Adkomst

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO visningsskilt ved fellesvisning.

Beliggenhet

Leiligheten ligger meget fint plassert i et nyere byggefelt på Holte i Randesund. Her er det gangavstand til skoler (barneskole og ngdomsskole), barnehage samt flotte turområder med badevann. Gode bussforbindelser like ved. Tømmerstø brygge ligger i nærområdet med fine rekreasjonsområder i ved sjøen. Golfbanen på Randesund er kort vei unna. Store bedrifter som f.eks. NOV og MHWirth (Aker) er etablert i området.

Tomt

Eiet tomt på 2643 kvm.
Pent opparbeidet med bl.a. gressareal foran leiligheten, asfaltert ved carport og diverse bed/beplantning.

Adresse

Bordalssvingen 46
4639 Kristiansand S

Informasjon

Adresse:
Bordalssvingen 46
4639 Kristiansand S

Boligtype: Leilighet
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 2
Primærrom: 68 m2

Finn ID: 167347995

Omkostninger

2 450 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
7 100,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
57 500,- (Dokumentavgift)
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
65 942,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 515 942,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 4204
Gårdsnr: 92
Bruksnr: 296

Parkering

Carport som følger med leiligheten (nr 3 fra leiligheten) og gjesteparkering i område.

Reguleringsforhold

Boligen ligger under reguleringsplanen for Tømmerstø-felt Fidje. Vedtatt: 28.03.07
Bebyggelsesplan: Vedtatt.
Reguleringsformål: Bolig.
Reguleringsbestemmelser kan sees ved henvendelse til megler.
Andre opplysninger: Grenser til plan uner arbeid: Tømmerstø, Sørskauen, øst for Holteveien, saksbehandler Kristjansdottir (tlf: 48052217).

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

Leiligheten er en selveierleilighet i 1. etg med flott standard. Her kan man flytte rett inn.

Inneholder Gang, stue, kjøkken, bad og 2 soverom. Bod/teknisk rom.

Alle rom er P-rom utenom bod/teknisk.

I tillegg følger det med en utvendig bod på ca 5 kvm og en carport.

Koselig overbygd uteplass som er godt skjermet. Leiligheten ligger usjenert til og har gode solforhold! Vel møtt til visning.

Standard

Takstmannens konklusjon:

Selveierleilighet i flermannsbolig, oppført i 2014. Planløsning over en etasje. Oppvarming med vedfyring og ellers strøm. Leilighetens installasjoner og bygningsdeler er i all hovedsak fra byggeåret.

Boligen fremstår jevnt over med normal bruksslitasje. Leiligheten vurderes å være i normal teknisk stand i forhold til alder, og kan betraktes som vedlikeholdt. Det ble ikke avdekket alvorlige feil eller mangler under befaringen.

Hva kan ha betydning for deg som kjøper:
Vedlikeholdt bolig av nyere dato.

Rapporten må leses i sin helhet.

Oppvarming

Elektrisk og vedfyring

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei, vann og kloakk.
Privat vei fra Holteveien inn mot carport.

Offentlige avgifter

Kommunale avgifter utgjør kr. 7604,- pr. år. Kommunale avgifter inkluderer eiendomsskatt på kr. 3 465,-. Det er 4 terminer i året.

Renovasjon inngår i fellesutgiftene.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:

2014/371220-2/200 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN. TINGLYST
09.05.2014
RETTIGHETSHAVER:KRISTIANSAND KOMMUNE
Org.nr: 963296746
Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
Bestemmelse om spillvann/drensvann/overvann/stikkrenner m.m.
Bestemmelse om overvann

2014/371220-3/200 BESTEMMELSE OM GJERDE TINGLYST
09.05.2014
RETTIGHETSHAVER:KRISTIANSAND KOMMUNE
Org.nr: 963296746

2014/371220-4/200 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE TINGLYST
09.05.2014
RETTIGHETSHAVER:KRISTIANSAND KOMMUNE
Org.nr: 963296746

2014/371220-5/200 BESTEMMELSE IFLG. SKJØTE TINGLYST
09.05.2014
RETTIGHETSHAVER:KRISTIANSAND KOMMUNE
Org.nr: 963296746
Pliktig medlemskap i antennelaget/velforening

2014/48025-1/200 SEKSJONERING TINGLYST
17.01.2014
SNR: 7
FORMÅL: Bolig
TILLEGSDEL: Bygning
SAMEIEBRØK: 71/852

2019/1116092-1/200 DIVERSE PÅTEGNING TINGLYST
24.09.2019 21:00
Nye tegninger for seksjon 1 og 2
For øvrige opplysninger om grunndata, se den seksjonerte matrikkelenheten.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest datert 14.04.2014.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Søgne og Greipstad Sparebank.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Ved salg og utleie av fast eiendom skal det på oppdrag inngått fra og med 01.07.2010 oppgis en energiklassifisering på en skala fra A_G. Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

Ligningsverdi

Rekvirert, ikke mottatt. Kontakt megler.

Fellesutgifter

Fellesutgiftene utgjør kr. 1 500 pr. mnd

Dette dekker: TV via Canal Digital og fiber internett, renovasjon, snøbrøyting, forsikring av bygg, forretningsførsel og diverse andre felleskostnader

Andre opplysninger

Alle hvitevarer på kjøkken følger med i handelen.
Kjøkkenet er har en flott innredning fra kvalitetsleverandøren HTH.

2x varmelamper på uteplassen (styrt med fjernkontroll) følger med.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av Fredrik Kibsgaard, samt selgers egenerklæring.
Det gjøres oppmerksom på at plantegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende.
Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Sameiets vedtekter, husordensregler, referat fra siste generalforsamling og regnskap kan fås ved henvendelse til megler.

Kontakt

Terje Skaara
Terje Skaara

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler