Adkomst

Fra Osedalen følger man Frolandsveien igjennom sentrum mot Frolands Verk. Ta til høyre i rundkjøringen mot Bliksåsen. Leiligheten ligger på venstre side av veien. Velkommen til visning!

Beliggenhet

Flott beliggenhet med sol fra tidlig morgen til kveld. Leiligheten har fantastisk utsikt over Osedalen med gangavstand til butikker, legesenter, bibliotek, skole, badeland etc. Det er ny barnehage på byggefeltet. Flotte turområder i nærheten

Tomt

Fellestomt på 1336 kvm.
Opparbeidet med asfalt og plen.
I tillegg har bnr.166 en eierandel på 1/3 i gnr:13 bnr: 201 i Froland kommune, arealet er på 409kvm og gjelder innkjørsel til eiendommene.

Adresse

Bliksåsen 23 D
4820 Froland

Informasjon

Adresse:
Bliksåsen 23 D
4820 Froland

Boligtype: Leilighet
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 2
Primærrom: 82 m2

Finn ID: 131988216

Omkostninger

2 190 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
9 200,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
54 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 190 000,-))
--------------------------------------------------------
65 172,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 255 172,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 919
Gårdsnr: 13
Bruksnr: 166

Parkering

Utvendige biloppstillingsplasser på felles eiet tomt. To plasser, i tillegg til gjesteparkering.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger under reguleringsplan for Bliksåsen med formål: boliger. Kommuneplanens arealdel: periode 2010-2022. Det foreligger ingen reguleringsplaner under arbeid i området. Kontakt megler for å få en kopi av reguleringsbestemmelsene.
I henhold til reguleringsplanen er dyrehold som på grunn av lukt og støy er til sjenanse for allmennheten og naboskapet er ikke tillatt innenfor planområdet. Ordinært katte- og hundehold er tillatt.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport fra takstmann Espen Martinsen, datert 12.10.2018.

Innhold

P-rom: Entrè, 2 soverom og baderom. Stue og kjøkken i åpen løsning.

Standard

Lys og fin leilighet på Bliksåsen. Leiligheten har en romslig stue med utgang til veranda på ca. 20 kvm. med fantastisk utsikt utover Osedalen. Stuen har åpen kjøkkenløsning. Kjøkken i hvit profil med integrert oppvaskmaskin, mikrobølgeovn, komfyr og koketopp. Flislagt bad med dusjhjørne, vegghengt toalett og spotter i tak. Bod med opplegg for vaskemaskin og varmtvannstank. Leiligheten har 2 soverom og utvendig bod på 5 kvm. Det er lagt inn fiber i leiligheten.

I følge selger er terrasedøren nå justert av fag folk, og ettermontering av waterguard/aquastopp kun gjelder for vaskemaskin i bod.

Takstmannens konklusjon:
Leilighet - Eierseksjon.
Leiligheten fremstår med lite synlig bruksslitasje.
Behov for etterjustering av terrassedøren. Anbefaler ettermontering av waterguard/aquastopp i tilknytning til nisjèløsning for vaskemaskin.
Avdekkede avvik og byggtekniske merknader er kommentert i rapportens enkelte avsnitt.
Rapporten må leses i sin helhet.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. Varmekabler på bad og i hall.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei, vann og kloakk. Site del av veien inn er privat. Det må påregnes utgifter til vedlikehold/brøyting.

Offentlige avgifter

Kommunale avgifter utgjør ca. kr. 12 208 pr. år. Avgiften varierer noe pga. vannmåler. Kommunale avgifter inkluderer restavfallsgebyr, vann abonnement, vann akonto målt, avløp abonnement, avløp akonto målt, vannmåler leie inntil 25mm. Fordelt på 3.terminer pr. år.

Servitutter

På gnr. 13 bnr. 166 snr. 4 er det tinglyst:
2014/188705-1/200 Erklæring/avtale
06.03.2014
Rettighetshaver: AGDER ENERGI NETT AS
Org.nr: 982974011
Gjelder jordkabel
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om bebyggelse
Med flere bestemmelser
Overført fra: 0919-13/109
Gjelder denne registerenheten med flere

2016/610559-1/200 Seksjonering
05.07.2016
opprettet seksjoner:
snr: 4
formål: Bolig
sameiebrøk: 1/4

2018/1272277-1/200 Opprettelse av realsameie
14.09.2018 21:00
Knr:0919 Gnr:13 Bnr:165 Ideell: 1/3
Knr:0919 Gnr:13 Bnr:166 Ideell: 1/3
Knr:0919 Gnr:13 Bnr:167 Ideell: 1/3

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Ferdigattest datert 29.08.16 foreligger. Denne kan fås hos megler.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Leiligheten er energimerket og har fått energimerke Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter D. Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler

Ligningsverdi

Ligningsverdi som primærbolig kr 427 301 per 31.12.16
Ligningsverdi som sekundærbolig kr 1 367 362 per 31.12.16

Fellesutgifter

Fellesutgiftene utgjør kr. 1 200 pr. mnd.

Dette dekker: Tv, internett, snørydding, forsikring og AVS vedlikehold.

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av Espen Martinsen, samt selgers egenerklæring.
Det gjøres oppmerksom på at plantegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende.
Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Dyrehold må godkjennes av styret.

Kontakt

Caroline Dalene
Caroline Dalene

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler