Adkomst

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO visningsskilt ved fellesvisning.

Beliggenhet

Flott leilighet beliggende i Kronprinsens Gate som er en av de klassiske gatene i posebyen. Meget attraktivt og sentralt beliggende leilighet i hjertet av Kvadraturen, like ved Markens gate. I Markens finner du alt av butikker, handelsvarer og
fasiliteter, treningssentre og et yrende kulturliv. Om sommeren strømmer folk til
Fiskebrygga, Nupenparken og Bystranda nyte sol og varme. Like i nærheten ligger Aquarama med familiebasseng, treningssenter, klatrevegg og spa.
Få minutters gange fører deg opp i naturskjønne omgivelser i Baneheia og Odderøya. Kort vei til UiA, Odderøya og Ravnedalen.
Gangavstand til togstasjon og rutebilstasjonen med forbindelse til Stavanger og Oslo samt fergekai med forbindelse til Danmark. Kort vei til bussholdeplass for rutebuss med avgang til Sørlandsparken i tillegg til alle
andre bydeler tilhørende Kristiansand.

Tomt

Fellestomt.

Festet tomt på 538 kvm.

Festeavgift kr. 10 900,- pr. år. Bortfester er Kristiansand Kommune.

Festeavgiften reguleres hvert 20 år i henhold til tomtens verdi. Neste regulering er i 2031.

Se vedlagt festekontrakt.

Bortfester har første prioritets panterett for forfalt festeavgift.

Adresse

Kronprinsens gate 41
4614 Kristiansand S

Informasjon

Adresse:
Kronprinsens gate 41
4614 Kristiansand S

Boligtype: Leilighet
Eieform: Eier (Selveier)
Primærrom: 28 m2

Finn ID: 116069808

Omkostninger

1 280 000,- (Prisantydning)
26 790,- (Andel av fellesgjeld)
--------------------------------------------------------
1 306 790,- (Pris inkl. fellesgjeld)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
32 650,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum inkl f.gjeld: 1 306 790,-))
6 900,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
5 650,- (Eierskiftegebyr trekkes i oppgjøret - KJØPER)
--------------------------------------------------------
46 422,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 353 212,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1001
Gårdsnr: 150
Bruksnr: 904

Parkering

Bosoneparkering og gateparkering etter offentlig gjeldende bestemmelser. Det er også flere parkeringshus i
nærheten med mulighet for å leie plass.

Reguleringsforhold

Reguleringsplan : Kvartalene 16,17 Vedtatt : 29.08.90
Reguleringsformål: Bolig
Kommunedelsplan : Kvadraturen og vestre havn dat. 12.02.14
Forbehold! Kommuneplan er ikke nøyaktig i forhold til formålsgrensen.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

P-rom: Stue/kjøkken/soverom, bad og gang.
Fellesvaskeri i kjeller. 1 kjellerbod.
Stor solrik felles takterrasse mellom 3.etg. og 4.etg. (halv trapp opp) med gode solforhold og flott utsikt i tillegg til hage og terrasse på bakkeplan.

Standard

Lys og flott leilighet.

Takstmannens konklusjon:
Leilighet i 2.etg. i blokk i Posebyen. Boligen er oppført i 1961. Det er utført oppussing og noen oppgraderinger av bla. innvendig maling. Gulv i stuen er byttet.
Baderomsplater er montert i 2016. Automatsikringer er montert i skap i felles gang.
Boligen fremstår i ok teknisk stand. Den er vedlikeholdt og vurdert ut i fra alder og normal bruk. Boligen begynner å bli noen år. Noen bygningsdeler i fra
byggeår kan ha behov for vedlikehold og normale oppgraderinger. Gulvbelegget på badet er eldre. Vinduer og dører er eldre.
Forøvrig må rapporten leses i sin helhet.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei, vann og kloakk.

Offentlige avgifter

Kommunale avgifter utgjør kr. 5 690,26,- pr. år. Kommunale avgifter inkluderer eiendomsskatt på kr. 2 453,40,-.
Renovasjon betales gjennom fellesutgiftene.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:

1955/1565-2/93 Bestemmelse om bebyggelse, datert 20.08.1955.


1962/1069-5/93 Festekontrakt - vilkår, datert 23.02.1962


1963/5533-1/93 Best. om vann/kloakkledn, datert 23.10.1963
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen.


2004/21886-2/93 Forkjøpsrett, datert 22.11.2004
Rettighetshaver : Kristiansand kommune


1990/9185-9/93 Seksjonering, 05.07.1990
Opprettet seksjoner:
snr: 11
formål: Bolig
sameiebrøk: 325/12014.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Ferdigattest på bygget foreligger, datert 22.01.1962.
Det foreligger ikke noen ferdigattest for selve leiligheten.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Søgne og Greipstad Sparebank.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Boligen er energimerket og har fått energimerket Rød E.

Ligningsverdi

Likningsverdi for inntektsåret 2016:
Som primærbolig:
kr 297 286,-.
Som sekundærbolig:
kr 951 314,-.

Fellesutgifter

Fellesutgiftene utgjør kr. 1 900 pr. mnd.

Dette dekker: Forsikring av bygget, vedlikehold, forretningsførsel, trappevask,
vaktmestertjeneste, grunnpakke kabel-TV og internett, festeavgift, styrehonorar, revisjonshonorar, renovasjon m.m.

Fellesutgifter kr. 1195,-, Vedlikehold kr. 400,- ,Dugnadsbidrag kr. 50,-, Kollektiv Get avtale kr. 255,-

Spesifikasjon av felleslån:
Lånenummer: 30007870708, Sparebanken Sør
Serielån, 12 terminer per år.
Rentesats per 16.03.2018: 6.6% pa.
Antall terminer til innfrielse: 115
Saldo per 16.03.2018: 995 186
Andel av saldo: 26 791
Første termin/første avdrag: 25.10.2014 ( siste termin 25.09.2027 )

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av Henrik Løvdal, samt selgers egenerklæring.
Det gjøres oppmerksom på at plantegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende.
Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Sameietss vedtekter, husordensregler, referat fra siste generalforsamling og regnskap kan fås ved henvendelse til megler.

Det opplyses om at:
-Den enkelte sameier har full rettslig rådighet over sin seksjon, herunder rett til salg og pantsettelse, med følgende unntak:
-Ingen, utenom Kristiansand Kommune kan selv, kan eie mer enn en seksjon.
-Fremleie er ikke tillat. Styret kan i særlige tilfeller samtykke i fremleie i inntil ett år.
-Kristiansand Kommune har forkjøpsrett.

Kontakt

Ken Morten Egenes
Ken Morten Egenes

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler