Adkomst

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO visningsskilt ved fellesvisning.

Beliggenhet

Leiligheten ligger på en ende inn mot naturen/friområde i et rolig og barnevennlig strøk på Hellemyr. Her er det gode turmuligheter i skogene rundt som ligger like ved. Beliggenheten gir gode solforhold med morgensol på denne ene siden av leiligheten ved inngangen og kveldsol på verandaen ut fra stuen. Boligområdet er etablert i nyere tid, og fremstår derfor som et meget pent opparbeidet område. Leiligheten ligger bra til med hensyn på skoler, barnehage, butikk, lekeplasser, turterreng og bussforbindelser m.m.

Tomt

Fellestomt på 1931 kvm.
Pent opparbeidet tomt.

Adresse

Tjuvhelleren 76B
4628 Kristiansand S

Informasjon

Adresse:
Tjuvhelleren 76B
4628 Kristiansand S

Boligtype: Leilighet
Eieform: Andel
Soverom: 2
Primærrom: 65 m2

Omkostninger

1 350 000,- (Prisantydning)
361 497,- (Andel av fellesgjeld)
--------------------------------------------------------
1 711 497,- (Totalpris ekskl. omkostninger)

Omkostninger
4 100,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
172,- (Panteattest kjøper)
430,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk)
430,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk)
--------------------------------------------------------
5 132,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 716 629,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1001
Gårdsnr: 151
Bruksnr: 2633

Parkering

Fast parkeringsplass like ved følger med.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger under reguleringsplan for Vestheiene Nord/Tinnheia FeltO stadfestet 28.08.1996, og er godkjent utnyttet til bolig.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

2. etg: Gang, bad, stue/kjøkken, 2 soverom og innvendig bod.

Alle rom er P-rom utenom innvendig bod.

Til leiligheten tilhører utvendig bod i 1 etasje på ca. 5 m2. Areal for utvendig bod er ikke medregnet i areal på leiligheten.

Standard

Nydelig og pent oppusset 3 roms leilighet beliggende i rolig og usjenert del av Hellemyr. Leiligheten holder en gjennomført fin standard og her kan man flytte rett inn. Denne leiligheten ligger på en ende og det er ingen leiligheter over.

Elektrisk markise med fjernkontroll over verandaen.


Takstmannens konklusjon:
Andels leilighet beliggende i 2 etasje i bygg bygd i 2001/2002. Bygget er oppført i trekonstruksjon på ringmur.
Følgende momenter antas å ha størst betydning:
-Leiligheten fremtrer i god teknisk stand.
-Det ble ikke oppdaget større tilstandsvekkelser ved leiligheten utover det forventede slitasje/tilstand på grunnlag av alder.
Rapporten må leses i sin helhet.

Oppvarming

Leiligheten varmes opp med vedfyring og elektrisitet. Varmekabler på bad og i gangen.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei, vann og kloakk.

Offentlige avgifter

Inngår i fellesutgiftene.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest datert 24.09.2002.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Søgne og Greipstad Sparebank.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Ved salg og utleie av fast eiendom skal det på oppdrag inngått fra og med 01.07.2010 oppgis en energiklassifisering på en skala fra A_G. Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

Ligningsverdi

Rekvirert, ikke mottatt. Kontakt megler.

Fellesutgifter

Fellesutgiftene utgjør kr. 5 050 pr. mnd

Dette dekker: AVDRAG FELLESLÅN 2 971
RENTER FELLESLÅN 427
DRIFTSKOSTNADER 1 652

Driftskostnader dekker kommunale avgifter og renovasjon, vedlikehold, forsikring av bygg og øvrig drift.

Fellesutgiftene inkluderer over kr 35 000,- pr år i avdrag på fellesgjelden.

Fellesgjeld

Andel fellesgjeld utgjør kr. 361 497

Spesifikasjon av lån:
Lånenummer: 114705734, Husbanken
Annuitetslån, 2 terminer per år.
Rentesats per 19.12.2018: 1.41% pa.
Antall terminer til innfrielse: 19
Saldo per 19.12.2018: 5 060 965
Andel av saldo: 361 498
Første termin: 30.06.2003Første avdrag: 30.06.2008 ( siste termin 31.12.2027 )

Borettslaget er forsikret mot husleietap i Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS. Se www.nbbl.no for mer informasjon.

Andre opplysninger

Alle hvitevarer på kjøkken følger med i handelen.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av Kjell Erik Olsen, samt selgers egenerklæring.

Borettslagets vedtekter, husordensregler, referat fra siste generalforsamling og regnskap kan fås ved henvendelse til megler.

Det opplyses om at
-Borettslaget er tilknyttet Sørlandet Boligbyggelag
-Det er vedtektsbestemt forkjøpsrett for medlemmer av borettslag og boligbyggelag. Utprøvelsen av denne tar 8 dager fra utlysing.
-Borettslaget har 1 prioritets pant for forfalt husleie
-Kjøper må godkjennes av styret

Kontakt

Terje Skaara

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler