Adkomst

Fra Birkeland følger du veien mot Lillesand i ca. 2,5 km før du tar av til høyre inn mot Natveitåsen. Følg veien forbi barnehagen og videre tar du av i 2. avkjørsel mot venstre. Kjør ca. 100 meter til du er i tuna til 4-mannsboligene. Leiligheten som er for salg, ligger i den første 4-mannsboligen på høyre hånd av de tre i Natveitåsentunet, inngang nede ved plen. Exbo skilt vil være satt opp på veggen.

Beliggenhet

Natveitåsen er ett flott boligområde med fantastiske solforhold. Flotte turterreng i nærområdet rundt Natveitåsen og på Tveite. Til skolene og ballhallen kan man gå på bare noen minutter via "Lina" og det er bare en lite kjøretur til sentrum av Birkeland. Kort vei til E-18, og videre både til Lillesand, Sørlandsparken, Grimstad og Kristiansand.

Tomt

Fellestomt på 2124 kvm. iflg. målebrev. Eiendommen er opparbeidet med asfaltert tun.

Adresse

Natveitåsen 113
4760 Birkeland

Informasjon

Adresse:
Natveitåsen 113
4760 Birkeland

Boligtype: Leilighet
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 2
Primærrom: 63 m2

Finn ID: 63813802

Omkostninger

1 600 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
540,- (Tingl.gebyr pantedokument)
540,- (Tingl.gebyr skjøte)
40 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 600 000,-))
--------------------------------------------------------
41 252,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 641 252,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 937
Gårdsnr: 87
Bruksnr: 252

Parkering

Det er satt av plass til 18 parkeringsplasser som tilsvarer 1,5 p-plass til hver boenhet.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger under reguleringsplan for Natveitåsen Nord.
Selger opplyser om at det planlegges bygging av 8 eneboliger i rekke/kjede i gaten nedenfor. Selger mener disse ikke vil komme foran leiligheten.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

P-rom: Gang, 2 soverom, bad, vaskerom, stue og kjøkken.
S-rom: Bod

Standard

Takstmanns konklusjon:
Trivelig og funskjonell del av flermannsbolig, beliggende i fine omgivelser på Natveitåsen.
Bygningen ble oppført i 2012. Leiligheten oppleves som godt holdt og uten nevneverdig grad av slitasje.
Utvendig er fasadene nymalte og fremstår med et godt inntrykk.
Innvendig fremstår leiligheten som hel og pen.

Oppvarming

Varmekabler på bad/vaskerom.
Balansert ventilasjonsanlegg.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei, vann og kloakk.

Offentlige avgifter

Kommunale avgifter utgjør kr. 9.979,30. pr. år. Kommunale avgifter inkluderer eiendomsskatt på kr. 3535,30.
Renovasjon er inkludert i fellesutgiftene.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:
Birkenes kommune tinglyst 15.02.2012 Best. om vann/kloakkledn.
Bestemmelse iflg. skjøte tinglyst 15.02.2012. Pliktig medlemskap i velforening/huseierforening.
Seksjonering tinglyst 27.08.2012. Sameiebrøk 1/12.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Lillesand sparebank.

Eierskifteforsikring

Selger har tegnet eierskifteforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Leiligheten er energimerket og har fått energimerke Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter B. Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler

Ligningsverdi

Ligningsverdi som primærbolig kr 350 577 per 31.12.13
Ligningsverdi som sekundærbolig kr 701 155 per 31.12.13

Fellesutgifter

Fellesutgiftene utgjør kr. 700 pr. måned.

Dette dekker: renovasjon, forsikring av bygg, filter til ventilasjonsanlegget, snømåking og fremtidig vedlikehold.

Velavgift

Det står tinglyst erklæring om pliktig medlemskap i velforening i grunnboken. Det er pr. i dag ikke noen fungerende velforening som selger kjenner til, og det betales derfor ikke avgift til velforening pr. dags dato.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport, samt selgers egenerklæring.

Per dags dato opplyser sameiet at det ike har vært krav til til budsjetter og regnskap og derfor foreligger ikke dette.


Det opplyses om at sameiet har avtale om at alle leilghetene rullerer på ansvaret for fellesarealet. Gjennom sommeren skal plen klippes og vannes og så langt det er mildt i været, vaske søppeldunkene. Hver leilighet er ansvarlig for hver sin uke.

Kontakt

Isabel Bermudez Myhre
Isabel Bermudez Myhre

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler