• 20200616_175330
 • 20200616_175343
 • Lyningsane-Hyttegrend-8-09172018_114408
 • Lyningsane-Hyttegrend-8-09172018_114214
 • Trygg Visning
 • Lyningsane-Hyttegrend-8-09172018_114223
 • Lyningsane-Hyttegrend-8-09172018_114232
 • Lyningsane-Hyttegrend-8-09172018_114246
 • Lyningsane-Hyttegrend-8-09172018_114257
 • Lyningsane-Hyttegrend-8-09172018_114314
 • Lyningsane-Hyttegrend-8-09172018_114331
 • Lyningsane-Hyttegrend-8-09172018_114349
 • Lyningsane-Hyttegrend-8-09172018_114800
 • Lyningsane-Hyttegrend-8-09172018_114818
 • Lyningsane-Hyttegrend-8-09172018_114855
 • Lyningsane-Hyttegrend-8-1
 • Lyningsane-Hyttegrend-8-2
 • Lyningsane-Hyttegrend-8-3
 • Lyningsane-Hyttegrend-8-4
 • plantegning
 • 20190523_173253
 • Lyningsane-Hyttegrend-8-09172018_114433
 • Lyningsane-Hyttegrend-8-09172018_114615
 • Lyningsane-Hyttegrend-8-09172018_114505
 • Lyningsane-Hyttegrend-8-09172018_114448
 • Lyningsane-Hyttegrend-8-09172018_114514
 • 20190215_153049
 • 20190215_153200
 • 20190215_153249
Selg med Exbo

Hjem / Løyningsåne hyttegrend 8 / Bykle

Løyningsåne hyttegrend 8 / Bykle

KONTAKT MEGLER FOR VISNING! Løyningsåne - Oppgradert hytte med usjenert beliggenhet

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 55 kvm, Bruksareal: 63 kvm, Bruttoareal: 68 kvm

1.Etasje: BTA 68 kvm / BRA 63 kvm / P-rom 55 kvm / S-rom 8 kvm
Bod med utvendig inngang er medregnet i areal.

Parkering

Parkering rett ved hytten.

Reguleringsforhold

Eiendommen er regulert til Fritidsbebyggelse, og tilhører reguleringsplanen for A11 - Løyning - Midtregionen datert 16.09.2009. Arealet rundt hytten er regulert til friområde.
Reguleringsplan og kommuneplan kan fås hos megler. Ihht regulering er det restsriksjoner for fargevalg og material valg.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

P-rom:
1.Etasje: Gang, stue/kjøkken, bad, 3 soverom.
S-rom:
Bod

Boligen er endret fra opprinnelig godkjente tegninger. Dette er ikke søkt godkjent hos kommunen.

Standard

Takstmannens konklusjon:
Hytta antas er bygget på 70-tallet og er senere normalt godt vedlikeholdt.
Tilstand er i hovedsak normal i forhold til alder.
Forøvrig vises til beskrivelser, vurderinger og levetidsbetraktninger for de enkelte bygningsdeler. For betydning av tilstandsgrader
vises til forklaring på side 2. Rapporten må leses i sin helhet.

Oppvarming

Elektrisk og vedfyring.

Kart

Prisantydning1750000
Omkostninger54992
Totalpris1804992
Byggeår1973
P-rom55
Bruksareal63
Soverom3
BoligtypeHytte

Se flere detaljer

Visning

Bestill salgsoppgave

Kontakt meg

Svenn Erik Kvannes

Svenn Erik Kvannes

Eiendomsmegler

92 63 78 43
sek@exbo.no

Ønsker du å gi bud

Legg inn bud på eiendommen

Se flere boliger i samme område

Nøkkelopplysninger

Prisantydning1750000
Omkostninger54992
Totalpris1804992
Byggeår1973
P-rom55
Bruksareal63
Soverom3
BoligtypeHytte
EierformSelveier
Kommunenr4222
Gårsnr4
Bruksnr3
Meglers referanse3024444
Finnkode118029101
Annonseendring25.07.2020 11:30

Prisinformasjon

Prisantydning1750000
Omkostninger54992
Totalpris1804992
1 750 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
43 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 750 000,-))
9 900,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
54 992,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 804 992,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Gebyr Fakturert beløp
Avløp 4 940,00 kr
Renovasjon 1 875,00 kr
Vann 2 007,50 kr

Totalt kr. 8822,50 for 2018 (Bykle kommune har justert opp til 10.094,- for 2019)

Det er 2 terminer i året

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:
1988/103946-3/93  Festekontrakt - vilkår 07.10.1988 Gjelder feste
Gjelder denne registerenheten med flere

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.

Konsesjon

Da det er boplikt i Bykle kommune plikter kjøper å undertegne egenerklæring vedrørende konsesjonsfrihet.

Informasjon om boligen

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 55 kvm, Bruksareal: 63 kvm, Bruttoareal: 68 kvm

1.Etasje: BTA 68 kvm / BRA 63 kvm / P-rom 55 kvm / S-rom 8 kvm
Bod med utvendig inngang er medregnet i areal.

Parkering

Parkering rett ved hytten.

Reguleringsforhold

Eiendommen er regulert til Fritidsbebyggelse, og tilhører reguleringsplanen for A11 - Løyning - Midtregionen datert 16.09.2009. Arealet rundt hytten er regulert til friområde.
Reguleringsplan og kommuneplan kan fås hos megler. Ihht regulering er det restsriksjoner for fargevalg og material valg.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

P-rom:
1.Etasje: Gang, stue/kjøkken, bad, 3 soverom.
S-rom:
Bod

Boligen er endret fra opprinnelig godkjente tegninger. Dette er ikke søkt godkjent hos kommunen.

Standard

Takstmannens konklusjon:
Hytta antas er bygget på 70-tallet og er senere normalt godt vedlikeholdt.
Tilstand er i hovedsak normal i forhold til alder.
Forøvrig vises til beskrivelser, vurderinger og levetidsbetraktninger for de enkelte bygningsdeler. For betydning av tilstandsgrader
vises til forklaring på side 2. Rapporten må leses i sin helhet.

Oppvarming

Elektrisk og vedfyring.

Øvrig informasjon

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Søgne og Greipstad Sparebank.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

Ligningsverdi

Likningsverdi for inntektsåret 2016: kr 353 937,-

Andre opplysninger

Vel avgift:
Ca. Kr. 3048,- dette inkluderer brøyting og velavgift, samt andel løypeavgift.
Dette beløpt kan variere pga brøyting.

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av Sveinung Nordal, samt selgers egenerklæring.
Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Gratis verdivurdering

Gratis verdivurdering

Skal du selge boligen din? Vi har solgt flere boliger enn noen andre og har resultater ingen andre kan vise til.
Vi kan nemlig Sørlandet!

Få tilbud fra din lokale megler

Løyningsåne hyttegrend 8 / Bykle

Fra Kristiansand, sving av fra rv. 9 til venstre rett før Berdalsbru, mot Vatnedalen. Følg veien og ta til venstre ved neste kryss, skilt "Dammar". Følg veien og ta til høyre ved neste kryss/søppelbu. Hytten kommer så på høyre side.

Hytten ligger usjenert til, tilbaketrukket fra vei og med det flotte løypenettet like i bakkant.
Parkering ved hyttevegg sommer og vinter.

Hytten ligger solrikt til med sol fra øst, sør og vest. Utsikt til fjellene i mot øst Gode forhold for friluftsliv og lek. Barnevennlig med friområde og akebakker i nærheten av hytten.
Vinter: Skiene kan spennes på ved hytten - kort avstand til forlenget oppkjørt løypenett, sørover mot "Hoslemoløypa" og "Hoslemoskaret" og nordover mot Ørnefjell og videre.
Sommer: Hytten er et godt utgangspunkt for fotturer i fjellet, mot Ørnefjell også kjørevei, fin for sykling og tilkomst til golfbane. Jf. løypeinfo for Hovden. Kjøretid til Hovden: ca. 15 min. Terrasse mot syd.

Punkt festet tomt opparbeidet som naturtomt.
Festeavgift kr. 4613,- pr. år (regulert for 2018)
Bortfester er Tallak Bjørnarå
Festeavgiften reguleres hvert 10 år i samsvar med prosentvis ending i konsumprisindeksen.
Neste regulering er i 2027
Festekontrakt utløper 2053
Det er mulighet for innløsning av festetomten.

Overdragelse krever samtykke fra bortfester.
Festeren skal dekke sin forholdsmessige del av eventuelt vedlikeholdsutgifter på vannposter i hyttefeltet. Vannposter er p.t ikke i bruk da hytten er tilkoblet kommunalt vann/avløp.