• Delikat prosjektert hytte plassert på Bortelids nyeste hyttefelt - like ved sentrum!
  • Utebilde av flere hyttemodeller - ingen av illustrasjonene er tegnet inn i faktisk terreng.
  • Bortelidåsen - tomtekart
  • Plankart
  • Plantegning
Selg med Exbo

Hjem / Bortelidåsen - Stinuen - BFF14 / Åseral

Bortelidåsen – Stinuen – BFF14 / Åseral

Lekker prosjektert hytte i Bortelids nyeste hyttefelt! | 2 bad | 4/5 soverom | Stue på hele 44kvm!

Prisantydning 4 790 000,-
Omkostninger 40 990,-
Totalpris 4 830 990,-
Byggeår 2024
P-rom 117 kvm
Bruksareal 122 kvm
Tomteareal 509 kvm
Soverom 4
Boligtype Hytte

Se flere detaljer

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 117 kvm, Bruksareal: 122 kvm

Kun boden som er vurdert som sekundærrom.

Se vedlagt prospekt for full oversikt over de prosjekterte arealene på boligene.

Arealene i brosjyren og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i (BRA), og er å betrakte som omtrentlig areal. Dette angir boligens areal innenfor omsluttende vegger, inklusive areal for ev. innvendig bod, uten fradrag for sjakter. I tillegg til bruksarealet kommer eventuelt parkeringsplass og balkong/markterrasse. Da de oppgitte arealene i markedsføringen er å betrakte som et ca. areal, har partene ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5% mindre/større enn markedsført areal. Arealberegningene er angitt i henhold til Veileder for NS3940. Rom defineres etter forutsetningen som er lagt til grunn på tegningene.

Parkering

Det opparbeides gruset plass til 2 biloppstillingsplasser i egen gårdsplass.

Reguleringsforhold

Tomtene er regulert til fritidsbolig. Områdene rundt er regulert til friområder. Fritidstomtene BFK1-BFK6 er regulert til konsentrert fritidsbebyggelse. Tomtene ellers er regulert til frittliggende fritidsbebyggelse.

Området er regulert under reguleringsplan for Velia Sør, plan-ID: 20210090. Denne planen trådte i kraft 17/3-2022. Hele storområdet inngår også i Kommuneplan for Bortelid 2006-2030 som trådte i kraft 11/10-2007.

Reguleringsplanen for Velia sør definerer hva som kan bygges på tomtene, utnyttelsesgrader mm. Reguleringsplanen er vedlagt i salgsoppgaven og salg forutsetter at kjøper har satt seg godt inn i reguleringsplanen og regulering av tomten salget gjelder på forhånd. TT-anlegg står for øvrig for at rekkefølgekravene og annet blir oppfylt slik at ny hytte kan leveres nøkkelferdig.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

P-rom:
Hytten er planlagt levert med følgende planløsning:
- 1. etasje: - 1. etasje: Stor stue/kjøkken på ca. 44kvm, TV-stue, 4 soverom, 2 bad, vaskerom, gang og entré.

S-rom:
- 1. etasje: bod med utvendig og innvendig dør.

Standard

Se vedlagt leveransebeskrivelse og romskjema i prospekt.

Oppvarming

Peisovn Lotus Mondo 3 i stuen, samt. varmekabel i stue, kjøkken, gang, bad/vaskerom og i klesbod/skibod.

Kart

Visning

For visninger utover de annonserte, ta kontakt med megler på telefon 46425438

Husk å lese salgsoppgave så du kan stille godt forberedt på visning.

Salgsoppgaven beskriver vesentlig og lovpålagt informasjon om eiendommen.

Bestill salgsoppgave

Kontakt meg

Inge Johan Jenssen

Inge Johan Jenssen

Eiendomsmegler

46425438
ijj@exbo.no

Ønsker du å gi bud

Legg inn bud på eiendommen

Se flere boliger i samme område

Nøkkelopplysninger

Prisantydning 4 790 000,-
Omkostninger 40 990,-
Totalpris 4 830 990,-
Byggeår 2024
P-rom 117 kvm
Bruksareal 122 kvm
Tomteareal 509 kvm
Soverom 4
Boligtype Hytte
Eierform Selveier
Kommunenr 4224
Gårsnr 9
Bruksnr 640
Meglers referanse 3043120
Finnkode 123052301
Annonseendring 05.04.2024 12:27

Prisinformasjon

Prisantydning 4 790 000,-
Omkostninger 40 990,-
Totalpris 4 830 990,-
4 790 000,- (NB: prisen er fast)

Omkostninger
240,- (Pantattest kjøper)
500,- (Tingl.gebyr pantedokument)
500,- (Tingl.gebyr skjøte)
39 750,- (Dokumentavgift (forutsatt tomteverdi: 1 590 000,-))
--------------------------------------------------------
40 990,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
4 830 990,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument.

Informasjon om boligen

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 117 kvm, Bruksareal: 122 kvm

Kun boden som er vurdert som sekundærrom.

Se vedlagt prospekt for full oversikt over de prosjekterte arealene på boligene.

Arealene i brosjyren og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i (BRA), og er å betrakte som omtrentlig areal. Dette angir boligens areal innenfor omsluttende vegger, inklusive areal for ev. innvendig bod, uten fradrag for sjakter. I tillegg til bruksarealet kommer eventuelt parkeringsplass og balkong/markterrasse. Da de oppgitte arealene i markedsføringen er å betrakte som et ca. areal, har partene ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5% mindre/større enn markedsført areal. Arealberegningene er angitt i henhold til Veileder for NS3940. Rom defineres etter forutsetningen som er lagt til grunn på tegningene.

Parkering

Det opparbeides gruset plass til 2 biloppstillingsplasser i egen gårdsplass.

Reguleringsforhold

Tomtene er regulert til fritidsbolig. Områdene rundt er regulert til friområder. Fritidstomtene BFK1-BFK6 er regulert til konsentrert fritidsbebyggelse. Tomtene ellers er regulert til frittliggende fritidsbebyggelse.

Området er regulert under reguleringsplan for Velia Sør, plan-ID: 20210090. Denne planen trådte i kraft 17/3-2022. Hele storområdet inngår også i Kommuneplan for Bortelid 2006-2030 som trådte i kraft 11/10-2007.

Reguleringsplanen for Velia sør definerer hva som kan bygges på tomtene, utnyttelsesgrader mm. Reguleringsplanen er vedlagt i salgsoppgaven og salg forutsetter at kjøper har satt seg godt inn i reguleringsplanen og regulering av tomten salget gjelder på forhånd. TT-anlegg står for øvrig for at rekkefølgekravene og annet blir oppfylt slik at ny hytte kan leveres nøkkelferdig.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

P-rom:
Hytten er planlagt levert med følgende planløsning:
- 1. etasje: - 1. etasje: Stor stue/kjøkken på ca. 44kvm, TV-stue, 4 soverom, 2 bad, vaskerom, gang og entré.

S-rom:
- 1. etasje: bod med utvendig og innvendig dør.

Standard

Se vedlagt leveransebeskrivelse og romskjema i prospekt.

Oppvarming

Peisovn Lotus Mondo 3 i stuen, samt. varmekabel i stue, kjøkken, gang, bad/vaskerom og i klesbod/skibod.

Øvrig informasjon

Finansiering

Exbo er delvis eiet av Søgne og Greipstad sparebank! Dette skal du som kunde tjene på. Vi jobber hver dag for å ta best mulig vare på hverandres og felles kunder. Exbos målsetning er at vi skal ha de mest fornøyde kundene på Sørlandet! La oss sammen se på totalbildet ved kjøp og finansiering av eiendom!

Energiattest

Selger er ansvarlig for at boligen har energiattest. Energimerkingen må foreligge før det kan utstedes ferdigattest.

Ligningsverdi

Ligningsverdier er per nå ikke satt, men kjøpere må regne med at ligningsverdi blir satt av myndigheten på senere tidspunkter. Ligningsverdien er med i beregningen av eiers formue. En fremtidig verdsetting fra myndighetene kan altså påvirke eiers skattenivå gjennom hovedsakelig formueskatten.

Velavgift

Velavgift:

Andre opplysninger

Vel avgift: Velforeningsavgift betales til Bortelid velforening og hyttelag. Kontigenten er for tiden på 500kr pr. år.

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

Kjøpers omkostninger i tillegg til tomtepris:
- Dokumentavgift av tomteverdi: 2,5% av kjøpssum (kr. 39 750,- i dokumentavgift med tomteverdi på kr. 1 590 000,-)
- Tingl. Gebyr pantedokument: kr. 585,-
- Tingl. Gebyr skjøte: kr. 585,-
- Boligkjøperforsikring HELP(valgfritt): kr. 12 800,-

Bustadoppføringsloven

Eiendommen selges i henhold til Bustadoppføringsloven og selger stiller nødvendige garantier i henhold til denne.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte tilstandsrapport utført av , samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Gratis muntlig verdivurdering

Gratis muntlig verdivurdering

Skal du selge boligen din? Vi er lokalmegleren som selger boliger over hele Sørlandet.
Vi kan Sørlandet!

Få tilbud fra din lokale megler

Bortelidåsen – Stinuen – BFF14 / Åseral

Bortelidåsen - Stinuen - BFF14 4540 Åseral

Inge Johan Jenssen, Eiendomsmegler
Mob: 46 42 54 38

Hytte

2024

1-23-0523

Området denne hytten bygges i er et nytt hyttefelt svært tett på sentrum av Bortelid med moderne fasiliteter. Kort gange til både skisenter, matbutikk og andre av Bortelids fasiliteter. Naturligvis også bilvei helt til hytten. Området har et flust av skiløyper om vinteren, et yrende liv i skitrekket og er et skikkelig fjellparadis! Om sommeren er også område godt brukt med turløyper, fiskevann (m/fiskekort), rolige naturomgivelser, frisbeegolfbane, og en rekke andre aktivitetsmuligheter. Bortelid er under stadig utvikling, men er fra før et velkjent godt likt fjellparadis!

Eiet tomt på 509 kvm.
Kjøper må  kunne forvente avvik i både areal og grensene. Tomteareal er opplyst fra reguleringsplan, men avvik kan forekomme ved fradeling og ny oppmåling av ny tomt.

Tomten leveres som ferdig opparbeidet tomt. Skråninger jordkles og tilsåes. Gruset P-plass for 2 biler. Asfalterte hovedveier.