• Illustrasjon av hytte
 • Illustrasjon av hytte
 • Nydelig natur og omgivelser rundt hytten
 • Flyfoto med Søgne-skjærgården i bakgrunnen. Rett til båtplass følger med i Røøstadkilen
 • Flyfoto over tomt - Grenser ikke nøyatig angitt
 • 01Fasade_10
 • 01Fasade_11
 • 01Fasade_13
 • 01Fasade_14
 • 01Fasade_15
 • 01Fasade_16
 • 01Fasade_17
 • 01Fasade_18
 • 01Fasade_19
 • 01Fasade_2
 • 01Fasade_8
 • Flyfoto over båtplass-område i Trysfjorden
 • Flyfoto over båtplass-område i Trysfjorden
 • Flyfoto over båtplass-område i Trysfjorden
 • Flyfoto over båtplass-område i Trysfjorden
 • Flyfoto over båtplass-område i Trysfjorden
 • DJI_0584-Pano
 • Tegninger_Page_1
 • Tegninger_Page_2
 • Tegninger_Page_3
 • Tegninger_Page_4
 • Tegninger_Page_5
 • Tegninger_Page_6
 • Velkommen til visning hos Exbo - Husk å melde deg på visningen i god tid
Selg med Exbo

Hjem / Stoheia 51 / Søgne

Stoheia 51 / Søgne

NY HYTTE TIL SOMMEREN? Prosjektert hytte med stor og solrik tomt! Båtplass i Røstadkilen

Prisantydning 3 990 000,-
Omkostninger 33 842,-
Totalpris 4 023 842,-
Byggeår 2022
Bruksareal 103 kvm
Tomteareal 1 961 kvm
Soverom 3
Boligtype Fritidseiendom

Se flere detaljer

Arealer og fordeling per etasje

Bruksareal: ca 102,9 kvm inkludert utvendig bod

Hyttens bruksareal som er oppgitt i prospektet er beregnet ut fra tegninger. Det tas forbehold om nødvendige mindre justeringer/endringer i arealer og utforming ved bygging, herunder at det vil kunne komme rørgjennomføringer og sjakter som ikke fremgår på tegninger. Mindre endringer i arealer på ferdig bygg er ikke grunnlag for prisavslag.

Parkering

Gode parkeringsmuligheter på tomten.

Reguleringsforhold

Eiendommen er regulert til fritidsformål.
Eiendommen ligger under reguleringsbestemmelser for del av gnr. 47 bnr. 2 Røsstadtjønna.
Kopi av plan kan fås ved henvendelse til megler.
Gjeldene reguleringsplan gir rom for totalt 138 kvm. Bra bebyggelse inkludert parkering på 18 kvm.

Byggemåte

Hytta som er beskrevet her i annonsen er kun et eksempel, vi kan tegne om og tilpasse denne modellen etter ditt ønske, eventuelt tegne ny hytte.
Det er utstrakt bruk av matrialer som krever minimalt vedlikehold.
Kledning er royalimpregnert.
Se forøvrig byggebeskrivelse vedlagt prospekt.
Ny eier kan i stor grad være med på å påvirke marerialvalg.

Innhold

Fin planløsning med bl.a. stor stue/kjøkken, bad og 3 soverom. Egen soveromsfløy. Utvendig bod ved inngangsparti.
Planløsning kan tilpasses noe hvis man er tidlig inn i prosessen med endringer.

Standard

Gjennomført fin standard. Se byggebeskrivelse.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. Vedfyring/vedovn mot pristillegg, ref byggebeskrivelse.

Kart

Visning

Bestill salgsoppgave

Kontakt meg

Terje Kvelland Skaara

Terje Kvelland Skaara

Eiendomsmegler

98280349
ts@exbo.no

Ønsker du å gi bud

Legg inn bud på eiendommen

Se flere boliger i samme område

Nøkkelopplysninger

Prisantydning 3 990 000,-
Omkostninger 33 842,-
Totalpris 4 023 842,-
Byggeår 2022
Bruksareal 103 kvm
Tomteareal 1 961 kvm
Soverom 3
Boligtype Fritidseiendom
Eierform Selveier
Kommunenr 4204
Gårsnr 447
Bruksnr 115
Meglers referanse 3033443
Finnkode 121034301
Annonseendring 09.12.2021 12:39

Prisinformasjon

Prisantydning 3 990 000,-
Omkostninger 33 842,-
Totalpris 4 023 842,-
3 990 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
32 500,- (Dokumentavgift (nybygg - dokavg kun av tomteverdi))
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
33 842,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
4 023 842,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om boligen

Arealer og fordeling per etasje

Bruksareal: ca 102,9 kvm inkludert utvendig bod

Hyttens bruksareal som er oppgitt i prospektet er beregnet ut fra tegninger. Det tas forbehold om nødvendige mindre justeringer/endringer i arealer og utforming ved bygging, herunder at det vil kunne komme rørgjennomføringer og sjakter som ikke fremgår på tegninger. Mindre endringer i arealer på ferdig bygg er ikke grunnlag for prisavslag.

Parkering

Gode parkeringsmuligheter på tomten.

Reguleringsforhold

Eiendommen er regulert til fritidsformål.
Eiendommen ligger under reguleringsbestemmelser for del av gnr. 47 bnr. 2 Røsstadtjønna.
Kopi av plan kan fås ved henvendelse til megler.
Gjeldene reguleringsplan gir rom for totalt 138 kvm. Bra bebyggelse inkludert parkering på 18 kvm.

Byggemåte

Hytta som er beskrevet her i annonsen er kun et eksempel, vi kan tegne om og tilpasse denne modellen etter ditt ønske, eventuelt tegne ny hytte.
Det er utstrakt bruk av matrialer som krever minimalt vedlikehold.
Kledning er royalimpregnert.
Se forøvrig byggebeskrivelse vedlagt prospekt.
Ny eier kan i stor grad være med på å påvirke marerialvalg.

Innhold

Fin planløsning med bl.a. stor stue/kjøkken, bad og 3 soverom. Egen soveromsfløy. Utvendig bod ved inngangsparti.
Planløsning kan tilpasses noe hvis man er tidlig inn i prosessen med endringer.

Standard

Gjennomført fin standard. Se byggebeskrivelse.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. Vedfyring/vedovn mot pristillegg, ref byggebeskrivelse.

Øvrig informasjon

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Søgne og Greipstad Sparebank.

Energiattest

Selger skal energimerke bygget før overtagelse.

Ligningsverdi

Likningsverdi vil fastsettes etter mottakelse av ferdigattesten. Eiendomsskatt vil bli beregnet etter ny likningsverdi.

Andre opplysninger

Leierett til båtplass på 2,5 meter i Røstadkilen følger med, samt parkering for 1 bil i tilknytning til båtplass. Det betales en årlig leie for tiden på kr 6 400,-. Justeres årlig av grunneier.

Høyspent vil bli fjernet når nye linjer er blitt oppført (under høring p.t.)

Bustadoppføringsloven

Eiendommen selges i henhold til Bustadoppføringsloven og selger stiller nødvendige garantier i henhold til denne.

Selger tar forbehold om at det blir mulig å få innvilget byggelån og stilt §12 garanti fra bank i rimelig tid etter handelen er kommet i stand.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.


Utbygger har rett til å gjøre mindre endringer i tekniske installasjoner og materialvalg uten at kjøper har rett til prisavslag.

Selger er ansvarlig for søknad og godkjenning av bygget som skal oppføres. Dersom godkjenning ikke gis har kjøper rett til å trekke seg fra avtalen. Endringer på tegninger utført av kjøper er kjøpers ansvar.

Overtakelse planlegges ca 8-10 mnd etter avtaleinngåelse, men vil bli endelig fastsatt med 3 mnd varsel før overtagelse.

100% av kjøpesummen forfaller til betaling ved overtagelse. Det skal ikke utføres delbetaling før hytten står klar til overtagelse.

Gratis verdivurdering

Gratis verdivurdering

Skal du selge boligen din? Vi er lokalmegleren som selger boliger over hele Sørlandet.
Vi kan Sørlandet!

Få tilbud fra din lokale megler

Stoheia 51 / Søgne

Stoheia 51 4641 Søgne

Terje Skaara, Daglig leder / Partner / Eiendomsmegler
Mob: 98 28 03 49

Fritidseiendom

2022

Gnr. 447 bnr. 115 i Kristiansand kommune

1-21-0343

Fra øst (Kristiansand): Følg E39 mot Søgne. Ta til venstre mot Leireveien til du kommer til Røsstadveien, følges til Stoheia som går helt til opp til hytten. Se ellers kart i finn-annonsen eller ta kontakt med megler for en mer detaljert veibeskrivelse.

Fra vest (Mandal): Følg E39 mot Kristiansand. Ta til høyre mot Ålo, følg veien ca. 4 km. Ta til høyre til Stoheia (skiltet).

Det vil bli godt skiltet med EXBO visningsskilt ved fellesvisning. Se ellers kart i finn-annonsen eller ta kontakt med megler for en mer detaljert veibeskrivelse

Dette er siste tomt i feltet som er ferdig planert!
Rolig og naturskjønn beliggenhet på Stoheia i Søgne, Kristiansand Kommune.
Stoheia er et rolig og flott hyttefelt som ligger omtrent midt mellom Kristiansand og Mandal. Ikke langt unna finner man Lunde og Tangall, hvor det finnes fasiliteter som matbutikker, bank, legesenter, frisør, klesbutikker, blomsterbutikk, vinmonopol, apotek, idrettsplass og bensinstasjon for å nevne noe.

På Stoheia finnes alt en trenger til en deilig familietur på hytta. Flotte bademuligheter i bl.a. Røsstadtjønna, Trånevannet og selvsagt Trysfjorden. Mange fine turmuligheter til skogs. Det er leierett til båtplass i Røstadkilen, Trysfjorden, ca 800-900 meter unna følger med. Søgneskjærgården er virkelig noe for seg selv med alle sine øyer, holmer og skjær. Det er privat vei med bom inn til hyttefeltet, og ingen gjennomkjøring.

Eiet tomt på 1962 kvm
Gruset tun og adkomst på tomten, iht byggebeskrivelse.

Etter avtale kan tomten leveres med ferdig plen, busker, bedd, beleggningssten eller liknende mot pristillegg.