• Velkomment il Ramslandvågen
  • Her har du muligheten til å skaffe deg en flott tomt for utvikling av småbåtanlegg
  • Reguleringsplanen sier småbåthavn og sjøboder
  • Dette er et flott prosjekt for deg som ønsker å utvikleområdet
  • Skal du ha båtplasser til hytter?
  • Trykk på kart for å se hele tomten
Selg med Exbo

Hjem / Ramslandsvågen tomt / Lindesnes

Ramslandsvågen tomt / Lindesnes

Ramslandsvågen - Stor tomt med lang strandlinje for båtanlegg/båtplasser.

Prisantydning 1 950 000,-
Omkostninger 73 192,-
Totalpris 2 023 192,-
Tomteareal 3 884 kvm
Boligtype Hyttetomt

Se flere detaljer

Parkering

Parkering på tomten.
Se reguleringsplan for p-plass og rekkefølgebestemmelser.

Reguleringsforhold

Tomten ligger under reguleringsplan for Ramslandsvågen Småbåthavn datert 15.08.2014.
Kjøper plikter å sette seg inn i reguleringsplanen og bestemmelser for å se hva som er lov og hvilke begrensninger som hviler på eiendommen og området rundt. Det kan foreligge oppdateringer i reguerlingsplan som ikke er oppdatert hos megler og kjøper bes på generelt grunnlag om å bruke oppdatert regulering på kommunens hjemmesider.

Vedlagt i salgsoppgaven ligger reguleringsplan, matrikkelkart, situasjonskart og kart over tomten.
På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Kart

Visning

For visninger utover de annonserte, ta kontakt med megler på telefon 982 80 347

Husk å lese salgsoppgave så du kan stille godt forberedt på visning.

Salgsoppgaven beskriver vesentlig og lovpålagt informasjon om eiendommen.

Bestill salgsoppgave

Kontakt meg

Kristoffer M. Munksgaard

Kristoffer M. Munksgaard

Eiendomsmegler

982 80 347
kmm@exbo.no

Ønsker du å gi bud

Legg inn bud på eiendommen

Se flere boliger i samme område

Nøkkelopplysninger

Prisantydning 1 950 000,-
Omkostninger 73 192,-
Totalpris 2 023 192,-
Tomteareal 3 884 kvm
Boligtype Hyttetomt
Eierform Selveier
Kommunenr 4205
Gårsnr 458
Bruksnr 83
Meglers referanse 3029548
Finnkode 820006202
Annonseendring 21.02.2023 14:11

Prisinformasjon

Prisantydning 1 950 000,-
Omkostninger 73 192,-
Totalpris 2 023 192,-
1 950 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
48 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 950 000,-))
12 800,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
10 300,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
73 192,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 023 192,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om boligen

Parkering

Parkering på tomten.
Se reguleringsplan for p-plass og rekkefølgebestemmelser.

Reguleringsforhold

Tomten ligger under reguleringsplan for Ramslandsvågen Småbåthavn datert 15.08.2014.
Kjøper plikter å sette seg inn i reguleringsplanen og bestemmelser for å se hva som er lov og hvilke begrensninger som hviler på eiendommen og området rundt. Det kan foreligge oppdateringer i reguerlingsplan som ikke er oppdatert hos megler og kjøper bes på generelt grunnlag om å bruke oppdatert regulering på kommunens hjemmesider.

Vedlagt i salgsoppgaven ligger reguleringsplan, matrikkelkart, situasjonskart og kart over tomten.
På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Øvrig informasjon

Finansiering

Exbo er delvis eiet av Flekkefjord Sparebank! Dette skal du som kunde tjene på. Vi jobber hver dag for å ta best mulig vare på hverandres og felles kunder. Exbos målsetning er at vi skal ha de mest fornøyde kundene på Sørlandet! La oss sammen se på totalbildet ved kjøp og finansiering av eiendom!

Boligselgerforsikring

Selger har valgt å ikke tegne boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp?
Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.
Les mer om forsikringen i vedlagte materiell eller på help.no.

Ligningsverdi

Ligningsverdi kr 2 475 000 per 2018

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. 
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. 
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. 
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). 
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av selgers egenerklæring.

Gratis verdivurdering

Gratis verdivurdering

Skal du selge boligen din? Vi er lokalmegleren som selger boliger over hele Sørlandet.
Vi kan Sørlandet!

Få tilbud fra din lokale megler

Ramslandsvågen tomt / Lindesnes

Ramslandsvågen tomt 4521 Lindesnes

Kristoffer Munksgaard, Daglig leder/Eiendomsmegler
Mob: 98 28 03 47

Hyttetomt

Gnr. 458 bnr. 83 i Lindesnes kommune

8-20-0062

Fra Lyngdal - ta av mot Spangereid og videre ut mot Lindesnes Fyr. tomten ligger i Ramslandsvågen på venstre side før bakken.  Fra E39 tar du av til Vigeland og fortsetter mot Lindesnes Fyr. Se kartskisse for nærmere detaljer. Tomta kan fritt besiktiges.

Tomten ligger fint til i Ramslandsvågen langs hovedveien ut til Lindesnes Fyr. Her er det kort til flere hyttefelt og hytter som gjør tomten atraktiv i forhold til opparbeiding av båtplasser.
Det er samtidig kort vei inn til Spangereid som har butikk, bensinstasjon, golfbane, restaurant, hotell og et yrende folkeliv på sommeren. Det er ca 30 minutter med bil til Lyngdal med populære Sørlandsbadet og Handelsparken.

Eiet tomt på 3884 kvm.
Tomten har lang kystlinje og ligger fint til for opparbeiding av båtplasser og sjøboder.
Grensene er noe usikre og kjøper må akseptere avvik. Se vedlagt kart over tomten i salgsoppgaven.
Eiendommen består av to teiger. Hovedteigen langs vann og en litt mindre som blir skilt av av veien.