Adkomst

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO visningsskilt ved fellesvisning.

Beliggenhet

Fantastisk flott beliggenhet i et av byens mest attraktive områder. Like ved Bystranda, Aquarama, Tresse, Strandpromenaden, Nupen-anlegget, Gjestehavna og den populære Fiskebrygga med flere spiseplasser. Flotte turområder på Odderøya og Baneheia samt gåavstand til Markens, Kilden, Kino og alle byens fasiliteter.

Tomt

Fellestomt på 306 kvm.
Opparbeidet med gressplen og beplantning.

Adresse

Østre Strandgate 64
4608 Kristiansand S

Informasjon

Adresse:
Østre Strandgate 64
4608 Kristiansand S

Boligtype: Leilighet
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 2
Primærrom: 101 m2

Finn ID: 174006435

Omkostninger

4 290 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
107 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 290 000,-))
7 100,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
115 692,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
4 405 692,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 4204
Gårdsnr: 150
Bruksnr: 1595

Parkering

Parkering i gate etter gjeldende bestemmelser.

Reguleringsforhold

Leiligheten ligger i et regulert område. Reguleringsbestemmelser for Kvartal 58, del av. Detaljregulering. Datert 22.06.2016.

Kommunedelplan: Kvadraturen og Vestre Havn, Del 1-Kvadratruren 2011-2022. Datert 18.03.2014.

Godkjent regulert for boligbebyggelse med bevaring.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

3 etg.: P-rom: Gang med plassbygd garderobe, stue, spisestue, kjøkken, bad,
soverom 1, soverom 2.

Kjeller: 2 boder, samt felles vaskeri.

Den ene boden er tinglyst som fellesareal i henhold til sekskjoneringen. Men det er en privat avtale i sameiet om at denne brukes av seksjon 3. Dette er ikke tinglyst.

Standard

Flott 4-roms selveierleilighet med nydelig sjøutsikt og gode solforhold på terrasse.
Boligen er oppgradert de seneste årene, men sjelen i leiligheten er bevart. Boligen holder god standard sett i forhold til alder og bør ses!

Takstmannens konklusjon:
Leilighet i bygg oppført i tre og betong/mur.
Utvendige fasader er av pusset mur.
Byggets fasade mot øst trenger vedlikehold. Det er registrert løs maling og sprekker på fasaden over balkongdør og på
veggene ved balkongen.
De senere årene er det gjort flere tiltak for å vedlikeholde og oppgradere boligen. Det er blant annet skiftet kjøkken og
pusset opp bad(ca 2010), det er bygd garderoberskap, samt pusset opp innvendige overflater.

Følgende antas å ha betydning i en eventuell salgssituasjon:
-De eldste vinduene har en alder som tilsier at vedlikehold må forventes, blant annet på grunn av fare for punktering. Det er registrert råteskader i nedre del av utvendige glasslister på fasaden mot øst. TG:2
-Balkongen har rekkverk med lav høyde, 0,83 meter. Flere oppkantfliser har løsnet. TG:2
-Det er målt høydeforskjell på 30 mm over en lengde på ca 3 meter i spisestua. TG:2
-På badet er det en gammel fuktskade i nedre del av høyskap. Rørgjennomføringer i våtsoner i vegg under servant er ikke tilfredsstillende tettet med membran. Ventileringen av rommet vurderes å være svak da det mangler spalte for
tilluft i forbindelse med døra. TG:2
Forøvrig må rapporten leses i sin helhet.

Oppvarming

Boligen varmes opp med vedovn, ellers elektrisk oppvarming.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei, vann og kloakk.

Offentlige avgifter

Kommunale avgifter utgjør kr. 6 237,60 pr. år. Kommunale avgifter inkluderer eiendomsskatt på kr. 6087,60.
Felles renovasjon i sameiet. Dette betales gjennom fellesutgiftene.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:

1932/905650-1/93 Erklæring/avtale, datert 12.10.1932.
Rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1594
Bestemmelse om felles vegg
Overført fra: 4204-150/1595
Gjelder denne registerenheten med flere

1932/905651-1/93 Bestemmelse om kloakkledn, datert 07.12.1932
Overført fra: 4204-150/1595
Gjelder denne registerenheten med flere

1933/903195-1/93 Erklæring/avtale, datert 09.08.1933
Rettighetshaver: Gnr.150 Bnr.1596
Eiendommen er seksjonert
Bestemmelse om felles vegg
Overført fra: 4204-150/1595
Gjelder denne registerenheten med flere


1985/17436-2/93 Seksjonering, datert 05.11.1985
Opprettet seksjoner:
snr: 3
formål: Bolig
sameiebrøk: 28/100

1989/8835-2/93 Resek/endring formål/brøk/tilleggsdel, datert 16.06.1989
endring av formål/brøk:
snr: 3
formål: Bolig
sameiebrøk: 20/100
EIENDOMMEN ER OPPDELT I 004 SEKSJONER.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Ferdigattest foreligger. Datert 12.05.1933.

Det foreligger godkjennelse på "Innfelling av terrasse og innredet loft." Dette gjelder for seksjon 4.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Søgne og Greipstad Sparebank.

Boligselgerforsikring

Selger har valgt å ikke tegne boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Ved salg og utleie av fast eiendom skal det på oppdrag inngått fra og med 01.07.2010 oppgis en energiklassifisering på en skala fra A_G. Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

Ligningsverdi

Formuesverdi for inntektsåret 2018:
Som primærbolig:
kr 688 031,-.
Som sekundærbolig:
kr 2 476 912,-.

Fellesutgifter

Fellesutgiftene utgjør kr. 1 440 pr. mnd.

Dette dekker: Felles bygningsforsikring, vann og avløp til kommunen, strøm i fellesarealer, buffer til vedlikehold og felles renovasjon.

Andre opplysninger

-Hvitevarer medfølger i handelen.
-Sameiet har investert i robotklipper til gressplenen som er felles for sameiet.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av Lars-Inge Holst Try, samt selgers egenerklæring.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en to boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven § 23. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting. Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.

Da det ikke eksisterer vedtekter eller husordensregler for sameiet, reguleres sameieforholdet ihht. Lov om Eierseksjoner av 1997.

Det opplyses om:
-Hver beboer vasker trappa ned til neste nivå.
-Søppeldunkene settes ut på rundgang.

Kontakt

Ken Morten Egenes
Ken Morten Egenes

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler