Adkomst

Fra Lillesand sentrum kjør østover på Storgata og videre på Bergstø. Ta til venstre ved første avkjørsel etter Post- og Teletilsynet. Eiendommen ligger da umiddelbart til høyre.

Beliggenhet

Sentralt beliggende på Bergstøsletta med gangavstand til sentrum, samt få minutters gange til friområde/badeplass med sandstrand.
Hovedsakelig felles tomt, gruset parkeringplass. Denne seksjonen disponerer over eget uteareal ved inngangspartiet samt hellelagt uteområde på fremsiden.

Tomt

Fellestomt på 948 kvm.
Opparbeidet og flat tomt.
Tomten er ikke nøyaktig oppmålt og avvik kan forekomme.
Felles opparbeidet hage med fruktrær.

Adresse

Bergstø 3 C
4790 Lillesand

Informasjon

Adresse:
Bergstø 3 C
4790 Lillesand

Boligtype: Leilighet
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 2
Primærrom: 116 m2

Finn ID: 170407802

Omkostninger

2 850 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
71 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 850 000,-))
7 100,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
79 692,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 929 692,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 4215
Gårdsnr: 42
Bruksnr: 51

Parkering

Felles gruset parkeringsplass.

Reguleringsforhold

Boligen ligger i regulert område godkjent for bolig.
Navn: Stykkene, Nepetø, Nedre Tingsaker
Ikrafttredelse 19.11.1987
Bestemmelser http://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/4215/19870004/Dokumenter/19870004.pdf

Navn: Nygårds jorde. Del av tomt er regulert til gang/sykkelvei, kjørevei og annen veigrunn.
Ikrafttredelse 09.07.2005
Bestemmelser http://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/4215/20040637/Dokumenter/Reguleringsbestemmelser.pdf

Navn: Reguleringsplan Fv 236 Solheimsveien - Tingsaker G/S-veg
Ikrafttredelse 23.11.2005
Bestemmelser http://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/4215/20050863/Dokumenter/2005863.pdf

Reguleringsplaner under arbeid i nærheten (300 meter):/ Reguleringsplaner under arbeid:
Dette er over og ved siden av deler av denne eiendommen.
Id 2015002780
Navn Kirkekleiva 2
Status Planlegging igangsatt
Plantype Detaljregulering


Bygningene i SEFRAK-registeret kan være tillagt spesielle restriksjoner. Man må påregne at kommunen tar en vurdering av verneverdien før det eventuelt blir gitt løyve til å endre, flytte eller rive bygningen.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

Oppgradert og fin del av bolig over 3 etasjer. Boligen holder god standard og har utsikt til sjøen.
Det er stor felles parkeringsplass og gjesteparkering.

- Vindfang med fliser på gulv.
- Gang med fliser.
- Bad pusset opp i 2013. Fliser på gulv og vegger. Innredning består av vegghengt toalett, baderomsinnredning og dusjnisje med vegg av glassbyggestein.
- Vaskerom pusset opp i 2013 og har gulv med fliser og malte vegger. Innredning består av vask og opplegg for vaskemaskin. Godt med innredning. Garderobeskap med speil.
- Stue/kjøkken: Kjøkkeninnredning fra 2013 med integrerte hvitevarer fra Miele som stekeovn m/ damp, kaffemaskin, 80 cm induksjonsovn og oppvaskmaskin. Peis fra 2013. Fra stuen er det utgang til veranda.
- Loftstue med utsikt til sjøen.
- Soverom 1 med parkett på gulv.
- Soverom 2 med laminat på gulv og god takhøyde.

Dagens rom inndeling/bruken av enkelte rom er endret fra kommunale godkjente tegninger og ikke byggemeldt/ikke søkt om. Blant annet en tidligere bod og kjølerom nå en del av vaskerom. Stue har rett vegg med 90 grader hjørne, ikke skrå vegg med overbygd balkong. Rom betegnelse er satt ut fra dagens bruk.

I følge selger:
- 2 vinduer er byttet til Aluminiumsvinduer.
- Rør er byttet til rør-i-rør system.
- Nytt el-anlegg i hele boligen.
- Nye LED down lights i gang/vindfang, vakserom og kjøkken.

Standard

Takstmannens konklusjon:

Rekkehus bygd i 1989. Boligen er oppført i trekonstruksjon på støpt plate på mark.
Følgende momenter antas å ha størst betydning:
-Boligen fremtrer i god teknisk stand.
-Det er utført oppussing og oppgraderinger av boligen i 2013.
-Blant annet ble bad og vaskerom renovert, og kjøkkeninnredning skiftet ut.
-Boligen har noen avvik/skjevheter.
-Ellers er de fleste konstaterte tilstandsvekkelser ved er boligen forventet i forhold til boligens alder, vedlikehold og bruk.
-Boligen begynner å bli noen år og inneholder også bygningsdeler byggeår.

Rapporten må leses i sin helhet.

Oppvarming

Boligen varmes opp med vedfyring og elektrisitet. Varmekabler i vindfang, gang, bad og vaskerom.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei, vann og kloakk.

Offentlige avgifter

Kommunale avgifter utgjør kr. 8940,- pr. år. Kommunale avgifter inkluderer vann/avløp, feiing og eiendomsskatt på kr. 461,-.
Renovasjon kommer i tillegg og utgjør kr. 3367,-. Dette beløpet varierer etter forbruk. Det er 12 terminer i året.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:

1988/7526-1/37 Bestemmelse om bebyggelse, 12.10.1988
rettighetshaver:Knr:0926 Gnr:42 Bnr:135
rettighetshaver:Knr:4215 Gnr:42 Bnr:44
Byggetillatelse gitt etter dispensasjon i henhold til Bygningsloven
Overført fra: 4215-42/51
Gjelder denne registerenheten med flere


1988/8712-5/37 Pantsettelseserklæring, 24.11.1988
BELØP: NOK 5.000
Panthaver:Sameiet
Lnr: 1797577
Gjelder denne registerenheten med flere


1989/6143-2/37 ** Prioritetsbestemmelse, 02.10.1989
Prioritet etter obligasjon til Husbanken,
som til enhver tid hviler på eiendommen


1988/8712-2/37 Seksjonering, 24.11.1988
opprettet seksjoner:
snr: 3
formål: Bolig
sameiebrøk: 73/379
EIENDOMMEN ER OPPDELT I 006 SEKSJONER


1914/956177-1/37 Skjønn, 20.11.1914
rettighetshaver:Knr:4215 Gnr:42 Bnr:2
rettighetshaver:Knr:4215 Gnr:42 Bnr:15
rettighetshaver:Knr:4215 Gnr:42 Bnr:24
rettighetshaver:Knr:4215 Gnr:42 Bnr:51 Snr:1
rettighetshaver:Knr:4215 Gnr:42 Bnr:51 Snr:2
rettighetshaver:Knr:4215 Gnr:42 Bnr:51 Snr:3
rettighetshaver:Knr:4215 Gnr:42 Bnr:51 Snr:4
rettighetshaver:Knr:4215 Gnr:42 Bnr:51 Snr:5
rettighetshaver:Knr:4215 Gnr:42 Bnr:51 Snr:6
ANG. BORTLEDNING AV SKADELIG VANN.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Midlertidig brukstillatelse datert 4.10.1989.
Brukstillatelsen har merknader. Kan sees hos megler.

Konsesjon

Da det er boplikt i Lillesand kommune plikter kjøper å undertegne egenerklæring vedrørende konsesjonsfrihet.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Lillesand sparebank.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Ved salg og utleie av fast eiendom skal det på oppdrag inngått fra og med 01.07.2010 oppgis en energiklassifisering på en skala fra A_G. Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

Ligningsverdi

Ligningsverdi som primærbolig kr 575 470 per 31.12.18
Ligningsverdi som sekundærbolig kr 2 071 691 per 31.12.18

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av Kjell Erik Olsen, samt selgers egenerklæring.
Det gjøres oppmerksom på at plantegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende.
Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

I handelen følger ikke med:
- Lamper på kjøkken og soverom.
- Bang/Olufsen høytaler og anlegg.
- Knaggrekke i gang.

Kontakt

Isabel Bermudez Myhre
Isabel Bermudez Myhre

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler