Adkomst

Kjør av fra E 18 mot Rona (rett etter tunnelen) Ta til høyre mot Søm/Høvåg. Kjør rett frem i neste rundkjøring og ta av mot Dvergsnesveien til høyre. Følg denne veien et lite stykke og ta av til høyre inn Sømsveien. Ta andre vei til høyre opp Salbustadveien. Følg veien videre til det står skiltet mot Trollkleiva på høyre hånd.

Boligen er merket med til salgs plakat fra Exbo. Det vil være skiltet til fellesvisning.

Beliggenhet

Beliggende i meget populært, barnevennlig og attraktivt område i Trollkleiva. Skole og butikk like i nærheten. Gode bussforbindelser. Kort vei til sjøen med friarealer og flotte bademuligheter.

Tomt

Fellestomt på 1110 kvm.
Felles eiet tomt, hvor seksjonen har egen meget flott og solrik terrassedel, der denne boligen har egen hagestue.

Adresse

Trollkleiva 26 b
4638 Kristiansand S

Informasjon

Adresse:
Trollkleiva 26 b
4638 Kristiansand S

Boligtype: Leilighet
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 3
Primærrom: 123 m2

Omkostninger

2 850 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
6 900,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
71 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 850 000,-))
--------------------------------------------------------
79 372,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 929 372,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1001
Gårdsnr: 97
Bruksnr: 142

Parkering

Parkering i området etter gjeldende regler.

Parkeringsplasser utenfor inngangsparti disponeres av trollkleiva 26 B og A.

I tillegg har selger leid ekstra parkeringsplass like ved. Leien på denne er betalt for av selger ut 2019.

Kjøper må etter dette avtale nytt leieforhold dersom det er ønskelig å fortsette å leie denne plassen. Det tas forbehold om at eier ønsker å leie ut videre. Kontakt megler for nærmere opplysninger.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i et regulert område for Plan nr. 360 Korsvik - felt C stadfestet av fylkesmannen 25.januar 1980. Avsatt til bolig.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

Leiligheten går over 2 plan og man kommer inn i U. etg. Inneholder følgende:
U. etg: Entrè, wc, stue, kjøkken, vaskerom og bod.
1.etg: romslig trapperom (med plass til sofa, tv, etc), bad og 3 romslige soverom.

Standard

Leiligheten er betydelig oppgradert i de senere år og fremstår med gjennomført god standard. De fleste rom er pusset opp og har fine, moderne overflater. Her kan man flytte rett inn. Uteområde er blitt en nydelig oppholdsplass som er godt skjermet og med en stor hagestue som forlenger utesesongen betydelig. Denne boligen må oppleves!

Noen detaljer om kjøkkenet:
-Design kjøkken fra Designa - 2011
-Nero Assoluto sort granitt benkeplater
-Vask og koketopp planlimt, noe som gjør renhold meget enkelt
-Integrert vannkoker ved siden av blandebatteri, dette er en såkalt "Quooker" 3 liters vann tank som gir kokende vann straks

Øvrige detaljer:
Varmtvannsbereder byttet 2011.
Sikringer byttet til automat med jordfeilbryter og overspenningsvern i 2011.
Badet har også sort granitt fliser på gulvet.


Takstmannens konklusjon:
Selveier leilighet beliggende i 1 etasje og underetasje i terrassehus bygd i 1985. Bygget er oppført i betong og trekonstruksjon
Følgende momenter antas å ha størst betydning: -Leiligheten er pusset opp og fremtrer i god teknisk stand. -Blant annet er bad renovert, kjøkkeninnredning, balkongdører og de fleste vinduer skiftet ut. -Det ble ikke oppdaget større tilstandsvekkelser ved leiligheten utover det forventede slitasjen/tilstand på grunnlag av alder. -Leiligheten begynner å bli noen år og inneholder også bygningsdeler fra byggeår.
Rapporten må leses i sin helhet.

Oppvarming

Peisovn i stue - forøvig elektrisk.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei, vann og kloakk.

Offentlige avgifter

Kommunale avgifter utgjør kr. 10 110,- pr. år. Kommunale avgifter inkluderer eiendomsskatt på kr. 3 892,-

Renovasjon kommer i tillegg. Dette beløpet varierer etter forbruk. Se www.avfallsor.no for priser eller kontakt megler. Det er 4 terminer i året

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:

1986/9584-1/93 BESTEMMELSE OM GJERDE TINGLYST
20.06.1986
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
OVERFØRT FRA: 1001-97/142
Gjelder denne registerenheten med flere
________________________________________
1983/8956-2/93 SEKSJONERING TINGLYST
05.07.1983
SNR: 3
FORMÅL: Bolig
SAMEIEBRØK: 126/1000
EIENDOMMEN ER OPPDELT I 008 SEKSJONER
For øvrige opplysninger om grunndata, se den seksjonerte matrikkelenheten.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest på eiendommen datert 14.08.1986.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Søgne og Greipstad Sparebank.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Ved salg og utleie av fast eiendom skal det på oppdrag inngått fra og med 01.07.2010 oppgis en energiklassifisering på en skala fra A_G. Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

Ligningsverdi

2017:
Som primærbolig: kr 706 011
Som sekundærbolig: kr 2 541 639

Fellesutgifter

Fellesutgiftene utgjør kr. 500 pr. mnd

Dette dekker: Forsikring av bygg, uforutsette utgifter og diverse vedlikehold.

Sameiet har god økonomi med ca kr 152 000,- på konto.

Andre opplysninger

Alle hvitevarer på kjøkken følger med i handelen.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport, samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at plantegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende.
Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Sameiets vedtekter og regnskap kan fås ved henvendelse til megler.

Taket skal sjekkes. Ved behov for utbedringer deles kostanden etter sameiebrøken eller alternativt en økning i fellesutgifter dersom det ikke er nok penger på konto. Det er ikke vedtatt.

Utleie er ikke tillatt uten særskilt godkjenning av styret.

Kontakt

Terje Skaara

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler