• 20200616_102853
 • 20200616_102922
 • Nordliveien 10-04
 • Nordliveien 10-06
 • Nordliveien 10-07
 • Nordliveien 10-08
 • Nordliveien 10-11
 • Nordliveien 10-125736
 • Nordliveien 10-125818
 • Nordliveien 10-125919
 • Nordliveien 10-130003
 • Nordliveien 10-130042
 • Nordliveien 10-130137
 • Nordliveien 10-130241
 • Nordliveien 10-130331
 • Nordliveien 10-130409
 • Nordliveien 10-130455
 • Nordliveien 10-131126
 • Nordliveien 10-131250
 • Nordliveien 10-131344
 • Nordliveien 10-14
 • Nordliveien 10-16
 • Nordliveien 10-19
 • Nordliveien 10-21
 • Nordliveien 10-22
 • Nordliveien 10-23
 • Nordliveien 10-24
 • Plantgn. Nordlivegen 10
 • Nordliveien 10-25
 • Nordliveien 10-26
 • Nordliveien 10-27
 • Nordliveien 10-28
 • Nordliveien 10-31
 • Nordliveien 10-32
 • 20191215_123556
 • 20191215_123618
 • 20191215_123527
Selg med Exbo

Hjem / Nordlivegen 10 / Bykle

Nordlivegen 10 / Bykle

KONTAKT MEGLER FOR VISNING! Hovden Sør - Nordli. Påbygd praktisk hytte med nyere garasje. Solrik.

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 88 kvm, Bruksareal: 94 kvm, Bruttoareal: 102 kvm

1.Etasje: BTA 102 kvm / BRA 94 kvm / P-rom 88 kvm / S-rom 6
Bod med utvendig inngang (ca 4 m2) er medregnet i arealet.

Parkering

Garasje og god plass rett ved hytten på egen tomt.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

P-rom:
1.Etg: Vindfang, gang, stue/kjøkken, bad/vaskerom, 5 soverom.

S-rom: Bod, utvendig bod.

Standard

Takstmannens konklusjon:
Hytta er bygget omkring 1976 og ble utvidet i 2009, og er generelt godt vedlikeholdt.
Det bør imidlertid påregnes noe vedlikehold eller utskifting på sikt. Dette gjelder blant annet de eldste vinduene.
Byggeårets forskrifter og byggeskikk avviker fra dagens krav til nye fritidsboliger. Dette gjelder blant annet krav til isolasjon,
dimensjonering og våtrom.

I rapporten har følgende bygningsdeler Tilstandsgrad 2:
-Vinduer
-Utvendige beslag
-Vegger i bad
-Ventilasjon
Forøvrig vises til beskrivelser, vurderinger og levetidsbetraktninger for de enkelte bygningsdeler.
Opplysninger om bygningsdelers alder er gitt av eier. Rapporten må leses i sin helhet.

Selgers info:
Fiber klar til hyttevegg.

Oppvarming

Elektrisk og vedfyring. Det er montert varmepumpe.

Kart

Prisantydning2290000
Omkostninger68892
Totalpris2358892
Byggeår1976
P-rom88
Bruksareal94
Tomteareal1074
Soverom5
BoligtypeHytte

Se flere detaljer

Visning

Bestill salgsoppgave

Kontakt meg

Svenn Erik Kvannes

Svenn Erik Kvannes

Eiendomsmegler

92 63 78 43
sek@exbo.no

Ønsker du å gi bud

Legg inn bud på eiendommen

Se flere boliger i samme område

Nøkkelopplysninger

Prisantydning2290000
Omkostninger68892
Totalpris2358892
Byggeår1976
P-rom88
Bruksareal94
Tomteareal1074
Soverom5
BoligtypeHytte
EierformSelveier
Kommunenr4222
Gårsnr3
Bruksnr503
Meglers referanse3027089
Finnkode119037701
Annonseendring26.07.2020 22:18

Prisinformasjon

Prisantydning2290000
Omkostninger68892
Totalpris2358892
2 290 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
57 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 290 000,-))
10 300,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
68 892,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 358 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kommunale avgifter utgjør kr. 10.094 pr. år. Det er 6 terminer i året.

Fordeling av kostnader:
Gebyr Fakturert beløp
Avløp 5 575,00 kr
Renovasjon 1 875,00 kr
Vann 2 643,76 kr

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst: Ingen registrert.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest datert 16.09.2008 på hytten.
Det foreligger ferdigattest datert 27.08.2014 på garasje.

Konsesjon

Da det er boplikt i Bykle kommune plikter kjøper å undertegne egenerklæring vedrørende konsesjonsfrihet.

Informasjon om boligen

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 88 kvm, Bruksareal: 94 kvm, Bruttoareal: 102 kvm

1.Etasje: BTA 102 kvm / BRA 94 kvm / P-rom 88 kvm / S-rom 6
Bod med utvendig inngang (ca 4 m2) er medregnet i arealet.

Parkering

Garasje og god plass rett ved hytten på egen tomt.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

P-rom:
1.Etg: Vindfang, gang, stue/kjøkken, bad/vaskerom, 5 soverom.

S-rom: Bod, utvendig bod.

Standard

Takstmannens konklusjon:
Hytta er bygget omkring 1976 og ble utvidet i 2009, og er generelt godt vedlikeholdt.
Det bør imidlertid påregnes noe vedlikehold eller utskifting på sikt. Dette gjelder blant annet de eldste vinduene.
Byggeårets forskrifter og byggeskikk avviker fra dagens krav til nye fritidsboliger. Dette gjelder blant annet krav til isolasjon,
dimensjonering og våtrom.

I rapporten har følgende bygningsdeler Tilstandsgrad 2:
-Vinduer
-Utvendige beslag
-Vegger i bad
-Ventilasjon
Forøvrig vises til beskrivelser, vurderinger og levetidsbetraktninger for de enkelte bygningsdeler.
Opplysninger om bygningsdelers alder er gitt av eier. Rapporten må leses i sin helhet.

Selgers info:
Fiber klar til hyttevegg.

Oppvarming

Elektrisk og vedfyring. Det er montert varmepumpe.

Øvrig informasjon

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Søgne og Greipstad Sparebank.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

Ligningsverdi

Likningsverdi for 2018 kr. 655.103,- ref. selgers skattemelding.

Andre opplysninger

Vel avgift: kr. 3975,-

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av Sveinung Nordal samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.
Dokumenter
Les komplett salgsoppgave

Gjør deg kjent med salgsoppgaven før bud inngis da kjøp skjer i henhold til avtalebetingelser som fremgår i denne. Husk at du som kjøper har selvstendig undersøkelsesplikt.

Gratis verdivurdering

Gratis verdivurdering

Skal du selge boligen din? Vi har solgt flere boliger enn noen andre og har resultater ingen andre kan vise til.
Vi kan nemlig Sørlandet!

Få tilbud fra din lokale megler

Nordlivegen 10 / Bykle

Her kan du leve hyttelivet med ulike skiløyper både mot Auversvatn/Hovden og også sørover til Hoslemo. Her kan du slappe av med kortspilling foran peisen, eller flate ut i badekaret etter tur til fots eller ski til de høyeste fjelltoppene på Agder. God boltreplass utenfor på usjenert tomt. Skibuss til alpinbakken og rutebuss stopper 150 m fra hytten. Golfbane i nærheten. Fiber til hyttevegg.

Eiet tomt på 1074 kvm.
Opparbeidet som naturtomt. Gruset oppkjørsel.