Adkomst

Fra Grimstad sentrum kjører du Arendalsveien og over Biesletta. Ta til høyre mot Fevik. Når du kommer forbi Nymo ligger leilighetene på høyre side før broen.

Beliggenhet

Flott beliggenhet med kort vei til skole, dagligvare, barnehage, lekeplass og Grimstad sentrum. Gode bussforbindelser like ved boligen. Leiligheten ligger på enden av en rekke med utsikt til sjø fra inngangsparti.

Tomt

Fellestomt på 854 kvm.
Felles eiet tomt.

Adresse

J. M. Uglands vei 32
4878 Grimstad

Informasjon

Adresse:
J. M. Uglands vei 32
4878 Grimstad

Boligtype: Leilighet
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 2
Primærrom: 57 m2

Finn ID: 163973505

Omkostninger

1 890 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
47 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 890 000,-))
172,- (Pantattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
7 100,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
55 572,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 945 572,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 904
Gårdsnr: 21
Bruksnr: 41

Parkering

Parkering på utendørs biloppstillingsplass. Det er ikke faste plasser og er på annen manns grunn på gnr 21, bnr. 39. Dette er ikke avtalefestet.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i regulert område med formål bolig under reguleringsplan J.M. Uglandsvei 30.

Hensynssone registrert på eiendom. Ørretbekk, marine avsetninger.

Eksisterer det planforslag som berører eiendommen: Nei
Eksisterer det igangsatt planlegging som berører eiendommen: Nei

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

Solrikt enderekkehus sentralt beliggende på Vik.


1. etasje:
- Vindfang med laminat på gulv og malte vegger.
- Stue/kjøkken med parkett på gulv og malte vegger. Spot i tak. Lys kjøkkeninnredning fra Strai opp til himling med integrerte hvitevarer som stekeovn, oppvaskmaskin og platetopp. Kjøleskap følger med handelen. Utgang til solrik veranda.
Lys og moderne stue med utgang til solrik veranda.

Underetasje:
- Gang.
- Bad har fliser på gulv og vegger med fliser. Toalett, baderomsinnredning, dusjkabinett og opplegg for vaskemaskin. Dusjkabinett er fra 2019.
- 2 soverom med parkett på gulv og malte vegger.
- Bod

Boder i loftsetasjen har takhøyde under 1,90 m og ikke målbart areal. Til leiligheten tilhører utvendig bod på ca. 3 m2.
Tepper på gulv på loft.

Boligen er endret fra opprinnelig godkjente tegninger. Loftsetasjen er ikke godkjent for varig opphold. Dette er ikke søkt godkjent hos kommunen.

Standard

Takstmannens konklusjon:

Selveierleilighet beliggende i 1 etasje og underetasje i bygg bygd i 2011. Bygget er oppført i trekonstruksjon på grunnmur.
Følgende momenter antas å ha størst betydning:
-Leiligheten fremtrer i god teknisk stand.
-Badegulv har lite fall til slukene.
-Felles tram/terrasse med halvtak ved inngang til 2 av leilighetene har mye avvik/sig, svikt i fundamentering og bør fikses/sikres.
-Ellers ble det ikke oppdaget større tilstandsvekkelser ved leiligheten utover den forventede slitasjen/tilstand på grunnlag av alder.
Rapporten må leses i sin helhet.

Oppvarming

Bad har varmekabler. Leiligheten varmes opp med elektrisitet.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei, vann og kloakk.
Stikkvei inn til eiendommen er privat. Det må påregnes vedlikehold.

Offentlige avgifter

Kommunale avgifter utgjør kr. 12.350,- pr. år. Kommunale avgifter inkluderer vann/avløp, renovasjon/restavfallsgebyr og eiendomsskatt på kr. 2769,-.
Dette beløpet varierer etter forbruk. Det er 12 terminer i året.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:

2011/95368-1/200 Seksjonering, 04.02.2011
opprettet seksjoner: snr: 7
formål: Bolig
sameiebrøk: 1/8

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Ferdigattest datert 05.09.2012.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Lillesand sparebank.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Leiligheten er energimerket og har fått energimerke Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter C. Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler.

Ligningsverdi

Ligningsverdi som primærbolig kr 580 920 per 31.12.18
Ligningsverdi som sekundærbolig kr 2 091 310 per 31.12.18

Fellesutgifter

Fellesutgiftene utgjør kr. 400 pr. mnd.

Dette dekker: Brøyting og forsikring av bygget.

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av Kjell Erik Olsen, samt selgers egenerklæring.
Det gjøres oppmerksom på at plantegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende.
Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Selger har observert skjeggkre i boligen.
Skjeggkre er et beslektet insekt av sølvkre. Det lever kun innendørs og trives best ved høy fuktighet, men sammenlignet med sølvkre kan de klare seg også i tørrere miljøer. Skjeggkre er observert i bygg over hele landet, og mange av funnene er fra nyere og moderne boliger. Anbefalte tiltak er bl.a. bruk av limfeller og hyppig renhold for å fjerne næringstilgangen. Skjeggkre gjør liten skade, men kan virke sjenerende.

Det opplyses om at det holdes sameiemøter.

Det holdes dugnad av og til.

Kontakt

Isabel Bermudez Myhre
Isabel Bermudez Myhre

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler