Beliggenhet

Flott beliggenhet på Hovdenut Alpint med utsikt opp på toppen av Nos, øvre deler av skisenteret, og ut over fjellene videre oppover dalen på østsiden av Hovden.
Kort vei til skisenteret og sentrum. Ta på skiene rett på utsiden av hytteveggen. Ta stavtak ut til løypa. Hytten ligger midt i ski inn/ out med tilslutningstrekket til Hovdenut rett forann
hytta. Kort vei til alle Hovdens fasiliteter som butikker, bank, utesteder, skøytebane, badeland og flotte badeplasser i elva om sommeren.

Tomt

Eiet tomt på 450 kvm.
Råtomt - Det er byggevirksomhet i området som kan medføre endringer som berører denne eiendommen. Kontakt megler for mer info.

Parkering

Parkering på egen tomt.

Adresse

Hovdenutvegen 78
4755 Hovden i Setesdal

Informasjon

Adresse:
Hovdenutvegen 78
4755 Hovden i Setesdal

Boligtype: Hyttetomt
Eieform:
Primærrom: m2

Finn ID: 170408901

Omkostninger

1 700 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
42 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 700 000,-))
50 000,- (Omkostning kjøper - Utbyggingsbidrag Bykle kommune)
4 900,- (Omkostning kjøper - Tilkobling Fiber)
97 500,- (Omkostning kjøper - Tilkoblingsavgift vann/kloakk Bykle kommune)
--------------------------------------------------------
196 122,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 896 122,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 4222
Gårdsnr: 2
Bruksnr: 1093

Vei, vann, kloakk

Offentlig vann og kloakk. Privat vei - Veirett.

Offentlige avgifter

Tilkoblingsavgift til Bykle kommune er for 2019 kr .97.500,- for vann/avløp.
Uttbyggingsbidrag kr. 50 000,- til Bykle kommune.
Tilkobling Fiber kr. 4900,-

Dei kommunale avgiftene på eigedomen er kr 12012,50 per 01.01.19 per år, fordelt på seks terminar for hytte/leilegheit som er frå 151 til 200m2 .
Avgiftene inkluderer hytterenovasjon, vatn og avløpsgebyr (utrekna etter areal), og abonnement, og feiing av fritidsbustad.
Prisen gjelder frå 1.1.19-31.12.19

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:
1986/104126-1/93 Fredningsvedtak 07.10.1986
Overført fra: 0941-2/1011
Gjelder denne registerenheten med flere

2010/364366-1/200 Bestemmelse om veg 21.05.2010
rettighetshaver:Knr:0941 Gnr:2 Bnr:1093 - Bruksrett på vei inn til egen tomt over Gnr. 2 Bnr. 1092

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Søgne og Greipstad Sparebank.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Ligningsverdi

Likningsverdi for inntektsåret 2017: kr 1 060 460,-

Andre opplysninger

Vel avgift og brøyting ca. kr. 6000,- pr sesong. Dette kan variere noe.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Kontakt

Svenn Erik Kvannes
Svenn Erik Kvannes

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler