Adkomst

Se kartskisse.

Beliggenhet

Tomten har en fin beliggenhet på en topp med gode solforhold og utsikt til fjorden.
Eiendommen som skal selges består av råtomt, med vei til tomtegrensen og teknisk anlegg (vann og kloakk) lagt inn på tomten. Videre følger det med en sjøbod (ca. 6 m2) og båtplass i fellesanlegg ca. 400 meter fra tomten.

Tomten ligger fint til i Lenesfjorden ca. midt mellom Lyngdal og Mandal.

Avstanden østover til Mandal og Kristiansand er h.h.v ca. 20 minutter og en time i bil. Til Stavanger er det ca. 2 timer i bil.

Tomt

Eiet tomt på 592 kvm.
Tomten leveres som råtomt, med vei og teknisk anlegg til tomtegrense, kjøper må selv stå for opparbeidelsen.
Bnr. 55, felles bryggeanlegg med sjøbod, uteliggere og bademuligheter er ferdig opparbeidet.
Sjøboden som tilhører til denne hyttetomten er merket med 34, det er sjøbod nr 3 fra E39.

Adresse

Osestadbakken 34
4520 Lindesnes

Informasjon

Adresse:
Osestadbakken 34
4520 Lindesnes

Boligtype: Hyttetomt
Eieform:
Primærrom: m2

Finn ID: 149410204

Omkostninger

750 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
18 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 750 000,-))
10 300,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
30 272,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
780 272,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1029
Gårdsnr: 109
Bruksnr: 51

Reguleringsforhold

Reguleringsbestemmelser Osestadstrand, vedtatt 1.7.99. Formål: Fritidsbebyggelse.
Reguleringbestemmelsene ligger vedlagt i salgsoppgaven.

Vei, vann, kloakk

Privat vei, vann og kloakk. Borehull, dette skal deles med alle 12 tomter/hytter. Det er renseanlegg til tomtene/hyttene, dette ligger nede ved vannet. Det ligger rør til vann og kloakk til tomten. Det er pr. 2019 estimert ca kr. 3250,- pr. år pr. tomt/hytte for drift og vedlikehold av borehull, strøm og renseanlegg.

Offentlige avgifter

Lindesnes 2019:
Eiendomsskatt kr. 1650,-

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:
2011/500786-2/200 Bestemmelse iflg. skjøte 28.06.2011 Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
2011/407981-1/200 Registrering av grunn 27.05.2011 Denne matrikkelenhet opprettet fra:Knr:1029 Gnr:109 Bnr:2
2011/500786-7/200 Best. om vann/kloakkledn. 28.06.2011 rettighetshaver:Knr:1029 Gnr:109 Bnr:51 Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
2011/500786-6/200 Best. om adkomstrett 28.06.2011 rettighetshaver:Knr:1029 Gnr:109 Bnr:51
2011/500786-5/200 Bestemmelse om båtplass 28.06.2011 rettighetshaver:Knr:1029 Gnr:109 Bnr:51
2011/500786-4/200 Best. om vann/kloakkledn. 28.06.2011 rettighetshaver:Knr:1029 Gnr:109 Bnr:51 Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
2011/500786-3/200 Bestemmelse om veg 28.06.2011 rettighetshaver:Knr:1029 Gnr:109 Bnr:51

Konsesjon

Da det er boplikt i Lindesnes kommune plikter kjøper å undertegne egenerklæring vedrørende konsesjonsfrihet.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Søgne og Greipstad Sparebank.

Boligselgerforsikring

Selger kan ikke tegne boligselgerforsikring iht vilkår.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.
Eier av denne tomten forplikter seg til å delta i opparbeidelse av felles infrastruktur i hyttefeltet bestående av 12 hyttetomter, så som vei, vann, kloakk, strøm og båtplasser/småbåthavn. Denne eiendommen dekker 1/12 andel av kostnader til drift og vedlikehold av fellesanlegg/infrastruktur. Se info om kostnader under punktet vei, vann og kloakk.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte egenerklæring.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Kontakt

Siren Skoie

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler