Adkomst

Fra Lillesand sentrum, kjør Sandsmyra til endes. Når du kommer til krysset tar du rett frem og tar første vei til venstre. Kjør mot Bergshaven og i V-kryss hold høyre. og deretter venstre. Boligen ligger i enden og er merket med Til salgs plakat fra Exbo.

Beliggenhet

Attraktiv og barnevennlig beliggenhet i et rolig og veletablert område kun ca 300 meter fra sjøen og ca 10 min gange til sentrum.
Kort avstand til Borkedalen barneskole, barnehage og bussforbindelser mot Arendal og Kristiansand.

Bergshaven er et populært boligfelt og er nærme sjø og strand.

Tomt

Fellestomt på 838 kvm.
Ferdig opparbeiet tomtm med plen, hekk, belegningsstein og asfaltert adkomst.

Adresse

Bergshaven 8 B
4790 Lillesand

Informasjon

Adresse:
Bergshaven 8 B
4790 Lillesand

Boligtype: Leilighet
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 2
Primærrom: 60 m2

Finn ID: 132431934

Omkostninger

2 175 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
11 250,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 450 000,-))
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
6 900,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
19 372,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 194 372,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 926
Gårdsnr: 33
Bruksnr: 1487

Parkering

Det er tildelt en parkeringsplass på fellestomt. Gjester må parkere i nærområdet.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i regulert område med formål bolig under reguleringsplan Lunteviga gnr. 33 bnr. 142, vedtatt 24.06.2015.

I følge kommunen er det ikke kjent om det foreligger planforslag som berører eiendommen.
Det eksisterer ikke igangsatt planlegging som berører eiendommen.

Byggemåte

Takverket: Gjennomfarget rød betong dobbeltkrum taksttein.
Yttervegger: Isolerte bidingsverkvegger som forblendes med hvit grunnet kledning.
Vinduer: Malte vinduer med 2 lags glass.
Terrasse: Impregnerte terrassebord.

Innhold

Innflytningsklar og arealeffektiv del av tomannsbolig på Bergshaven!
Boligen er helt ny og har ikke vært bodd i tidligere,derfor er det også lav dokumentavgift.


- Boligen leveres med malte gipsvegger på vegger og i himling.
- Listverk er sparklet og malt.
- Slette innvendige dører med børstet aluminiumshåndtak.
- Alle gulver, unntagen våtrom og gang har 3-stav parkett.

- Gang med fliser på gulv og plass til avkledning.
- Bad består innredning av dusj, baderomsinnredning fra Foss bad og vegghengt toalett. Fliser på gulv og vegger. Lys i speil og moderne farger.
- Wc består innredning av baderomsinnredning fra Foss bad og gulvstående toalett. Fliser på gulv og malte gipsvegger. Lys i speil.
- Stue og kjøkken har åpen romløsning. Kjøkkeninnredning er levert av Strai, i hvit utførelse. Vannstopp og komfyrvakt er montert. Oppvaskmaskin, stekeovn og platetopp, samt kjøleskap følger med handelen. Innredning går helt opp til himling for god utnyttelse. Hele 3 meter foldedør ut til terrasse og hage! Man kan velge å åpne til vanlig dør eller åpne helt opp.
-Soverom 1 og 2 med høye knevegger og store vinduer. Innenfor det ene soverommet er det eget garderoberom.
- Praktisk bodrom under trapp.

- Bod leveres med lys i tak og stikkontakt. Boden er usiolert.
- Praktsik overbygg ved inngangsparti.
- Snøstoppere på tak.

Oppvarming

- Varmepumpe (luft til luft).
- Varmekabler i gang, wc og bad.

Boligen leveres med balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vann og kloakk.
Veien inn til boligene er privateid av boligene som bruker veien, samt denne. Det må påberegnes vedlikehold og brøyting.

Veien står på gnr. 33, bnr. 1488 med ideel andel 1/64 og kjøper vil bli medeier av veien.

Offentlige avgifter

Kommunale avgifter utgjør pr. d.d. kr. 3062,25,- pr. år. Kommunale avgifter inkluderer vann/avløp. Vannmåler ble installert i april 2018 og vannforbruket er stipulert til 10 kubikk. Kjøper må kontrakte kommunen vedrørende beregning av nytt forbruk. Eiendomsskatt blir beregnet i 2019.
Renovasjon kommer i tillegg og utgjør kr. 4454,-. Dette beløpet varierer etter forbruk. Det er 2 terminer i året.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:

2018/588749-1/200 Seksjonering, 26.03.2018 21:00
opprettet seksjoner:
snr: 3
formål: Bolig
tillegsdel: Bygning
sameiebrøk: 66/304
For øvrige opplysninger om grunndata, se den seksjonerte matrikkelenheten.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Ferdigattest datert 30.04.2018.

Konsesjon

Da det er boplikt i Lillesand kommune plikter kjøper å undertegne egenerklæring vedrørende konsesjonsfrihet.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Lillesand sparebank.

Boligselgerforsikring

Selger kan ikke tegne boligselgerforsikring, ihht. vilkår.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Leiligheten er energimerket og har fått energimerke Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter B. Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler.

Ligningsverdi

Det foreligger ikke formuesverdi d.d.
Dette vil komme. Eiendomsskatt vil bli bereget ut ifra ligningsverdi.

Fellesutgifter

Det er ikke opprettet noe sameie d.d.

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven § 3-9.
En "som den er" klausul overfører risikoen for skjulte feil og mangler fra selger til kjøper. Selger er likevel ansvarlig dersom eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn det kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhendingsloven § 3-9 annet punktum.Ved omsetning av nyoppført bolig skal det lite til for at nevnte vesentlighetskrav anses oppfylt. Det antas at en "som den er" klausul normalt ikke vil ha nevneverdig betydning for mangelsvurderingen ved omsetning av ny bolig.
Eiendommen har likevel mangel dersom det er gitt mangelfulle eller uriktige opplysninger om forhold ved eiendommen, som selgeren kjente eller måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få, dersom det har virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til gjennomgang av egenerklæring, ligger vedlagt i prospekt.

Det gjøres oppmerksom på at plantegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Det er lagt opp til fiber.

Kontakt

Isabel Bermudez Myhre
Isabel Bermudez Myhre

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler