Adkomst

Fra Lillesand sentrum kjør opp på gamle E-18, og kjør vestover mot Kristiansand. Ta av til høyre i rundkjøringen ved Statoil stasjonen og til venstre i T-krysset like etter. Følg veien til neste T-kryss hvor du også tar til venstre skiltet Kroksteinåsen. Kjør opp bakken og rett fram i rundkjøringen. Følg veien og du ankommer leilighetsbygget på venstre hånd. Leiligheten ligger i 1. etasje og er merket med til salgs plakat fra Exbo. Ved fellesvisninger vil det bli godt skiltet med visningsskilt fra Exbo. På vegne av selger ønsker vi velkommen til en hyggelig visning!

Beliggenhet

Leiligheten ligger fint til i et nyere byggefelt i Blåbæråsen ca. 3 km fra Lillesand sentrum. Området har en god blanding av leiligheter og eneboliger. Fra eiendommen er det kort vei til turområder, Ca. 2 km til Kiwi Øfa og bussttopp i rettning Kristiansand og Arendal. Leiligheten ligger usjenert til og har fine uteplasser med gode solforhold.

Tomt

Fellestomt på 927 kvm.
Opparbeidet med asfalt, platting og plen.

Adresse

Blåbæråsen 13 a
4790 Lillesand

Informasjon

Adresse:
Blåbæråsen 13 a
4790 Lillesand

Boligtype: Leilighet
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 2
Primærrom: 65 m2

Finn ID: 141475491

Omkostninger

2 290 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
57 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 290 000,-))
6 900,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
2 125,- (Eierskiftegebyr trekkes i oppgjøret - KJØPER)
--------------------------------------------------------
67 497,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 357 497,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 4215
Gårdsnr: 18
Bruksnr: 458

Parkering

Parkeringsmuligheter på fellestomt.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i regulert område under reguleringsplan DETALJ KROKSTEINÅSEN III BOLIGOMRÅDE, sist revidert: 15.10.2012 godkjent til boligbebyggelse- konsentrert småhusbebyggelse.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

P-rom:
Vindfang, gang, 2 soverom, bad og stue/kjøkken. S-rom: Bod/teknisk rom.

Stue: Lys og fin stue med store vindusflater som gir gode lys forhold, sofaavdeling. Fra stuen er det utgang til platting og hage.

Kjøkken: Lekkert kjøkken åpen løsning mot stue, lyse fronter, integrerte hvitevarer, god skap- og benkplass.

Bad: Praktisk bad med vegghengt toalett, dusjkabinett og lys baderomsinnredning med overspeil.

Leiligheten har 2 soverom.

Standard

Takstmannens konklusjon: Selveierleilighet i flermannsbolig oppført i 2015. Planløsning over en etasje. Boligen varmes opp med varmepumpe/strøm. Bygningsmassen er i all hovedsak fra byggeåret. Installasjoner og overflater fremstår jevnt over med moderat slitasje. Bygningen vurderes å være i normal teknisk stand i forhold til alderen. Eiendommen kan betraktes som vedlikeholdt under nåværende eier. Det ble ikke avdekket alvorlige feil eller mangler under befaringen.

Hva kan ha betydning for deg som kjøper?
- Vedlikeholdt bolig av nyere dato

Kjøper har undersøkelsesplikt, og oppfordres derfor til grundig gjennomgang av fremlagt salgsdokumentasjon. Interessenter kan vederlagsfritt kontakte undertegnede ved eventuelle spørsmål vedrørende rapporten. Noe du lurer på? Ring 90 81 91 80 eller send mail til post@kibsgaardtakst.no

Oppvarming

Varmepumpe i stue og varmekabler på bad.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vann og kloakk.
Privat vei.

Offentlige avgifter

Kommunale avgifter utgjør kr. 7 331,65 pr. år. Kommunale avgifter inkluderer eiendomsskatt på kr. 254,-, vann og avløp. Det er montert vannmåler i leiligheten og kommunale avgifter vil variere etter forbruk ifølge Lillesand kommune. Renovasjon er inkludert i fellesutgiftene.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:
2015/8498-1/200 Best. om vann/kloakkledn.

06.01.2015
Rettighetshaver:LILLESAND KOMMUNE
Org.nr: 964965404
Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler

Bestemmelse om gassledning.
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Overført fra: 0926-18/458
Gjelder denne registerenheten med flere

2015/8498-2/200 Bestemmelse om bebyggelse
06.01.2015
Bestemmelse om gjerde
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Overført fra: 0926-18/458
Gjelder denne registerenheten med flere

2015/8498-3/200 Erklæring/avtale
06.01.2015
Pliktig medlemskap i velforening/huseierforening
Overført fra: 0926-18/458
Gjelder denne registerenheten med flere

2016/594875-1/200 Seksjonering
30.06.2016
opprettet seksjoner:
snr: 5
formål: Bolig
tillegsdel: Bygning
sameiebrøk: 68/544

For øvrige opplysninger om grunndata, se den seksjonerte matrikkelenheten.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det er utstedt ferdigattest på eiendommen, datert: 30.06.2016.

Konsesjon

Da det er boplikt i Lillesand kommune plikter kjøper å undertegne egenerklæring vedrørende konsesjonsfrihet.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Lillesand sparebank.

Boligselgerforsikring

Selger har valgt å ikke tegne boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Leiligheten er energimerket og har fått energimerke Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter C. Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler.

Ligningsverdi

Likningsverdi for inntektsåret 2017:
Som primærbolig: kr 564 913
Som sekundærbolig: kr 2 033 68

Fellesutgifter

Fellesutgiftene utgjør kr. 1 700 pr.

Dette dekker: TV/internett, forretningsfører, renovasjon, forsikring på bygg og brøyting

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av Fredrik Kibsgaard, samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at plantegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Sameietss vedtekter, referat fra siste generalforsamling og regnskap kan fås ved henvendelse til megler.

Kontakt

Martin Olsen
Martin Olsen

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler