Visning

Visning onsdag 26/02 fra 1720 - 1750

Adkomst

Fra Mandal: Følg E 39 vestover i ca 15 minutter. Ta til høyre på første avkjørselen etter den store rundkjøringen(med fyrtårnet). Ta så første til venstre på Sølvbergveien. Følg Sølvbergveien oppover i ca 500 meter og ta så videre til høyre og leiligheten vil komme på venstre hånd etter ca 200 meter.
Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO-visningsskilt ved fellesvisning.

Beliggenhet

Eiendommen har en fin og solrik beliggenhet i Sølvberget. Kort avstand til Mandal og Lyngdal med ca 15-20 minutters kjøring. Fra eiendommen er det gangavstand til sentrum med en rekke servicetilbud som blant annet ulike butikker, bank, bensinstasjon. Videre er det skole, barnehage, idrettsanlegg og en rekke fritidstilbud innenfor grei gangavstand fra boligen. God bussforbindelser både østover og vestover

Tomt

Fellestomt på 4692 kvm.
Tomten er opparbeidet med carport og biloppstillingsplass samt en liten hage og terrasse med utgang i fra stuen. Grensene er noe usikre og avvik kan forekomme.

Adresse

Sølvbergveien 106D
4520 Lindesnes

Informasjon

Adresse:
Sølvbergveien 106D
4520 Lindesnes

Boligtype: Leilighet
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 2
Primærrom: 74 m2

Finn ID: 170395433

Omkostninger

1 350 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
33 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 350 000,-))
7 100,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
42 192,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 392 192,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 4205
Gårdsnr: 357
Bruksnr: 437

Parkering

Selger har bygget carport med god plass til bil eller på biloppstillingsplass.
Det foreligger ingen tegninger eller søknader på carport. Denne er ikke søkt godkjent i kommunen.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger under reguleringsplanen for Sølvberget datert 1985 og er godkjent for boligformål

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

Fin og praktisk leilighet i 1. etasje med alt på en flate. Leiligheten er godt utnyttet og inneholder:
Bad/vaskerom, gang, kjøkken, stue, 2 soverom. Det er i tillegg bod.
Alle rom er betegnet som p-rom med unntak av bod.

Standard

Takstmannens konklusjon:
Leilighet bygget 2005, dagens eier har bodd der siden 2015. Innerst i etablert del av område med mange gode kvaliteter. Boligen fremstår hovedsaklig i normal teknisk stand utfra alder. Det er ikke registrert vesentlige bygningstekniske mangler med unntak av normal alderslitasje på bygningsdeler. Det er påpekt enkelte mindre merknader i rapporten. For rapporter som gjelder leilighet i et større sameie eller aksje/andelslag (borettslag) er undersøkelsene begrenset til innvendig i leiligheten. Utvendige forhold ansees å være en del av sameiets eller borettslagets felles forpliktelse og vedlikehold. Dette anbefales ytterligere kontrollert av interessent. Spørsmål vedrørende rapporten kan stilles i kontortid mellom 8-16 på hverdager, til tlf 454 77 777, eller e-post: post@m2takst.no.
Forøvrig må hele rapporten leses og deretter bruke god tid på visning. Lykke til!

Oppvarming

Vedovn i stuen. Forøvrig elektrisk oppvarming. Varmekabler i gulvet på badet, stue og kjøkken

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei, vann og kloakk.

Offentlige avgifter

Lindesnes 2020
Vann: kr. 1240,- + forbruk i følge vannmåler kr. 11,35 pr. m3
Avløp: kr. 1496,- + forbruk kr. 22,38 pr.m3
Standard renovasjon: kr. 2901,-
Brannsyn, feier: kr. 331,- pr pipe. Eiendommen har to pipeløp.
Vannmålerleie: kr. 200,- pris kan avvike etter målerens størrelse.
Eiendommen har vannmåler.
Eiendomsskatt kr. 2102,- Skattesats er etter satser fra 2019 da nye satser for 2020 ikke foreligger enda.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:

2005/4142-2/39 Erklæring/avtale 30.08.2005
Denne seksjon har tilleggsdel - areal.
Gjelder denne registerenheten med flere

2005/4307-2/39 Bestemmelse iflg. skjøte 07.09.2005
Kommunale rettigheter/påbud i henhold til skjøte/festekontrakt

2005/4142-1/39 Seksjonering 30.08.2005 opprettet seksjoner: snr: 14
formål: Bolig
sameiebrøk: 1/20
Bestemmelser om tilleggsdel, se under servitutter.
Gjelder seksjon nr. 1-20

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest ihht. Lindesnes kommune datert 06.01.2006

Konsesjon

Da det er boplikt i Kristiansand kommune plikter kjøper å undertegne egenerklæring vedrørende konsesjonsfrihet.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Leiligheten er energimerket og har fått energimerke Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter E. Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler

Ligningsverdi

Ligningsverdi som primærbolig kr 408 016 per 2018
Ligningsverdi som sekundærbolig kr 1 468 859 per 2018

Fellesutgifter

Det er ingen faste fellesutgifter med unntak av felles byggningsforsikring og brøyting. Denne utgjør kr 1960 per år i forsikring og ca kr 200-250 kr for brøyting. Brøyting varirer etter hvor mye snø som kommer.

Sameiesyret besørger etter vedtekter det ytre vedlikehold samt vedlikehold av fellesarealer hvor kostnaden beregnes etter sameiebrøken som er 1/20.

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av Andreas Natvig, samt selgers egenerklæring.
Det gjøres oppmerksom på at plantegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende.
Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Sameietss vedtekter kan fås ved henvendelse til megler.

Kontakt

Kristoffer Munksgaard
Kristoffer Munksgaard

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler