Adkomst

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO visningsskilt ved fellesvisning.

Beliggenhet

Meget attraktiv 3 roms leilighet i Posebyen. Kort vei til Baneheia med flott turterreng og bademuligheter. Elvebredden, bystranda og Markens ligger kun få minutters gange unna leiligheten. Det er også kort vei til UiA og alle Kristiansands fasiliteter. Dette er et stille og rolig boområde i Kvadraturen, men likevel sentralt.

Tomt

Pent opparbeidet Fellestomt på 1321 kvm.

Adresse

Kristian IV gate 80 B
4614 Kristiansand S

Informasjon

Adresse:
Kristian IV gate 80 B
4614 Kristiansand S

Boligtype: Leilighet
Eieform: Andel
Soverom: 2
Primærrom: 66 m2

Omkostninger

2 190 000,- (Prisantydning)
293 748,- (Andel av fellesgjeld)
--------------------------------------------------------
2 483 748,- (Totalpris ekskl. omkostninger)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
430,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk)
430,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk)
4 100,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
5 132,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 488 880,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1001
Gårdsnr: 150
Bruksnr: 825

Parkering

Bosone-parkering i gate etter gjeldende bestemmelser. Se www.kripark.no for regler vedr bosone-parkering eller kontakt megler.

Mulighet for å leie parkeringsplass ved Cirkel-K dersom man ønsker plass under tak.

Reguleringsforhold

Reguleringsplan : Kvartal 11 og 12 Vedtatt (ddmmåå): 04.06.57
Bebyggelsesplan : Vedtatt (ddmmåå):
Reguleringsformål: Bolig
Reguleringsbestemmelser :
Kommuneplanens arealdel:
Kommunedelsplan : Kvadraturen og vestre havn dat. 12.02.14
Andre opplysninger : Grenser til plan under arbeid: Kvartal V, saksbeh.Rosseland 95709720

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

3. etg:
P-rom: Gang, bad, stue, kjøkken og 2 soverom.
S-rom: Romslig innglasset balkong ut fra stuen.

I tillegg er det 2 boder i kjeller og 1 bod på loft som følger med (totalt ca 8 kvm bodareal - ikke medregnet i oppgitte arealer)

Standard

Leiligheten er nylig blitt pusset opp og fremstår med gjennomført fin standard. Furugulv i stuen og gangen er slipt ned og lakket. Det er montert inn ny moderne peisovn i stuen og kjøkken er pusset opp. Fliselagt bad med varme i gulv. I tillegg har badet fått et løft med ny innredning, dusjdører og toalett. Ettersom leiligheten ligger på enden er det i denne leiligheten vindu på badet.

Stor innglasset veranda på 11 kvm (ikke medregnet i P-rom areal) gjør leiligheten større og utvider ute-sesongen tidlig vår og sen høst.

Leiligheten har nyere sikringsskap med automatsikringer og det meste av røropplegg er skiftet ut til rør-i-rør opplegg til kjøkken og bad. Varmtvannsbereder fra 2018.

Dette er en god plass å bo. Vel møtt til visning!


Takstmannens konklusjon:
Andelsleilighet beliggende i 3 etasje i blokk bygd i 1964. Blokka er oppført i betongkonstruksjon.
Følgende momenter antas å ha størst betydning:
-Det er utført oppussing og oppgraderinger av leiligheten.
-Blant annet ble det i 2018 montert nye vinduer på soverom, kjøkken og bad.
-De fleste konstaterte tilstandsvekkelser ved leiligheten er forventet i forhold til leilighetens alder, vedlikehold og bruk.
-Blokka og leiligheten begynner å bli en del år og inneholder eldre bygningsdeler.
Rapporten må leses i sin helhet.

Oppvarming

Vedovn i stuen. Varmekabler på bad.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei, vann og kloakk.

Offentlige avgifter

Inngår i fellesutgiftene.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest iht. Kristiansand kommune datert 16.10.1964.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Søgne og Greipstad Sparebank.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Ved salg og utleie av fast eiendom skal det på oppdrag inngått fra og med 01.07.2010 oppgis en energiklassifisering på en skala fra A_G. Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

Ligningsverdi

Rekvirert, ikke mottatt. Kontakt megler.

Fellesutgifter

Fellesutgiftene utgjør kr. 4 066 pr. mnd.

Dette dekker: AVDRAG FELLESLÅN 1063
RENTER FELLESLÅN 452
DRIFTSKOSTNADER 2 000
VEDLIKEHOLD 56
Tilleggsytelser:
GET TV / INTERNETT 360
RENGJØRING FELLESAREAL 135

Fellesgjeld

Andel fellesgjeld utgjør kr. 293 748

Spesifikasjon av lån:
Lånenummer: 115040172, Husbanken
Annuitetslån, 2 terminer per år.
Rentesats per 26.02.2019: 1.50% pa.
Antall terminer til innfrielse: 38
Saldo per 26.02.2019: 19 534 436
Andel av saldo: 181 678
Første termin: 31.12.2007Første avdrag: 31.12.2012 ( siste termin 31.12.2037 )

Lånenummer: 12133982769, Den Norske Bank
Serielån, 4 terminer per år.
Rentesats per 26.02.2019: 2.4% pa.
Antall terminer til innfrielse: 100
Saldo per 26.02.2019: 10 851 327
Andel av saldo: 112 070
Første termin/første avdrag: 25.12.2016 ( siste termin 25.12.2043 )

Borettslaget er forsikret mot husleietap i Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS. Se www.nbbl.no for mer informasjon.

Andre opplysninger

Kun integrerte hvitevarer på kjøkken følger med dersom ikke annet blir avtalt mellom partene.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av Kjell Erik Olsen, samt selgers egenerklæring.

Borettslagets vedtekter, husordensregler, referat fra siste generalforsamling og regnskap kan fås ved henvendelse til megler.

Det opplyses om at
-Borettslaget er tilknyttet Sørlandet Boligbyggelag
-Det er vedtektsbestemt forkjøpsrett for medlemmer av borettslag og boligbyggelag. Utprøvelsen av denne tar 8 dager fra utlysing.
-Borettslaget har 1 prioritets pant for forfalt husleie
-Kjøper må godkjennes av styret

Kontakt

Terje Skaara

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler