Adkomst

Fra Exbo sine lokaler i lyskrysset følger man Vesterled vestover og kjører gjennom tunnelen ved
Oddensenteret. Følg veien rett frem i rundkjøring ved Meny og Helmers Hus ligger så på venstre side etter
ca. 200 meter.
Det vil bli skiltet til fellesvisning og hengt opp lapp ved ringeklokken. Velkommen til Helmers Hus!

Beliggenhet

Helmers hus ligger i kort gangavstand fra Grimstad sentrum, og rett ved sjøen og Grømbukt.
Det er kort avstand til campus (UiA), sentrum og Oddensenteret med alle servicetilbud.
Nærhet til bussholdeplass med bussforbindelse både til Arendal og til Kr. Sand.
Kort avstand til flotte turområder på Groos.

Tomt

Fellestomt på 815 kvm.
Opparbeidet med asfalt, plen og diverse beplantning

Adresse

Vesterled 29
4879 Grimstad

Informasjon

Adresse:
Vesterled 29
4879 Grimstad

Boligtype: Leilighet
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 2
Primærrom: 47 m2

Finn ID: 143568341

Omkostninger

2 050 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
51 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 050 000,-))
6 900,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
4 313,- (Eierskiftegebyr trekkes i oppgjøret - KJØPER)
--------------------------------------------------------
63 685,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 113 685,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 904
Gårdsnr: 200
Bruksnr: 1889

Parkering

Parkering i lukket garasjeanlegg, samt fellesparkering på utsiden av leilighetsbyggene.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i område regulert til bolig under Kommuneplan vedtatt 31.8.2015
Navn på plan Grømbukt , B1. Formål: bolig
Planer under arbeid:
Plannavn: Alvildesvei 4,Detaljregulering Soloddveien

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

Selveier leilighet med kort avstand til UIA og sentrum. Leiligheten ligger i 2 etg og inneholder gang, bad, åpen stue/kjøkken-løsning og to soverom. Leiligheten fremstår som lys og moderne med store vinduer som gir rikelig med naturlig lys. Privat balkong med ettermiddags sol.

Helfliset bad med mørke fliser på gulv og hvite på vegger. Vegghengt toalett og hvit baderomsinnredning,
opplegg for vaskemaskin og tørketrommel og varmekabler på gulv.

Åpen stue-kjøkkenløsning med parkett på gulv, slette vegger og listefritt i tak. Hvit HTH kjøkkeninnredning
med integrerte hvitevarer, balkong med ettermiddagssol.

Leiligheten har også tilgang på leie av to felles utleiehybler samt fest-lokaler. Gratis tilgang på treningsrom
med garderobe og solarium.

Standard

Takstmannens konklusjon:
Selveierleilighet i boligblokk oppført i 2009. Planløsning over en etasje. Boligen varmes opp med strøm.

Bygningsmassen er i all hovedsak fra byggeåret. Installasjoner og overflater fremstår med normal slitasje. Bygningen
vurderes å være i normal teknisk stand i forhold til alderen. Eiendommen kan betraktes som vedlikeholdt under
nåværende eier. Det ble ikke avdekket alvorlige feil eller mangler under befaringen.

Hva kan ha betydning for deg som kjøper?
-Vedlikeholdt bolig

Kjøper har undersøkelsesplikt, og oppfordres derfor til grundig gjennomgang av fremlagt salgsdokumentasjon.
Interessenter kan vederlagsfritt kontakte undertegnede ved eventuelle spørsmål vedrørende rapporten. Noe du lurer på?
Ring 90 81 91 80 eller send mail til post@kibsgaardtakst.no, så tar vi en prat.

Rapport må leses i sin helhet.

Oppvarming

Elektrisk

Vei, vann, kloakk

Vann: Eiendommen er tilknyttet offentlig nett.
Eiendommen har vannmåler.

Avløp: Eiendommen er tilknyttet offentlig nett.

Vei: Eiendommen er tilknyttet offentlig vei.

Offentlige avgifter

Kommunale avgifter utgjør ca kr. 6272,64 pr. år.
Kommunale avgifter inkluderer eiendomsskatt på ca kr. 3 264,96,-.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:

2014/26-1/200 Erklæring/avtale
02.01.2014
Rettighetshaver:HELMERS HUS BORETTSLAG
Org.nr: 888409432
Bestemmelse om bruksrett til felles uteareal
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om parkering
Feil tgl som pengeheftelse. Opprinnelig tgl 20.12.2007 med doknr. 1053602. Rettet etter tinglysingsloven § 18 02.01.2014 ID
Gjelder denne registerenheten med flere


2014/26-3/200 ** Diverse påtegning
02.01.2014
Bruksrett til garasjeandel transportert fra Perla AS til Kenneth Guttormsen fnr. 11085430396 og Liv Guttormsen fnr. 11016540872.
Opprinnelig tgl 21.12.2009 med doknr. 982602. Rettet etter tinglysingsloven § 18 02.01.2014 ID


2014/26-7/200 ** Diverse påtegning
02.01.2014
Bruksrett til garasjeandel transportert fra Perla AS til Torbjørn Ståland fnr 29015348567 og Aud Kari Blix Ståland fnr. 12095233854
Opprinnelig tinglyst 15.10.2009 med doknr. 777507. Rettet etter tinglysingsloven § 18 02.01.2014 ID


2009/347006-1/200 Seksjonering
15.05.2009
opprettet seksjoner:
snr: 14
formål: Bolig
tillegsdel: Bygning
sameiebrøk: 47/1077

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest. datert: 27/9-12 iht matrikkel.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Lillesand sparebank.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Selger har valgt å tegne boligselgerforsikring.

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Leiligheten er energimerket og har fått energimerke Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter C. Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler

Ligningsverdi

Ligningsverdi som primærbolig kr 446 547 per
Ligningsverdi som sekundærbolig kr 1 607 570 per 2017

Fellesutgifter

Fellesutgiftene utgjør kr. 3 031 pr.

Dette dekker: A-konto vann og strøm, Get Tv og Internett, vaktmestertjenester, renhold av fellesarealer ute og inne, forsikring av bygget, forretningsførsel og styrehonorar.

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger handelen.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av Fredrik Kibsgaard, samt selgers egenerklæring.
Det gjøres oppmerksom på at plantegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende.
Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Sameiets vedtekter, husordensregler, referat fra siste generalforsamling og regnskap kan fås ved henvendelse til megler.

Styret skal informeres vedr. overdragelse eller utleie av leilighetene.
Hundehold må søkes godkjenning av styret.
Det holdes dugnad i sameiet.

Kontakt

Ørjan Mathisen
Ørjan Mathisen

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler