• Hytten ligger flott til på en kolle med 360 visning.
 • Solrike uteplasser rundt hytten.
 • Åpen stue kjøkken løsning.
 • 12
 • Kjøkken i forbindelse med stuen.
 • 13
 • Flott utsikt mot fjellene.
 • Snarevegen Plantegning
 • Dronebilde tatt fra sørvest
 • dronebilde tatt nordfra
 • Dronebilde tatt sørfra
 • Utsikt fra stuevinduet
Selg med Exbo

Hjem / Snarevegen / Hovden i setesdal

Snarevegen / Hovden i setesdal

TILSTEDE HØSTFERIEN FOR VISNING! Sentralt beliggende i Dyregrenda på egen kolle. Unik utsikt 360° over Hovden. Bør sees.

Prisantydning 2 990 000,-
Omkostninger 88 892,-
Totalpris 3 078 892,-
Byggeår 1985
P-rom 61 kvm
Bruksareal 61 kvm
Soverom 3
Boligtype Hytte

Se flere detaljer

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 61 kvm, Bruksareal: 61 kvm

1.Etasje: BRA 61 kvm / P-rom 61 kvm

Parkering

Parkering ved hytten.

Reguleringsforhold

Reguleringsplaner
Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon.
Id 201902
Navn Dyregrenda sør
Plantype Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 03.09.2020
Bestemmelser - https://www.arealplaner.no/4222/dokumenter/1216/F%c3%b8resegner.pdf

Tomten ligger under reguleringsplan for Dyregrenda Sør. Reguleringsplan åpner for BRA opptil 250 m2 og 5,5 m mønehøyde. Hytten er beliggende i gammelt hytteområde. Pga hyttens beliggenhet i terrenget vil det ikke kunne bli bygget nye hytter nært innpå.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

P-rom:

1.Etasje: Bad , Stue/kjøkken , Soverom 1,Soverom 2, Soverom 3, Entré

Boligen er endret fra opprinnelig godkjente tegninger.
Bod er innredet som soverom og vurdert som P-rom.
Det er gjort endringer i innvendige vegger i forhold til godkjente tegninger.

Standard

Takstmannens konklusjon:
Se taksrapport vedlagt salgsoppgaven.

Fiber til hyttevegg - ikke tilkoblet.

Oppvarming

Elektrisk og vedfyring

Kart

Visning

For visninger utover de annonserte, ta kontakt med megler på telefon 926 37 843

Husk å lese salgsoppgave så du kan stille godt forberedt på visning.

Salgsoppgaven beskriver vesentlig og lovpålagt informasjon om eiendommen.

Bestill salgsoppgave

Kontakt meg

Svenn Erik Kvannes

Svenn Erik Kvannes

Eiendomsmegler

926 37 843
sek@exbo.no

Ønsker du å gi bud

Legg inn bud på eiendommen

Se flere boliger i samme område

Nøkkelopplysninger

Prisantydning 2 990 000,-
Omkostninger 88 892,-
Totalpris 3 078 892,-
Byggeår 1985
P-rom 61 kvm
Bruksareal 61 kvm
Soverom 3
Boligtype Hytte
Eierform Selveier
Kommunenr 4222
Gårsnr 2
Bruksnr 1
Meglers referanse 3031011
Finnkode 123033201
Annonseendring 28.09.2023 14:30

Prisinformasjon

Prisantydning 2 990 000,-
Omkostninger 88 892,-
Totalpris 3 078 892,-
2 990 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
12 800,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
74 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 990 000,-))
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
88 892,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
3 078 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om boligen

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 61 kvm, Bruksareal: 61 kvm

1.Etasje: BRA 61 kvm / P-rom 61 kvm

Parkering

Parkering ved hytten.

Reguleringsforhold

Reguleringsplaner
Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon.
Id 201902
Navn Dyregrenda sør
Plantype Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 03.09.2020
Bestemmelser - https://www.arealplaner.no/4222/dokumenter/1216/F%c3%b8resegner.pdf

Tomten ligger under reguleringsplan for Dyregrenda Sør. Reguleringsplan åpner for BRA opptil 250 m2 og 5,5 m mønehøyde. Hytten er beliggende i gammelt hytteområde. Pga hyttens beliggenhet i terrenget vil det ikke kunne bli bygget nye hytter nært innpå.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

P-rom:

1.Etasje: Bad , Stue/kjøkken , Soverom 1,Soverom 2, Soverom 3, Entré

Boligen er endret fra opprinnelig godkjente tegninger.
Bod er innredet som soverom og vurdert som P-rom.
Det er gjort endringer i innvendige vegger i forhold til godkjente tegninger.

Standard

Takstmannens konklusjon:
Se taksrapport vedlagt salgsoppgaven.

Fiber til hyttevegg - ikke tilkoblet.

Oppvarming

Elektrisk og vedfyring

Øvrig informasjon

Finansiering

Exbo er delvis eiet av Søgne og Greipstad sparebank! Dette skal du som kunde tjene på. Vi jobber hver dag for å ta best mulig vare på hverandres og felles kunder. Exbos målsetning er at vi skal ha de mest fornøyde kundene på Sørlandet! La oss sammen se på totalbildet ved kjøp og finansiering av eiendom!

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp?

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Les mer om forsikringen i vedlagte materiell eller på help.no

Energiattest

Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

Ligningsverdi

Formuesverdi for inntektsåret 2021: kr 376 859,-

Andre opplysninger

Brøyting ca kr. 6000,- pr år
Hytten er fortiden ikke tilhørende noe hyttevelforening.

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte tilstandsrapport utført av , samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Gratis verdivurdering

Gratis verdivurdering

Skal du selge boligen din? Vi er lokalmegleren som selger boliger over hele Sørlandet.
Vi kan Sørlandet!

Få tilbud fra din lokale megler

Snarevegen / Hovden i setesdal

Snarevegen 4755 Hovden i setesdal

Svenn Erik Kvannes, Eiendomsmegler
Mob: 92 63 78 43

Hytte

1985

Gnr. 2 bnr. 1 Fnr. 104 i Bykle kommune

1-23-0332

Sentralt og fritt beliggende på egen kolle mellom Hovden sentrum og skianlegget med gangavstand til badeland, alpinanlegget og butikk/ spisesteder. Flott utsikt sørover dalen. Kjørevei til hytteveggen i blindvei. Skisporet går 50 meter fra hytteveggen. Ingen innsyn fra naboer.

Festeavgift kr. 2460,- pr år

Festeavgiften reguleres hvert 10 år i samsvar med prosentvis ending i konsumprisindeksen. Basis år er 1983
Overdragelse krever samtykke fra bortfester.

Se vedlagt festekontrakt.