Visning

Visning onsdag 26/02 fra 1630 - 1730

Adkomst

Se kart i Finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO visningsskilt ved fellesvisning.

Beliggenhet

Sentral og attraktiv beliggenhet øverst i Kvadraturen. Herfra er det gåavstand til alt av byens fasiliteter. Kun 5 minutters gange unna ligger Baneheia med helårs turterreng, skiløyper, badeplasser og turstier. Kort gåtur også ned til Bystranda og Aquarama. Det er gang/sykkelavstand til Universitetet.

Tomt

Fellestomt på 175 kvm.
Opparbeidet med asfaltert gårdsplass og bakgård.
Noe usikre grenser. Avvik kan forekomme.

Adresse

Elvegata 56A
4614 Kristiansand S

Informasjon

Adresse:
Elvegata 56A
4614 Kristiansand S

Boligtype: Leilighet
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 1
Primærrom: 24 m2

Finn ID: 170488935

Omkostninger

1 290 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
32 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 290 000,-))
7 100,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
40 692,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 330 692,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 4204
Gårdsnr: 150
Bruksnr: 217

Parkering

Parkering i gate etter gjeldende bestemmelser.

Reguleringsforhold

Reguleringsplan : Kvartal 069 Vedtatt 27.06.79
Reguleringsformål: Bolig

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

P-rom: Vindfang, stue/kjøkken, soverom, bad.

Standard

Takstmannens konklusjon:

Leilighet i 1 etasje, i 3 etasjers blokk opprinnelig oppført i 1939. Beliggende sentralt langs elva ved øvre del av Posebyen/Kvadraturen i Kristiansand. Det medfølger bod i underetasjen.

Leiligheten ble bygget om i 2002. Overflater fremstår derav i bra stand med normal slitasje og elde ut ifra alder på de forskjellige overflater. Det må påregnes noen få moderniseringer på sikt.

Viktige momenter for deg som kjøper kan være:
- Oppvarming ved vedovn, varmekabler bad.
- Plass til vaskemaskin bad.
- Kjekk hylle plass i stue til bortstuing.
- Romslig lite kjøkken.
- Anbefales dusjkabinett på bad.
- Sameie
- Egen bod i underetasjen.

Rapport må leses i sin helhet da det kan forekomme forskjellig tilstandsgrad på hovedtilstandsgraden. Spørsmål vedrørende rapport kan stilles til undertegnede på mobil 99276076.

Lykke til på visning!

Oppvarming

Elektrisk oppvarming og vedovn

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei, vann og kloakk.

Offentlige avgifter

Kommunale avgifter utgjør kr. 3 193,25 pr. år. Kommunale avgifter inkluderer eiendomsskatt på kr. 1 288,20.
Renovasjon er inkludert i fellesutgiftene.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:

1947/618-1/93 Erklæring/avtale
09.05.1947
Bestemmelse om septiktank m.m.
Bestemmelse om fellesanlegg/vedlikehold
Overført fra: 4204-150/217/0/2
Gjelder denne registerenheten med flere

1957/3804-1/93 Erklæring/avtale
31.12.1957
Bestemmelse om septiktank m.m.
Bestemmelse om fellesanlegg/vedlikehold
Overført fra: 4204-150/217/0/2
Gjelder denne registerenheten med flere

2002/12315-1/93 Resek/deling av seksjon
08.07.2002
oppdelt seksjoner:
snr: 2
formål: Bolig
sameiebrøk: 1457/10000
seksjonsameieandeler:
snr: 8
formål: Bolig
sameiebrøk: 748/10000

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest datert 27 august 1942.
Det foreligger ferdigattest på oppdeling til flere boenheter, datert 25 juni 2002.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Søgne og Greipstad Sparebank.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Leiligheten er energimerket og har fått energimerke Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter E. Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler

Alt. Ved salg og utleie av fast eiendom skal det på oppdrag inngått fra og med 01.07.2010 oppgis en energiklassifisering på en skala fra A_G. Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

Ligningsverdi

Ligningsverdi som primærbolig kr 248 533 per 31.12.18
Ligningsverdi som sekundærbolig kr 894 720 per 31.12.18

Fellesutgifter

Fellesutgiftene utgjør kr. 709 pr. mnd

Dette dekker: Forretningsførsel, forsikring, vaktmester.

Sameiet har opplyst om at det er planlagt økning i fellesutgiftene, økningen er enda ikke vedtatt.

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av Kristian Torland, samt selgers egenerklæring.
Det gjøres oppmerksom på at plantegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende.
Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.
Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd eiendommen. Selger har derfor ikke førstehåndskunnskap om objektet, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk fagkyndig.

Sameietss vedtekter, husordensregler, referat fra siste generalforsamling og regnskap kan fås ved henvendelse til megler.

Kontakt

Alexander Skarpeid Lindland
Alexander Skarpeid Lindland

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler