Adkomst

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO-visningsskilt ved fellesvisning.

Beliggenhet

Eiendommen har en meget flott og sentral beliggenhet. Kort avstand til Mandal sentrum og alle fasiliteter. Få meter fra Velværesenter, post og fiskeutsalg. Noen meters gange fra boligbygget har du vidunderlige Sjøsanden og Furulunden med sine vakre strender og natur og sjø. Det er dagligvareforretning i byggets 1.etg samt Kastellet, en hyggelig cafe/restaurant like utenfor.

Tomt

Fellestomt på 5351 kvm.
Opparbeidet med lekeplasser, fellesarealer og terrasser.

Adresse

Kastellgata 10
4514 Mandal

Informasjon

Adresse:
Kastellgata 10
4514 Mandal

Boligtype: Leilighet
Eieform: Andel
Soverom: 2
Primærrom: 59 m2

Finn ID: 170318632

Omkostninger

2 550 000,- (Prisantydning)
295 000,- (Andel av fellesgjeld)
--------------------------------------------------------
2 845 000,- (Pris inkl. fellesgjeld)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk)
480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk)
4 300,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
5 432,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 850 432,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 4205
Gårdsnr: 160
Bruksnr: 556

Parkering

Parkering i tilhørende garasjeanlegg i underetasjen med tilhørende bod. Heis direkte opp til leiligheten.

Reguleringsforhold

Boligen er under reguleringsbestemmelser til begyggelsesplan for Kastellgata SO6-SO7 vedtatt 10/10/2007 samt under områdereguleringsplan for Mandal Sentrum - 20 vedtatt 14.09.06 avsatt til bolig/forr/kontor, felles grøntareal, felles avkjørsel/parkering, gangvei og gang/sykkelveg.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

Innholdsrik og delikat leilighet i byggets 2.etg. Gang, stue/kjøkken i åpen løsning med utgang til solrik terrasse og fellesarealer, baderom/vaskerom og 2 soverom samt en bod. Tilhørende bod og garasjeplass i underetasjen.

Standard

Takstmannens konklusjon:
Leilighet bygget 2008. Etablert område med mange gode kvaliteter, like ved butikk, sentrum mm. Boligen fremstår i normal teknisk stand utfra alder. Det er ikke registrert vesentlige bygningstekniske mangler med unntak av normal alderslitasje på bygningsdeler. Følgende mindre avvik gitt Tg2. - riss i enkelt flis og silikonfug overgang gulv og vegg i baderom. Eventuelt tilhørende boder, parkering, garasje og lignende er ikke kontrollert. For rapporter som gjelder leilighet i et større sameie eller aksje/andelslag (borettslag) er undersøkelsene begrenset til innvendig i leiligheten. Utvendige forhold ansees å være en del av sameiets eller borettslagets felles forpliktelse og vedlikehold. Dette anbefales ytterligere kontrollert av interessent. Spørsmål vedrørende rapporten kan stilles i kontortid mellom 8-16 på hverdager, til tlf 454 77 777, eller e-post: post@m2takst.no. Forøvrig må hele rapporten leses og deretter bruke god tid på visning. Lykke til!

Oppvarming

Varmekabler på baderom - forøvrig elektrisk.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei, vann og kloakk. Felles vannmåler.

Offentlige avgifter

Kommunale avgifter/eiendomsskatt betales samlet av Verven Mandal borettslag. De fordeler utgiftene mellom andelseiere. Eiendomsskatt 2020 er ikke klar før i slutten av februar.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:

2010/76163-2/201 Registrering av borettslagsandel 25.05.2010

1926/901667-1/39 Rettigheter iflg. skjøte 22.02.1926 Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Ny Tvergt. nr. 2 Overført fra: 4205-160/556
Gjelder denne registerenheten med flere

1926/901668-1/39 Bestemmelse om veg 22.02.1926 Overført fra: 4205-160/556
Gjelder denne registerenheten med flere

1934/900159-1/39 Erklæring/avtale 24.02.1934 Bestemmelse om septiktank m.v.
Overført fra: 4205-160/556
Gjelder denne registerenheten med flere

1934/900160-1/39 Erklæring/avtale 24.02.1934 Bestemmelse om septiktank m.v.
Overført fra: 4205-160/556
Gjelder denne registerenheten med flere

1934/900158-1/39 Erklæring/avtale 10.03.1934
Bestemmelse om gjerde Bestemmelse om veg
Overført fra: 4205-160/556 Gjelder denne registerenheten med flere

1940/795-1/39 Rettigheter iflg. skjøte 15.10.1940 Bestemmelse om veg Med flere bestemmelser
Overført fra: 4205-160/556 Gjelder denne registerenheten med flere

1940/796-2/39 Bestemmelse om veg 18.10.1940 Nye vilkår
Bestemmelse om båt/bryggeplass Overført fra: 4205-160/556
Gjelder denne registerenheten med flere

1991/1379-1/39 Erklæring/avtale 02.05.1991
Best. om at Nye Møllebakken As og senere brukere av parkeringshuset får veirett på visse vilkår
Overført fra: 4205-160/556 Gjelder denne registerenheten med flere

2008/827210-1/200 Elektriske kraftlinjer 13.10.2008
Rettighetshaver:AGDER ENERGI NETT AS Org.nr: 982974011
Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om bebyggelse
Med flere bestemmelser
Overført fra: 4205-160/556
Gjelder denne registerenheten med flere

2008/832269-1/200 Elektriske kraftlinjer 14.10.2008
Rettighetshaver:AGDER ENERGI NETT AS Org.nr: 982974011
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om bebyggelse
Med flere bestemmelser
Overført fra: 4205-160/556
Gjelder denne registerenheten med flere

2008/856290-1/200 Elektriske kraftlinjer 22.10.2008
Rettighetshaver:AGDER ENERGI NETT AS
Org.nr: 982974011
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om bebyggelse
Med flere bestemmelser
Overført fra: 4205-160/556
Gjelder denne registerenheten med flere

2009/182045-1/200 Begrensing i råderett 13.03.2009
Rettighetshaver:MANDAL KOMMUNE Org.nr: 964968519
Overført fra: 4205-160/556 Gjelder denne registerenheten med flere

2020/1150790-1/200 Omnummerering ved kommuneendring 01.01.2020 00:00

2010/344098-1/200 Seksjonering 12.05.2010 opprettet seksjoner:snr: 34 formål: Samleseksjon bolig tillegsdel: Bygning sameiebrøk: 5057/8375

2013/553209-1/200 ** Reseksjonering 03.07.2013 Del av fellesarea, F4, overøres til snr. 35. Snr. 22 flyttes en plass. Endring av tegninger

2011/744611-1/200 Resek/tilleggssek 16.09.2011 nye seksjoner:snr: 41
formål: Næring sameiebrøk: 19/8394 seksjonsameieandeler: snr: 34
formål: Samleseksjon bolig tillegsdel: Bygning sameiebrøk: 5057/8394

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest datert 07.08.2012 i henhold til Lindesnes kommune.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Søgne og Greipstad Sparebank.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Leiligheten er energimerket og har fått energimerke Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter C. Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler

Ligningsverdi

2018:
Som primærbolig: kr 445 337
Som sekundærbolig: kr 1 603 212

Fellesutgifter

Fellesutgiftene utgjør kr. 2 862 pr. mnd.
Fellesutgifter vil økte til kr. 3845,- fra 30.05.2020 grunnet avdrag. Det betales ikke avdrag pr.dags dato.

Dette dekker:
Andel Eiendomsskatt kr. 301,-
Fellesutgifter kr. 1 382,-
Forskuddsbetalte renter kr. -1 340
Renter IN lån kr. 1 999,-

Tilleggsytelser:
Strøm i boder kr. 40,-
Miljøgebyr for papirfaktura kr. 31,-
Tv og Internett Altifiber kr. 449,-.

Fellesgjeld

Andel fellesgjeld utgjør kr. 295 000
Renter på fellesgjeld 2,7%, 101 terminer til innfrielse. Det er 4 terminer i året.
Ut i fra dagens lånebetingelser vil neste avdrag som forfaller til betaling 30.05.2020 utgjøre ca kr. 983,00 pr. mnd for denne boligen. Det er kun betalt renter på lånet, så fra 30.05.2020 vil felleskostnader utgjøre 2862,- + 983,- for avdrag.

Første termin: 30.08.2014 Neste avdrag: 30.05.2020 ( siste termin 28.02.2045 )
Flytende serielån IN-lån, kan innfris om noen ønsker dette.

Borettslaget er tilknyttet sikringsfond.

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte tilstandsrapport utført av Andreas Natvig, samt selgers egenerklæring.

Borettslagets vedtekter, husordensregler, referat fra siste generalforsamling og regnskap kan fås ved henvendelse til megler.

Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd eiendommen. Selger har derfor ikke førstehåndskunnskap om objektet, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk fagkyndig.

Det er forkjøpsrett internt i Verven borettslag. Det vil gå 20 dager fra budaksept til forkjøpsretten utløper. Kjøper må godkjennes av styret.
Benyttelse av forkjøpsretten: kr. 7325,- som betales av kjøper.

Bruksoverlating/utleie skal godkjennes av styret.

Krav på dekning av felleskostnader og andre krav fra lagsforholdet har laget panterett i andelen foran alle andre heftelser.

Innemelding i Arendal Boligbyggelag koster kr. 300,- (betales av kjøper).

Dyrehold må avklares av styret.

Det avholdes dugnad.

Om det ønskes informasjon ang E-bil lading og muligheter rundt dette, må kjøper kontakte sameiet.

Kontakt

Siren Skoie

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler