• Velkommen til Birtedalsvegen 2515!
 • Stue.
 • Kjøkken med profilerte fronter og laminert benkeplate.
 • Soverom i hovedetasje.
 • Bad innredet med toalett, baderomsinnredning og dusjkabinett.
 • Entré.
 • Trappegang.
 • Soverom nr.2 i 2.etasje.
 • Soverom i 2.etasje.
 • Stue i underetasje.
 • Innredet rom i underetasje.
 • Bad i underetasje.
 • Husk påmelding til visning i god tid! Annonserte visninger uten påmeldinger blir ikke avholdt.
Selg med Exbo

Hjem / Birtedalsvegen 2515 / Fyresdal

Birtedalsvegen 2515 / Fyresdal

Birtedalen - Fritidseiendom i Øvre Birtedalen med kjørevei helt til hytteveggen

Prisantydning 1 690 000,-
Omkostninger 56 392,-
Totalpris 1 746 392,-
Byggeår 1957
P-rom 130 kvm
Bruksareal 160 kvm
Tomteareal 1 556 kvm
Soverom 3
Boligtype Hytte
Energimerke Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Se flere detaljer

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 130 kvm, Bruksareal: 160 kvm

Loftsetasje: P-rom: 20 kvm, BRA: 20 kvm.
1. etasje: P-rom: 73 kvm, BRA: 74 kvm.
Kjeller: P-rom: 37 kvm, BRA: 66 kvm.

Anneks: P-rom: 0 kvm. BRA: 22 kvm.

Parkering

Rikelig med biloppstillingsplasser på egen tomt.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i kommuneplanens arealdel, vedtatt 27.11.2014. Eiendommen ligger inne som eksisterende fritidseiendom i LNF-område.

Eiendommen ligger i et område som er regulert til LNF (Landbruk, Natur og Friluft). Det gjøres oppmerksom på at det hviler strenge restriksjoner vedrørende bygging, endring og rivning i LNF-områder.

Se kommuneplanens arealdel på kommunens hjemmeside:
http://www.fyresdal.kommune.no/kommunale-planar/kommunale-planar

Byggemåte

Se boligsalgsrapport av Kjell Erik Olsen, datert 13.03.2023.
Fritidsbolig med loftsetasje, 1 etasje og kjeller oppført i 1957. Det er utført oppussing og oppgraderinger av boligen. Det fleste oppgraderinger ble utført i 1996. Boligen fremtrer i forventet tilstand med tanke på alder.

UTVENDIG
Takkonstruksjon av taksperrer med bordtak som undertak . Stålplater fra 1996 som taktekking på hovedtaket. Nyere stålplater på tak over grillbu. Takrenner og pipebeslag. Bindingsverk konstruksjon med stående kledning. Boligen ble kledd om i 1996. Vinduer i tre med 2-lags glass fra 1996. Eldre vinduer med koblet glass i kjeller.
Inngangsdører og balkongdør. Dørene er skiftet ut. Balkongdør er fra 2016. Terrasse i treutførelse.

INNVENDIG
Støpt gulv og påforet gulv i kjeller. Etasjeskille av trebjelkelag. Gulv med laminat, gulvbord og belegg. Malte vegger, panel, panelplater og baderomspanel. Malte himlinger, panel og Huntonit panel. Vedovn i 1 etasje og kjeller er
tilknyttet eldre teglstein pipe. Pipe har feierluke i kjeller. Innvendige trapper i treutførelse. Innvendige slette dører.

VÅTROM
Bad i 1 etasje er renovert, har gulv med belegg. Baderomspanel på vegger og Huntonit panel i himling. Toalett, baderomsinnredning og dusjkabinett. Bad i kjeller er fra slutten av 80 tallet, har gulv med sveisebelegg. Baderomspanel på vegger og panel i himling. Toalett, baderomsinnredning og dusjkabinett.

KJØKKEN
Kjøkkeninnredning i 1 etasje med profilerte fronter og laminert benkeplate. Komfyr, kjøleskap og oppvaskmaskin. Kjøkkeninnredning er malt. Ventilator har avtrekk ut. Eldre enkel kjøkkeninnredning i kjeller med slette fronter og laminert benkeplate. Komfyr. Kjøkkeninnredning har ikke ventilator.

TEKNISKE INSTALLASJONER
Nyere vannledning av kobber og plast. Eldre vannledninger av kobber. Nyere og eldre avløpsrør av plast. Naturlig ventilasjon med lufteventil i noen rom/vinduer. 200 liters varmtvannstank fra 2009. Sikringsskap med automatsikringer.

TOMTEFORHOLD
Boligen ligger i skrå terreng oppført på grunnmur av blokker.

Innhold

P-rom:

Loftsetasje: Gang og 2 soverom. 20 kvm.
1.etasje: Vindfang. gang, kjøkken, stue/spisestue, soverom og bad. 73 kvm.
Kjeller: Stue, bad og innredet rom. 37 kvm.

S-rom:

1.etasje: Trappegang (til kjeller). 1 kvm.
Kjeller: Gang og to boder. 29 kvm.

Anneks: anneks og to boder. 22 kvm.

Standard

Takstmannens konklusjon:

STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Innvendig, rom under terreng.
Det er gjennom målinger påvist høyt fuktnivå i trevegger i underetg./kjeller, det er derfor ikke foretatt hulltaking
Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. Det er påvist fuktighet i oppforet tregulv i
underetg/kjeller, og det er derfor ikke foretatt hulltaking. Det er påvist synlig fuktighet på mur/gulv i kjeller.
På gulv og innvendig grunnmur under terreng er det kalkutslag og fuktgjennomslag som indikerer
fuktvandring gjennom grunnmur/fuktopptrekk i støpt gulv. Ved fuktmåling med pigger i treverk mot gulv, i
bunnen av tre skillevegger, påforet gulv og påforet vegg mot grunnmur under terreng ble det målt fukt.
Opptil 100 vekt% fukt i bunnen av tre søyle ved grunnmur i boden. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000.

KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT

Tomteforhold, terrengforhold.
Tomten er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert.

AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

Utvendig, nedløp og beslag.
Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket,
men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.

Utvendig, vinduer - 2.
Det er avvik: Vinduer har varierende slitasje og flere vinduer tar imot karm. Et vindu har sprekk i glass.

Innvendig, innvendige trapper.
Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Loftstrapp har håndløper på en side i trappeløpet. Kjellertrapp har håndløper på en side i trappeløpet
men mangler rekkverk i nedre del. Kjellertrapp har åpninger på 15cm mellom trinn.

Våtrom, overflater vegger og himling, bad.
Det er avvik: Eldre overflater med normal slitasje. Det er ikke montert taklister.

Våtrom, overflater gulv, bad.
Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
Gulv er tilnærmet flatt uten fall til sluk og gulv er ikke tett ved dør.

Våtrom, sluk, membran og tettesjikt, bad.
Det er avvik: Store deler av forventet brukstid er oppbrukt på sluk løsningen og vinylbelegg.

Våtrom, sanitærutstyr og innredning, bad.
Det er avvik: Toalett er av eldre dato og er ikke testet da vann var stengt av.

Våtrom, sluk, membran og tettesjikt, bad.
Det er avvik: Slukrist er fuget fast. Ukjent utførelse av tetting rundt sluk.

Tomteforhold, drenering.
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Dersom det er lagt drensrør/fuktsikring har dette begrenset effekt som følge av alderssvekkelser da det er fukt i kjeller.

Tomteforhold. grunnmur og fundamenter.
Grunnmuren har sprekkdannelser. Det er registrert horisontalriss som er symptom på jordtrykk.

AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK

Utvendig, taktekking.
Det er avvik: Takplater på lite tak over inngang har tidligere hatt bulker på grunn av snøras fra taket. Ser ut som om
det er lagt på noen takplater oppå. Vindski er løs.

Utvendig, veggkonstruksjon.
Det er avvik: Kledning og utvendig treverk har på utsatte steder vær slitasje.

Utvendig, takkonstruksjon/loft.
Det er avvik: Noen steder i loftsetasjen er det noen merker etter tidligere lekkasje. På undertak i kott bak knevegg
mot baksiden er det svertesopp som indikere at kott kan ha eller har hatt for høy luftfuktighet. Gesims har
luftespalter. I skråhimlinger er det isolert opp mot undertak og andre steder uisolert. Bjelkelag er isolert
med sag flis. Noe angrep av skadedyr i takkonstruksjon ble registrert og noe spor etter mus i kott.

Utvendig, balkonger, terrasser og rom under balkonger.
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Laveste del av rekkverk har høyde på 0,79m.

Innvendig, overflater - 2.
Det er avvik: Eldre innvendige overflater har stedvis noe slitasje. Deler av utførte snekkerarbeider har ufagmessig
utførelse. Blant annet er Huntonit panel i himling i gang i loftsetasjen stoppet langs taklister.

Innvendig, etasjeskille/gulv mot grunn.
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. I loftsetasjen ble det målt høydeforskjell på 30mm gjennom hele rommet, i 1 etasje 20mm og i kjeller 30mm. Gulv i den ene boden er støpt skrått.

Innvendig, radon.
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig, pipe og ildsted.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe.

Innvendig, innvendige dører.
Det er avvik: Innvendig dører har normal slitasje. Enkelte dørblad tar imot karm.

Våtrom, ventilasjon, bad.
Rommet har kun naturlig ventilasjon. Det er avvik: Mangler luftespalte i dør.

Våtrom, overflater gulv, bad.
Det er avvik: Krav til fall er ikke oppfylt. Gulv er tilnærmet flatt, men 40mm oppkant med belegg ved dør.

Våtrom, ventilasjon, bad.
Det er avvik: Mangler luftespalte i dør for til luft til rommet.

Kjøkken, overflater og innredning, stue.
Det er avvik: Kjøkkeninnredning er av eldre dato med normal slitasje.

Kjøkken, avtrekk, stue.
Det er avvik: Kjøkkeninnredning har ikke ventilator.

Tekniske installasjoner, vannledninger - 2.
Det er avvik: Over halvparten av forventet brukstid på eldre vannledninger er oppbrukt.

Tekniske installasjoner, avløpsrør - 2.
Det er avvik: Over halvparten av forventet brukstid på eldre avløpsrør er oppbrukt.

Tekniske installasjoner, elektrisk anlegg.
Sikringsskap med automatsikringer.

Tomteforhold, utvendige vann- og avløpsledninger.
Det er avvik: Kombinasjonen av alder og materiale på deler av innvendige vann- og avløpssystemet tilsier at også
utvendige vann- og avløpsrør kan være av eldre dato. Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten.

Tomteforhold, septiktank.
Ingen dokumentasjon på septiktank/utførelse.

Rapporten må leses i sin helhet.

Oppvarming

Det er montert vedfyring i stue i 1. etg. og stue i underetasje.

Kart

Visning

For visninger utover de annonserte, ta kontakt med megler på telefon 994 15 237

Husk å lese salgsoppgave så du kan stille godt forberedt på visning.

Salgsoppgaven beskriver vesentlig og lovpålagt informasjon om eiendommen.

Bestill salgsoppgave

Kontakt meg

Caroline Dalene

Caroline Dalene

Eiendomsmegler

994 15 237
cd@exbo.no

Ønsker du å gi bud

Legg inn bud på eiendommen

Se flere boliger i samme område

Nøkkelopplysninger

Prisantydning 1 690 000,-
Omkostninger 56 392,-
Totalpris 1 746 392,-
Byggeår 1957
P-rom 130 kvm
Bruksareal 160 kvm
Tomteareal 1 556 kvm
Soverom 3
Boligtype Hytte
Energimerke Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G
Eierform Selveier
Kommunenr 3823
Gårsnr 16
Bruksnr 27
Meglers referanse 3039399
Finnkode 423002601
Annonseendring 22.08.2023 09:23

Prisinformasjon

Prisantydning 1 690 000,-
Omkostninger 56 392,-
Totalpris 1 746 392,-
1 690 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
42 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 690 000,-))
12 800,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
--------------------------------------------------------
56 392,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 746 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om boligen

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 130 kvm, Bruksareal: 160 kvm

Loftsetasje: P-rom: 20 kvm, BRA: 20 kvm.
1. etasje: P-rom: 73 kvm, BRA: 74 kvm.
Kjeller: P-rom: 37 kvm, BRA: 66 kvm.

Anneks: P-rom: 0 kvm. BRA: 22 kvm.

Parkering

Rikelig med biloppstillingsplasser på egen tomt.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i kommuneplanens arealdel, vedtatt 27.11.2014. Eiendommen ligger inne som eksisterende fritidseiendom i LNF-område.

Eiendommen ligger i et område som er regulert til LNF (Landbruk, Natur og Friluft). Det gjøres oppmerksom på at det hviler strenge restriksjoner vedrørende bygging, endring og rivning i LNF-områder.

Se kommuneplanens arealdel på kommunens hjemmeside:
http://www.fyresdal.kommune.no/kommunale-planar/kommunale-planar

Byggemåte

Se boligsalgsrapport av Kjell Erik Olsen, datert 13.03.2023.
Fritidsbolig med loftsetasje, 1 etasje og kjeller oppført i 1957. Det er utført oppussing og oppgraderinger av boligen. Det fleste oppgraderinger ble utført i 1996. Boligen fremtrer i forventet tilstand med tanke på alder.

UTVENDIG
Takkonstruksjon av taksperrer med bordtak som undertak . Stålplater fra 1996 som taktekking på hovedtaket. Nyere stålplater på tak over grillbu. Takrenner og pipebeslag. Bindingsverk konstruksjon med stående kledning. Boligen ble kledd om i 1996. Vinduer i tre med 2-lags glass fra 1996. Eldre vinduer med koblet glass i kjeller.
Inngangsdører og balkongdør. Dørene er skiftet ut. Balkongdør er fra 2016. Terrasse i treutførelse.

INNVENDIG
Støpt gulv og påforet gulv i kjeller. Etasjeskille av trebjelkelag. Gulv med laminat, gulvbord og belegg. Malte vegger, panel, panelplater og baderomspanel. Malte himlinger, panel og Huntonit panel. Vedovn i 1 etasje og kjeller er
tilknyttet eldre teglstein pipe. Pipe har feierluke i kjeller. Innvendige trapper i treutførelse. Innvendige slette dører.

VÅTROM
Bad i 1 etasje er renovert, har gulv med belegg. Baderomspanel på vegger og Huntonit panel i himling. Toalett, baderomsinnredning og dusjkabinett. Bad i kjeller er fra slutten av 80 tallet, har gulv med sveisebelegg. Baderomspanel på vegger og panel i himling. Toalett, baderomsinnredning og dusjkabinett.

KJØKKEN
Kjøkkeninnredning i 1 etasje med profilerte fronter og laminert benkeplate. Komfyr, kjøleskap og oppvaskmaskin. Kjøkkeninnredning er malt. Ventilator har avtrekk ut. Eldre enkel kjøkkeninnredning i kjeller med slette fronter og laminert benkeplate. Komfyr. Kjøkkeninnredning har ikke ventilator.

TEKNISKE INSTALLASJONER
Nyere vannledning av kobber og plast. Eldre vannledninger av kobber. Nyere og eldre avløpsrør av plast. Naturlig ventilasjon med lufteventil i noen rom/vinduer. 200 liters varmtvannstank fra 2009. Sikringsskap med automatsikringer.

TOMTEFORHOLD
Boligen ligger i skrå terreng oppført på grunnmur av blokker.

Innhold

P-rom:

Loftsetasje: Gang og 2 soverom. 20 kvm.
1.etasje: Vindfang. gang, kjøkken, stue/spisestue, soverom og bad. 73 kvm.
Kjeller: Stue, bad og innredet rom. 37 kvm.

S-rom:

1.etasje: Trappegang (til kjeller). 1 kvm.
Kjeller: Gang og to boder. 29 kvm.

Anneks: anneks og to boder. 22 kvm.

Standard

Takstmannens konklusjon:

STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Innvendig, rom under terreng.
Det er gjennom målinger påvist høyt fuktnivå i trevegger i underetg./kjeller, det er derfor ikke foretatt hulltaking
Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. Det er påvist fuktighet i oppforet tregulv i
underetg/kjeller, og det er derfor ikke foretatt hulltaking. Det er påvist synlig fuktighet på mur/gulv i kjeller.
På gulv og innvendig grunnmur under terreng er det kalkutslag og fuktgjennomslag som indikerer
fuktvandring gjennom grunnmur/fuktopptrekk i støpt gulv. Ved fuktmåling med pigger i treverk mot gulv, i
bunnen av tre skillevegger, påforet gulv og påforet vegg mot grunnmur under terreng ble det målt fukt.
Opptil 100 vekt% fukt i bunnen av tre søyle ved grunnmur i boden. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000.

KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT

Tomteforhold, terrengforhold.
Tomten er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert.

AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

Utvendig, nedløp og beslag.
Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket,
men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.

Utvendig, vinduer - 2.
Det er avvik: Vinduer har varierende slitasje og flere vinduer tar imot karm. Et vindu har sprekk i glass.

Innvendig, innvendige trapper.
Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Loftstrapp har håndløper på en side i trappeløpet. Kjellertrapp har håndløper på en side i trappeløpet
men mangler rekkverk i nedre del. Kjellertrapp har åpninger på 15cm mellom trinn.

Våtrom, overflater vegger og himling, bad.
Det er avvik: Eldre overflater med normal slitasje. Det er ikke montert taklister.

Våtrom, overflater gulv, bad.
Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
Gulv er tilnærmet flatt uten fall til sluk og gulv er ikke tett ved dør.

Våtrom, sluk, membran og tettesjikt, bad.
Det er avvik: Store deler av forventet brukstid er oppbrukt på sluk løsningen og vinylbelegg.

Våtrom, sanitærutstyr og innredning, bad.
Det er avvik: Toalett er av eldre dato og er ikke testet da vann var stengt av.

Våtrom, sluk, membran og tettesjikt, bad.
Det er avvik: Slukrist er fuget fast. Ukjent utførelse av tetting rundt sluk.

Tomteforhold, drenering.
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Dersom det er lagt drensrør/fuktsikring har dette begrenset effekt som følge av alderssvekkelser da det er fukt i kjeller.

Tomteforhold. grunnmur og fundamenter.
Grunnmuren har sprekkdannelser. Det er registrert horisontalriss som er symptom på jordtrykk.

AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK

Utvendig, taktekking.
Det er avvik: Takplater på lite tak over inngang har tidligere hatt bulker på grunn av snøras fra taket. Ser ut som om
det er lagt på noen takplater oppå. Vindski er løs.

Utvendig, veggkonstruksjon.
Det er avvik: Kledning og utvendig treverk har på utsatte steder vær slitasje.

Utvendig, takkonstruksjon/loft.
Det er avvik: Noen steder i loftsetasjen er det noen merker etter tidligere lekkasje. På undertak i kott bak knevegg
mot baksiden er det svertesopp som indikere at kott kan ha eller har hatt for høy luftfuktighet. Gesims har
luftespalter. I skråhimlinger er det isolert opp mot undertak og andre steder uisolert. Bjelkelag er isolert
med sag flis. Noe angrep av skadedyr i takkonstruksjon ble registrert og noe spor etter mus i kott.

Utvendig, balkonger, terrasser og rom under balkonger.
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Laveste del av rekkverk har høyde på 0,79m.

Innvendig, overflater - 2.
Det er avvik: Eldre innvendige overflater har stedvis noe slitasje. Deler av utførte snekkerarbeider har ufagmessig
utførelse. Blant annet er Huntonit panel i himling i gang i loftsetasjen stoppet langs taklister.

Innvendig, etasjeskille/gulv mot grunn.
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. I loftsetasjen ble det målt høydeforskjell på 30mm gjennom hele rommet, i 1 etasje 20mm og i kjeller 30mm. Gulv i den ene boden er støpt skrått.

Innvendig, radon.
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig, pipe og ildsted.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe.

Innvendig, innvendige dører.
Det er avvik: Innvendig dører har normal slitasje. Enkelte dørblad tar imot karm.

Våtrom, ventilasjon, bad.
Rommet har kun naturlig ventilasjon. Det er avvik: Mangler luftespalte i dør.

Våtrom, overflater gulv, bad.
Det er avvik: Krav til fall er ikke oppfylt. Gulv er tilnærmet flatt, men 40mm oppkant med belegg ved dør.

Våtrom, ventilasjon, bad.
Det er avvik: Mangler luftespalte i dør for til luft til rommet.

Kjøkken, overflater og innredning, stue.
Det er avvik: Kjøkkeninnredning er av eldre dato med normal slitasje.

Kjøkken, avtrekk, stue.
Det er avvik: Kjøkkeninnredning har ikke ventilator.

Tekniske installasjoner, vannledninger - 2.
Det er avvik: Over halvparten av forventet brukstid på eldre vannledninger er oppbrukt.

Tekniske installasjoner, avløpsrør - 2.
Det er avvik: Over halvparten av forventet brukstid på eldre avløpsrør er oppbrukt.

Tekniske installasjoner, elektrisk anlegg.
Sikringsskap med automatsikringer.

Tomteforhold, utvendige vann- og avløpsledninger.
Det er avvik: Kombinasjonen av alder og materiale på deler av innvendige vann- og avløpssystemet tilsier at også
utvendige vann- og avløpsrør kan være av eldre dato. Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten.

Tomteforhold, septiktank.
Ingen dokumentasjon på septiktank/utførelse.

Rapporten må leses i sin helhet.

Oppvarming

Det er montert vedfyring i stue i 1. etg. og stue i underetasje.

Øvrig informasjon

Finansiering

Exbo er delvis eiet av Lillesands Sparebank! Dette skal du som kunde tjene på. Vi jobber hver dag for å ta best mulig vare på hverandres og felles kunder. Exbos målsetning er at vi skal ha de mest fornøyde kundene på Sørlandet! La oss sammen se på totalbildet ved kjøp og finansiering av eiendom!

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp?

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Les mer om forsikringen i vedlagte materiell eller på help.no

Energiattest

Boligen er energimerket og har fått energimerke Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G. Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler

Ligningsverdi

Ligningsverdi for inntektsåret 2021:

Som sekundærbolig: Kr: 345 954,-

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte tilstandsrapport utført av Kjell Erik Olsen, samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Gratis verdivurdering

Gratis verdivurdering

Skal du selge boligen din? Vi er lokalmegleren som selger boliger over hele Sørlandet.
Vi kan Sørlandet!

Få tilbud fra din lokale megler

Birtedalsvegen 2515 / Fyresdal

Birtedalsvegen 2515 3870 Fyresdal

Caroline Dalene, Eiendomsmegler
Mob: 99 41 52 37

Hytte

1957

Gnr. 16 bnr. 27 i Fyresdal kommune

4-23-0026

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO-visningsskilt ved fellesvisning.

Flott beliggenhet i Øvre Birtedalen med bilvei helt bort til hytteveggen og gode solforhold. Nærhet til Birtevatn og ca. 25 minutters kjøretur unna Fyresdal sentrum, med diverse butikker. Flotte turområder i området som Rjupetoheia, Kviptefjell og Kvipt gjestegård, med bygninger fra 1600-tallet og overnattingsmuligheter, servering og selskapslokaler. Det er oppkjørte skiløyper kun 200 meter fra fritidsboligen. Disse blir kjørt og vedlikeholdt av Birtedalen sti- og løypelag.

Eiet tomt på 1556 kvm.
Opparbeidet med plen, naturtomt og rikelig med biloppstillingsplasser i egen innkjørsel.