning
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr: 1029 Gnr: 57 Bnr: 90
Gjelder denne registerenheten med flere
2007/961248-1/200 ** Transport av rettighetshaver
22.11.2007
Til:Lindesnes Kommune
Org.nr: 964966664
Fra:Vigeland Springvannverk
Lnr: 1001 2155
2014/222886-1/200 Seksjonering 18.03.2014
snr: 2
formål: Bolig

tillegsdel: Bygning
sameiebrøk: 75/215

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest på tilbygg fra 07.01.2013 i henhold til Lindesnes kommune. Foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse fra opprinnelig byggeår.

Konsesjon

Da det er boplikt i Lindesnes kommune plikter kjøper å undertegne egenerklæring vedrørende konsesjonsfrihet.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Søgne og Greipstad Sparebank.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet eierskifteforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Ved salg og utleie av fast eiendom skal det på oppdrag inngått fra og med 01.07.2010 oppgis en energiklassifisering på en skala fra A_G. Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

Ligningsverdi

Er rekvirert, men ikke mottatt.

Fellesutgifter

Kr 378 ,- pr mnd. Inkluderer:
Felles strøm i fellesganga + strøm på felles uteareal. Husforsikring (bruker fordelingsnøkkel) og forsikring på garasje

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte tilstandsrapport utført av Roy Grimestad, samt selgers egenerklæring.
Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Kontakt

Pål Ødegård
Pål Ødegård

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler