Adkomst

Fra Strandgata i sentrum ta rett opp Oddekleiva og følg videre over Sandsmyra. I enden av Sandsmyr, kjør til høyre opp bakken. Ta til høyre inn Lyngveien og deretter andre til høyre inn på Kløverveien. Følg veien og du vil se Kløverveien 11 på venstre side av veien. Det vil bli merket med Til salgsplakat fra Exbo.

Beliggenhet

Solgård/Springvannsheia er et rolig, veletablert og ettertraktet boområde kun 5 minutters gange fra sentrum. Meget barnevennlig strøk uten gjennomgangstrafikk. Springvannsheia Friområde, som ligger i umiddelbar nærhet, har flotte tur- og bademuligheter.

Tomt

Fellestomt på 513 kvm.
Opparbeidet med parkering, blomsterbed og grus ved inngangsparti.
Noe usikre eiendomsgrenser.

Adresse

KLØVERVEIEN 11 B
4790 Lillesand

Informasjon

Adresse:
KLØVERVEIEN 11 B
4790 Lillesand

Boligtype: Leilighet
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 2
Primærrom: 73 m2

Finn ID: 151695059

Omkostninger

2 690 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
67 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 690 000,-))
7 100,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
75 572,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 765 572,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 926
Gårdsnr: 33
Bruksnr: 1435

Parkering

Parkering i Lukket garasje anlegg.

Reguleringsforhold

Kommuneplan for Lillesand kommune 2018 - 2030

Sandsmyra Springvannsheia

Detaljregulering for Springvannsheia panorama
Ikraftsettelses dato 2/11-2011
Regulert til boligformål. 6 kvm av tomten er regulert til grøntstruktur.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

Leilighet sentralt i Lillesand med kort avstand til sentrum med alle fasiliteter.
Leiligheten ligger i første etasje, med flislagt gang, stor åpen stue/kjøkken-løsning, to soverom, flislagt vaskerom og flislagt bad. alle rom fremstår som lyse og romslige (det er en del hull i vegger på grunn av tidligere bilder).
Leiligheten har egen privat platting samt liten hageflekk.
Parkering i lukket garasje anlegg.

Standard

Takstmannens konklusjon:
Selveierleilighet i flermannsbolig, oppført i 2009. Planløsning over en etasje. Boligen varmes opp med strøm.

Leilighetens overflater og installasjoner antas å være fra byggeår, og fremstår med noe bruksslitasje. I forbindelse med
befaringen ble det avdekket enkelte feil/tilstander, aktuelle punkter og mulige tiltak vises til i rapporten.

Hva kan ha betydning for deg som kjøper?
-Noe oppussing av overflater kan påregnes.

Kjøper har undersøkelsesplikt, og oppfordres derfor til grundig gjennomgang av fremlagt salgsdokumentasjon.
Interessenter kan vederlagsfritt kontakte undertegnede ved eventuelle spørsmål vedrørende rapporten. Noe du lurer på?
Ring 90 81 91 80 eller send mail til post@kibsgaardtakst.no, så tar vi en prat. Lykke til på visning.
Rapporten må leses i sin helhet.

Oppvarming

Boligen varmes opp med strøm.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei, vann og kloakk.

Offentlige avgifter

Kommunale avgifter utgjør kr. 4691 pr. år. Kommunale avgifter inkluderer eiendomsskatt på kr. 770,03. eiendommen har vannmåler.
Renovasjon kommer i tillegg og utgjør kr. 4 183,- for denne leiligheten. Dette beløpet varierer etter forbruk. Det er 2 terminer i året. Renovasjonen deles likt mellom alle 5 leilighetene.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:


2010/555566-5/200 Erklæring/avtale
26.07.2010 rettighetshaver:Knr:0926 Gnr:33 Bnr:1435 Snr:1
rettighetshaver:Knr:0926 Gnr:33 Bnr:1435 Snr:2
rettighetshaver:Knr:0926 Gnr:33 Bnr:1435 Snr:3
rettighetshaver:Knr:0926 Gnr:33 Bnr:1435 Snr:4
rettighetshaver:Knr:0926 Gnr:33 Bnr:1435 Snr:5
Besemmelse om å disponere areal til blomsterbed


2010/255721-1/200 Seksjonering
12.04.2010 opprettet seksjoner:
snr: 2
formål: Bolig
tillegsdel: Bygning og grunn
sameiebrøk: 70/358
For øvrige opplysninger om grunndata, se den seksjonerte matrikkelenheten.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Ferdigattest datert: 4/5-2010

Konsesjon

Da det er boplikt i Kristiansand kommune plikter kjøper å undertegne egenerklæring vedrørende konsesjonsfrihet.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Lillesand sparebank.

Boligselgerforsikring

Selger har valgt å ikke tegne boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Ved salg og utleie av fast eiendom skal det på oppdrag inngått fra og med 01.07.2010 oppgis en energiklassifisering på en skala fra A_G. Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

Ligningsverdi

Ligningsverdi som primærbolig kr 597 976 per
Ligningsverdi som sekundærbolig kr 2 152 713 per2017

Fellesutgifter

Fellesutgiftene utgjør kr. 796 pr.

Dette dekker: felles forsikring, strøm i felles arealer, snømåking, gartnertjenester, maling/ vedlikehold.

Andre opplysninger

Vel avgift:

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av Fredrik Kibsgaard, samt selgers egenerklæring.
Det gjøres oppmerksom på at plantegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende.
Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.
Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd eiendommen. Selger har derfor ikke førstehåndskunnskap om objektet, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk fagkyndig.

Sameietss vedtekter, husordensregler, referat fra siste generalforsamling og regnskap kan fås ved henvendelse til megler.

Det opplyses om at (NB! Tilpasses ved tekstforslag av megleren)

Kontakt

Martin Olsen
Martin Olsen

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler