Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Adkomst

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO visningsskilt ved fellesvisning.

Beliggenhet

Beliggende på Dalane, med kort avstand til Grim / Suldalen. Kort vei til Grim som er den mest sentrumsnære bydelen i Kr.sand Flott turterreng og badevann i nærheten. Gang og sykkelsti til sentrum, ca. 4,5 km. Forøvrig gang- og sykkesti til UiA, Grim Torg, turterreng i Bymarka, bussholdeplass, barnehage, barne- og ungdomsskole, etc.

Tomt

Fellestomt på 655 kvm.
Pent opparbeidet med plenareal, hekk og beplantninger. Gruset innkjørsel og parkeringsarealer.

Adresse

Dalaneveien 19
4617 Kristiansand S

Informasjon

Adresse:
Dalaneveien 19
4617 Kristiansand S

Boligtype: Leilighet
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 1
Primærrom: 52 m2

Finn ID: 158229543

Omkostninger

1 290 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
32 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 290 000,-))
7 100,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
40 572,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 330 572,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1001
Gårdsnr: 151
Bruksnr: 395

Parkering

Biloppstillingsplass på tomten.

Reguleringsforhold

Reguleringsplan : Vestsiden Vedtatt : 26.10.42
Bebyggelsesplan : Vedtatt
Reguleringsformål: Bolig
Kommunedelsplan : Plan under arbeid: Rv.9 fra E39 til Krossen, saksbeh. Lindjord 38243015
Andre opplysninger :
Forbehold! Kommuneplan er ikke nøyaktig i forhold til formålsgrensen.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

2.Etasje: Gang, bad, soverom, kjøkken og stue.

Leiligheten disponerer loftsbod og 2 kjellerboder.

Standard

Flott leilighet som ligger i 2.Etasje i firemannsbolig og inneholder følgende: Gang med god plass til å henge fra seg yttertøy. Nytt gulv i 2006. Lekkert flislagt bad fra 2015 med varme i gulv, dusjhjørne, og servant med innredning. Lys og romslig stue med vedovn og utgang til solrik terrasse. Romslig soverom med plass til garderobeskap. Pent kjøkken med god skap/benkplass, oppvaskmaskin og god spiseplass.

Takstmannens konklusjon:
Selveierleilighet i flermannsbolig oppført i 1939. Boligen varmes opp med vedfyring og strøm. Nåværende eier har bodd i leiligheten i 2,5 år og har i denne perioden foliert fronter på kjøkkeninnredning, samt malt innvendige overflater og balkongen. Bad ble oppgradert under forrige eier i 2015. Overflater og installasjoner fremstår med normal bruksslitasje. Bygningens opprinnelige alder tilsier imidlertid at det må påregnes forhold som retningsavvik og skjevheter. Noe slitasje på gulvflater. I forbindelse med befaringen ble det avdekket enkelte avvik, aktuelle punkter og mulig tiltak vises til rapporten.

Hva kan ha betydning for deg som kjøper:

Vedlikeholdt bolig i eldre bygg
Nyere bad
Gulv med skjevheter og slitasje

Kjøper har undersøkelsesplikt, og oppfordres derfor til grundig gjennomgang av fremlagt salgsdokumentasjon. Rapporten omfatter innvendig vurdering av boligen. Viktig at rapporten leses i helhet. Interessenter kan vederlagsfritt kontakte undertegnede ved eventuelle spørsmål vedrørende rapporten. Noe du lurer på? Ring 90 81 91 80 eller send mail til post@kibsgaardtakst.no, så tar vi en prat. Lykke til på visning.

Oppvarming

Varme i gulv på bad/wc, vedovn i stue, samt elektrisk oppvarming

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei og vann.
Eiendommen har septiktank.

Offentlige avgifter

Kommunale avgifter utgjør kr. 6 467,- pr . år. Kommunale avgifter inkluderer eiendomsskatt på kr. 1 892,-

Renovasjon er inkludert i fellesutgiftene.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:
1939/3086-1/93 Bestemmelse om kloakkledn
31.10.1939
Overført fra: 1001-151/395
Gjelder denne registerenheten med flere

1985/3377-5/93 Pantsettelseserklæring
01.03.1985
BELØP: NOK 5.000
Panthaver:Sameiet
Lnr: 1074285
Gjelder denne registerenheten med flere
1985/3377-6/93 ** Prioritetsbestemmelse
01.03.1985
ETTER FØRSTE ERVERVSSUM OG SENERE ETTER 90 % AV LÅNETAKST.

1985/3377-2/93 Seksjonering
01.03.1985
opprettet seksjoner:
snr: 3
formål: Bolig
sameiebrøk: 25/100
For øvrige opplysninger om grunndata, se den seksjonerte matrikkelenheten.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest datert 01.11.1939

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Søgne og Greipstad Sparebank.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Ved salg og utleie av fast eiendom skal det på oppdrag inngått fra og med 01.07.2010 oppgis en energiklassifisering på en skala fra A_G. Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

Ligningsverdi

Likningsverdi for inntektsåret 2017:

Som primærbolig: kr 463 999
Som sekundærbolig: kr 1 670 396

Fellesutgifter

Fellesutgiftene utgjør kr. 1 500 pr.

Dette dekker: Renovasjon, Felles strøm og byggforsikring og diverse vedlikehold.

Fellesutgifter er økt fra 1000,- til 1500,- i mnd ut 2020 for å sette av penger til vedlikehold av veranda og drenering/knotteplas mot del av kjeller. Sameiet har allerede 50 000,- stående på konto til vedlikehold.

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av Fredrik Kibsgaard, samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at plantegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Sameiets vedtekter kan fås ved henvendelse til megler.

Kontakt

Preben Molde Rasmussen
Preben Molde Rasmussen

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler