Adkomst

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO visningsskilt ved fellesvisning.

Beliggenhet

Leiligheten ligger i et rolig og etablert boligstrøk med Baneheia som nærmeste nabo. Gangavstand til sentrum med sykkel- og gangsti hele veien. Gode bussforbindelser.

Fra stuen, kjøkken, soverom og den innglassede verandaen ser man rett ut på grøntområde og vegetasjonen i baneheia. Hyggelig å observere fugler og annet dyreliv rett utenfor vinduet, men likevel ha spaseravstand til Kvadraturen.

Tomt

Fellestomt på 3832 kvm.
Pent opparbeidet.

Adresse

Svarttjønnveien 14
4615 Kristiansand S

Informasjon

Adresse:
Svarttjønnveien 14
4615 Kristiansand S

Boligtype: Leilighet
Eieform: Andel
Soverom: 1
Primærrom: 54 m2

Finn ID: 164351932

Omkostninger

1 850 000,- (Prisantydning)
140 663,- (Andel av fellesgjeld)
--------------------------------------------------------
1 990 663,- (Pris inkl. fellesgjeld)

Omkostninger
4 300,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
172,- (Pantattest kjøper)
430,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk)
430,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk)
--------------------------------------------------------
5 332,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 995 995,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1001
Gårdsnr: 150
Bruksnr: 1282

Parkering

Parkering i gate etter gjeldende bestemmelser. Faste plasser på borettslagets tomt tildeles etter ansiennitet.

Reguleringsforhold

Reguleringsplan : Egsområdet Vedtatt (ddmmåå): 05.08.53
Bebyggelsesplan : Vedtatt (ddmmåå):
Reguleringsformål: Bolig
Andre opplysninger : Plan under arbeid i nærområdet: Egshaugen, saksbeh.Urte Nilsen 38108024

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

Leiligheten ligger i 3 etg og inneholder følgende:

Gang med garderobeplass.
Fliselagt bad (oppgradert i 2006) med dusjkabinett og opplegg for vaskemaskin.
Romslig soverom med innebygd garderobeskap.
Kjøkken med spiseplass.
Stue med plass til spisestue, sofagruppe og peisovn.

Fra stuen er det utgang til en veranda på 10 kvm bta. Denne balkongen er innglasset og forlenger utesesongen betraktelig.

Alle rom er P-rom utenom innglasset balkong.

Til leiligheten tilhører bod på loft og 2 kjellerboder.
Fellesvaskeri i kjeller dersom ikke det er ønskelig å sette inn egen vaskemaskin på badet.

Standard

Dette er en koselig leilighet med fin standard. Både kjøkken og bad (2006) er oppgradert for noen år tilbake og holder fin standard. Egen spiseplass på kjøkken og godt med skap/benkeplass. Badet er fliselagt med varme i gulv og har opplegg til egen vaskemaskin så man ikke trenger å benytte fellesvaskeri. Steam
dusjkabinett nytt i 2017. Vask og toalett er nytt i 2015. Lys og romslig stue uten gjenboere og med moderne peisovn.

Fra stuen, kjøkken, soverom og den innglassede verandaen ser man rett ut på grøntområde og vegetasjonen i baneheia. Hyggelig å observere fugler og annet dyreliv rett utenfor vinduet, men likevel ha spaseravstand til Kvadraturen.

Nye automatsikringer.
Svært gode solforhold på verandaen - til nærmere kl 22 midtsommers.


Takstmannens konklusjon:
Andelsleilighet beliggende i 3 etasje i blokk bygd i 1956. Blokka er oppført i betongkonstruksjon.
Følgende momenter antas å ha størst betydning:
-Leiligheten fremtrer i god teknisk stand.
-Det ble ikke oppdaget større tilstandssvekkelser ved leiligheten utover det forventede slitasje/tilstand på grunnlag av alder.
-Leiligheten begynner å bli noen år og inneholder også bygningsdeler fra byggeår som blant annet deler av røropplegg.
Rapporten må leses i sin helhet.

Oppvarming

Leiligheten varmes opp med vedfyring og elektrisitet.

3 lags vinduer satt inn i 2011 og innglasset balkong som gir mindre varmetap gjør at leiligheten har lite varmetap. Og leiligheten kan raskt varmes opp med vedovn ved behov.

Varmtvannsbereder er skiftet i 2005.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei, vann og kloakk.

Offentlige avgifter

Inngår i fellesutgiftene.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest iht. Kristiansand kommune datert 19/2/1960 og 10/10/2005 (fasadeendring-balkonger).

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Søgne og Greipstad Sparebank.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Leiligheten er energimerket og har fått energimerke Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter F. Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler.

Ligningsverdi

Rekvirert, ikke mottatt. Kontakt megler.

Fellesutgifter

Fellesutgiftene utgjør kr. 3 053 pr. mnd

Dette dekker: AVDRAG FELLESLÅN 401
RENTER FELLESLÅN 148
DRIFTSKOSTNADER 1 615
AVDRAG FELLESLÅN 179
RENTER FELLESLÅN 107
Tilleggsytelser:
VAKTMESTERTJ. 140
GET KABEL-TV/BREDBÅND 463

Fellesgjeld

Andel fellesgjeld utgjør kr. 140 663

Spesifikasjon av lån:
Lånenummer: 114978315, Husbanken
Annuitetslån, 2 terminer per år.
Rentesats per 20.11.2019: 1.94% pa.
Antall terminer til innfrielse: 34
Saldo per 20.11.2019: 5 209 845
Andel av saldo: 95 949
Første termin: 30.06.2006
Første avdrag: 30.06.2011 ( siste termin 30.06.2036 )

Lånenummer: 30007994180, Sparebanken Sør
Annuitetslån, 4 terminer per år.
Rentesats per 20.11.2019: 3.15% pa.
Antall terminer til innfrielse: 66
Saldo per 20.11.2019: 2 427 906
Andel av saldo: 44 715
Første termin/første avdrag: 25.06.2016 ( siste termin 25.03.2036 )

Borettslaget er forsikret mot husleietap i Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS. Se www.nbbl.no for mer informasjon.

Andre opplysninger

Alle integrerte hvitevarer (herunder eventuell oppvaskmaskin om det står i boligen på visningstidspunkt) på kjøkken følger med i handelen. Øvrige hvitevarer medfølger ikke dersom ikke det blir avtalt.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av Kjell Erik Olsen, samt selgers egenerklæring.

Borettslagets vedtekter, husordensregler, referat fra siste generalforsamling og regnskap kan fås ved henvendelse til megler.

Det opplyses om at
-Borettslaget er tilknyttet Sørlandet Boligbyggelag
-Det er vedtektsbestemt forkjøpsrett for medlemmer av borettslag og boligbyggelag. Utprøvelsen av denne tar 8 dager fra utlysing.
-Borettslaget har 1 prioritets pant for forfalt husleie
-Kjøper må godkjennes av styret

Kontakt

Terje Skaara
Terje Skaara

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler