Adkomst

Fra Grimstad via E 18, kjør 420 mot Fevik, ta av til høyre mot Grefstadvika, følg veien til ny avkjørsel Grefstadvika/Stangholmen til venstre, etter ca 400 meter sving til høyre Grefstadvika, i neste kryss skal du rett frem opp en bakke, kjør opp bakken og hold til høyre, kjør til veien stopper og du vil se Til salgsplakat fra Exbo.

Beliggenhet

Tomten ligger nydelig til med panoramautsikt til sjøen, høyt og fritt. Du ser ut til Torungen fyr og horisonten med soloppgang. Eiendommen har meget gode solforhold og ligger i et nyere fritidsfelt. Kort sykkeltur til badestrand på Grefstadviga med sandstrender og Stangholmen med svaberg innen kort spasertur. Kort avstand til Norges eneste 5-stjerners camingplass, Moysand Camping, med sommerbutikk, restaurant, bar og livemusikk, samt aktiviteter for barna. Få minutter i bil til Fevik senter med dagligvare, apotek, frisør, blometerbutikk, legekontor, velvære, m.m. Det er også få minutter i bil til flere populære badestrender, samt Storesand og Strand Hotell Fevik.
Flere fine turstier i området, samt lysløype.

Ca. 30 minutter til Kristiansand Dyrepark, 10 minutter til Grimstad Sentrum, 20 minutter til Lillesand Sentrum og 40 minutter til Kr.Sand.

Det går kollektivtrafikk ute ved hovedvei med retning øst/vest.

Selger informerer at det er ledige båtplasser på nytt bryggeanlegg på Skranvika, kun få minutters gange fra eiendommen.
Det er parkeringsmulighet ved bryggeanlegget.
Kr. 40.000 pr. meter.

Tomt

Eiet tomt på 1026 kvm.
Tomten leveres som råtomt, uten byggeklausul. Kjøper står fritt til å velge byggmester/husleverandør. Tomten leveres med vei, vann og kloakk og trekkerør til strøm til tomtegrense. Kjøper besørger og bestemmer selv opparbeidelse av tomt før bygging. Tomten er tilnærmet flat og kjøper står selv ansvarlig for grunnarbeid og opparbeidelse av tomten.

Selger nevner at grensen til eiendommen i øst går det et naturlig skille ved fjellet og i praksis vil dette være tomtens grense. Se selgers egenerklæring.

Adresse

Grefstadheia 41
4885 Grimstad

Informasjon

Adresse:
Grefstadheia 41
4885 Grimstad

Boligtype: Hyttetomt
Eieform:
Primærrom: m2

Finn ID: 144878888

Omkostninger

1 990 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
10 300,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
49 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 990 000,-))
--------------------------------------------------------
61 272,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 051 272,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 4202
Gårdsnr: 37
Bruksnr: 120

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i regulert område avsatt til fritidsbebyggelse under reguleringsplan Grefstad Vestre, ikrafttredelsesdato: 09.06.2009. Eiendommen grenser til friluftsområde.
Reguleringsplanen ligger vedlagt i prospektet. Kjøper plikter å gjøre seg kjent med reguleringsbestemmelsene.

Det er sendt ut brev til grunneierne ang. utvidet planområde, Strandlia, Grefstad. Dette gjelder utvidelse av planområdet for å gi rom for for alternative vegløsninger mht. bla. sikker skolevei.
Se vedlagt brev til grunneierne.

Byggemåte

Tomtene er ikke bebygd og leveres som råtomter. Kjøper plikter å følge regulerinsplan ved oppføring av bolig.

Vei, vann, kloakk

Gruset privat vei. I følge selger er alle hytteeiere med på vedlikehold av veien og det betales årlig kr. 5000,- til grunneier. Beløpet ble satt i 2008 og kan indeksreguleres vært 10. år. Kjøper må ta høyde for at pris for vedlikehold kommer til å øke.

Offentlig vann og kloakk ved tomtegrense. Kjøper må selv betale tilkobling av vann/avløp etter kommunens satser.

Se vedlagte prisliste fra kommunen ligger som vedlegg i prospektet.

Offentlige avgifter

Kjøper har selv ansvaret for å bekoste alle tilknytningsavgifter og byggesaksgebyrer i forbindelse med søknad/bygging på tomten.

Kommunale avgifter kommer i tillegg. Eiendomsskatt er ikke fastsatt av Grimstad kommune.

Grimstad kommune sender ut faktura for kommunale avgifter pr. måned.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:
Ingen heftelser.

Konsesjon

Kjøper plikter å undertegne egenerklæringsskjema vedrørende konsesjonsfrihet.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Lillesands Sparebank.
Hjemmeside: www.byensbank.no
Mailadr: post@lillesands-sparebank.no

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Ligningsverdi

Kommunen fastsetter ligningsverdi etter anmodning om ferdigattest.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Se vedlagt selger egenerklæring.

Kontakt

Isabel Bermudez Myhre
Isabel Bermudez Myhre

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler