• Trygg Visning
Selg med Exbo

Hjem / Osestadbakken 34 / Lindesnes

Osestadbakken 34 / Lindesnes

Osestadbakken - Solrik hyttetomt med båtplass og sjøbod!

Parkering

Parkering på egen tomt. Det er ikke parkeringsplass i tilknytning til båtplassen/naustet. Grei gangavstand fra tomten med parkeringsplass.

Reguleringsforhold

Reguleringsbestemmelser Osestadstrand, vedtatt 1.7.99. Formål: Fritidsbebyggelse.
Reguleringbestemmelsene ligger vedlagt i salgsoppgaven.

Kart

Prisantydning750000
Omkostninger30392
Totalpris780392
Tomteareal592
BoligtypeHyttetomt

Se flere detaljer

Visning

Bestill salgsoppgave

Kontakt meg

Alexander Skarpeid Lindland

Alexander Skarpeid Lindland

Eiendomsmegler

458 38 665
asl@exbo.no

Ønsker du å gi bud

Legg inn bud på eiendommen

Se flere boliger i samme område

Nøkkelopplysninger

Prisantydning750000
Omkostninger30392
Totalpris780392
Tomteareal592
BoligtypeHyttetomt
EierformSelveier
Kommunenr4205
Gårsnr409
Bruksnr51
Meglers referanse3026283
Finnkode319006501
Annonseendring16.03.2020 11:52

Prisinformasjon

Prisantydning750000
Omkostninger30392
Totalpris780392
750 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
18 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 750 000,-))
10 300,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
30 392,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
780 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om boligen

Parkering

Parkering på egen tomt. Det er ikke parkeringsplass i tilknytning til båtplassen/naustet. Grei gangavstand fra tomten med parkeringsplass.

Reguleringsforhold

Reguleringsbestemmelser Osestadstrand, vedtatt 1.7.99. Formål: Fritidsbebyggelse.
Reguleringbestemmelsene ligger vedlagt i salgsoppgaven.

Øvrig informasjon

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Søgne og Greipstad Sparebank.

Boligselgerforsikring

Selger kan ikke tegne boligselgerforsikring iht vilkår.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.
Eier av denne tomten forplikter seg til å delta i opparbeidelse av felles infrastruktur i hyttefeltet bestående av 12 hyttetomter, så som vei, vann, kloakk, strøm og båtplasser/småbåthavn. Denne eiendommen dekker 1/12 andel av kostnader til drift og vedlikehold av fellesanlegg/infrastruktur. Se info om kostnader under punktet vei, vann og kloakk.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte egenerklæring.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.
Dokumenter
Les komplett salgsoppgave

Gjør deg kjent med salgsoppgaven før bud inngis da kjøp skjer i henhold til avtalebetingelser som fremgår i denne. Husk at du som kjøper har selvstendig undersøkelsesplikt.

Gratis verdivurdering

Gratis verdivurdering

Skal du selge boligen din? Vi har solgt flere boliger enn noen andre og har resultater ingen andre kan vise til.
Vi kan nemlig Sørlandet!

Få tilbud fra din lokale megler

Osestadbakken 34 / Lindesnes

Se kartskisse.

Tomten har en fin beliggenhet på en topp med gode solforhold og utsikt til fjorden.
Eiendommen som skal selges består av råtomt, med vei til tomtegrensen og teknisk anlegg (vann og kloakk) lagt inn på tomten. Videre følger det med en sjøbod (ca. 6 m2) og båtplass i fellesanlegg ca. 400 meter fra tomten.

Tomten ligger fint til i Lenesfjorden ca. midt mellom Lyngdal og Mandal.

Avstanden østover til Mandal og Kristiansand er h.h.v ca. 20 minutter og en time i bil. Til Stavanger er det ca. 2 timer i bil.

Eiet tomt på 592 kvm.
Tomten leveres som råtomt, med vei og teknisk anlegg til tomtegrense, kjøper må selv stå for opparbeidelsen.
Bnr. 55, felles bryggeanlegg med sjøbod, uteliggere og bademuligheter er ferdig opparbeidet.
Sjøboden som tilhører til denne hyttetomten er merket med 34, det er sjøbod nr 3 fra E39.