• Hjertelig velkommen til Smeigegada 6!
 • Velkommen inn
 • Romslig, luftig stue med store vindusflater som gir mye lys
 • Her kan man bare nyte utsikten
 • Utgang fra stue til terrasse
 • Her er det god plass til mange
 • og helt usjenert
 • Det er også spiseplass til flere
 • og stilig, sort kjøkkeninnredning
 • Soverom 1
 • Soverom 2
 • Soverom 3
 • Baderom med dusj, servant og toalett
 • Hytten bak er solgt!
 • Hjertelig velkommen til visning!
 • Plantegning
Selg med Exbo

Hjem / Smeigegada 6 / Mandal

Smeigegada 6 / Mandal

MANDAL/EIGEBREKK - Ny fritidsbolig med alt på en flate, 3 soverom, gode solforhold og havutsikt!

Prisantydning 4 290 000,-
Omkostninger 25 392,-
Totalpris 4 315 392,-
Byggeår 2022
Bruksareal 86 kvm
Tomteareal 575 kvm
Soverom 3
Boligtype Fritidseiendom

Se flere detaljer

Arealer og fordeling per etasje

Bruksareal: 86 kvm

Boligens bruksareal som er oppgitt er beregnet ut fra tegninger. Ved ny arealoppmåling kan avvik forekomme. Mindre endringer i arealer på ferdig bolig er ikke grunnlag for prisavslag.

Parkering

Parkering på tomten.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger under kommuneplanens arealdel 2018-2030 vedtatt 31.01.2019. Hensynssone H910.
Eiendommen ligger i et regulert område under detaljregulering for Dyvika Nord, Eigebrekk vedtatt 26.01.2017 avsatt til fritidsbebyggelse og annen veggrunn-grøntareal.

Planer igangsatt 2016-17 Fordåsen/Skjæråsen, Eigebrekk. Det er ikke fastsatt dato for 2. gangsbehandling av detaljregulering Fjordåsen. Saksbehandler er Carina Reierson Ausland. Kontakt megler for plan.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

Innholdsrik familiehytte med praktisk planløsning og alt på en flate. Fritidsboligen inneholder utvendig bod, gang, baderom, wc, 3 soverom og stue/kjøkken i åpen løsning med direkte utgang til solrik terrasse med panorama sjøutsikt!

Standard

Nyoppført fritidbolig med god standard og fine materialvalg.

Boligen er bygd etter TEK-17 standard.

Oppvarming

Varmekabler i gang og på baderom, samt varmepumpe i stue.

Kart

Visning

Bestill salgsoppgave

Kontakt meg

Maiken Skoie

Maiken Skoie

Eiendomsmegler

906 81 815
ms@exbo.no

Ønsker du å gi bud

Legg inn bud på eiendommen

Se flere boliger i samme område

Nøkkelopplysninger

Prisantydning 4 290 000,-
Omkostninger 25 392,-
Totalpris 4 315 392,-
Byggeår 2022
Bruksareal 86 kvm
Tomteareal 575 kvm
Soverom 3
Boligtype Fritidseiendom
Eierform Selveier
Kommunenr 4205
Gårsnr 17
Bruksnr 154
Meglers referanse 3032283
Finnkode 321004501
Annonseendring 28.07.2022 21:10

Prisinformasjon

Prisantydning 4 290 000,-
Omkostninger 25 392,-
Totalpris 4 315 392,-
4 290 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
11 250,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 450 000,-))
12 800,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
--------------------------------------------------------
25 392,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
4 315 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om boligen

Arealer og fordeling per etasje

Bruksareal: 86 kvm

Boligens bruksareal som er oppgitt er beregnet ut fra tegninger. Ved ny arealoppmåling kan avvik forekomme. Mindre endringer i arealer på ferdig bolig er ikke grunnlag for prisavslag.

Parkering

Parkering på tomten.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger under kommuneplanens arealdel 2018-2030 vedtatt 31.01.2019. Hensynssone H910.
Eiendommen ligger i et regulert område under detaljregulering for Dyvika Nord, Eigebrekk vedtatt 26.01.2017 avsatt til fritidsbebyggelse og annen veggrunn-grøntareal.

Planer igangsatt 2016-17 Fordåsen/Skjæråsen, Eigebrekk. Det er ikke fastsatt dato for 2. gangsbehandling av detaljregulering Fjordåsen. Saksbehandler er Carina Reierson Ausland. Kontakt megler for plan.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

Innholdsrik familiehytte med praktisk planløsning og alt på en flate. Fritidsboligen inneholder utvendig bod, gang, baderom, wc, 3 soverom og stue/kjøkken i åpen løsning med direkte utgang til solrik terrasse med panorama sjøutsikt!

Standard

Nyoppført fritidbolig med god standard og fine materialvalg.

Boligen er bygd etter TEK-17 standard.

Oppvarming

Varmekabler i gang og på baderom, samt varmepumpe i stue.

Øvrig informasjon

Finansiering

Exbo er delvis eiet av Flekkefjord Sparebank! Dette skal du som kunde tjene på. Vi jobber hver dag for å ta best mulig vare på hverandres og felles kunder. Exbos målsetning er at vi skal ha de mest fornøyde kundene på Sørlandet! La oss sammen se på totalbildet ved kjøp og finansiering av eiendom!

Boligselgerforsikring

Selger kan ikke tegne boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp?

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Les mer om forsikringen i vedlagte materiell eller på help.no

Energiattest

Selger er ansvarlig for at boligen har energiattest. Energimerkingen må foreligge før det kan utstedes ferdigattest.

Ligningsverdi

Fastsettes av skatt Sør når leilighetene er ferdigstilt.

Velavgift

Kan tilkomme.

Andre opplysninger

Kjøper må påregne at det vil tilkomme en årlig velavgift og dugnad når området registrerer et vel.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Eiendommen selges i henhold til Avhendingsloven og selger stiller nødvendige garantier i 6 mnd fra ferdigstillelse.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av salgsoppgave og selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at plantegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende.

Det gjøres oppmerksom på at utarbeidet 3D materiell med illustrasjoner, møblerte plantegninger m.m. er ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse hvor det fremkommer elementer som ikke nødvendigvis inngår i den kontraktsmessige leveranse. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger/illustrasjoner. Nøyaktig leveransebeskrivelse er gjengitt i prospektets "forenklet byggebeskrivelse og generell informasjon".

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Kjøp/leie av båtplass i Skjærgården Marina på Skogsøy: Kontakt megler for kontaktinfo til eier her.
Priser er i henhold til eier av mariaen.
Båtplass leie: Kr.2350.- pr. breddemeter for båt. (2,5 meters båtplass koster kr. 5.875.-). (Priser for 2021, så endringer kan ha forekommet).
Parkeringsplass kr. 3650.- pr. sesong.(Priser for 2021, så endringer kan ha forekommet)
Tilgjengelig 8. båtplasser på land der rettighetene blir tinglyst for kr. 95.000.- pr breddemeter (2,5 meters plass koster da 237.500.-).

Gratis verdivurdering

Gratis verdivurdering

Skal du selge boligen din? Vi er lokalmegleren som selger boliger over hele Sørlandet.
Vi kan Sørlandet!

Få tilbud fra din lokale megler

Smeigegada 6 / Mandal

Smeigegada 6 4516 Mandal

Maiken Skoie, Eiendomsmegler
Mob: 90 68 18 15

Fritidseiendom

2022

Gnr. 17 bnr. 154 i Lindesnes kommune

3-21-0045

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO-visningsskilt ved fellesvisning.

Flott beliggende fritidsbolig på Eigebrekk hvor man opplever den roen, hyggen, solen og den flotte skjærgården med alle sine holmer, skjær, badeplasser og fiskeplasser som er alles drøm og ekte Sørlandsidyll.
Eiendommen har en meget solrik, usjenert og fin beliggenhet med særdeles god utsikt over havet.
Det er flotte badeplasser i nærheten (både sjø og ferskvann), blant annet ved Selvågen kommunale friområde hvor det er opparbeidet strand, benker, grill m.m.
Tregde Feriesenter er en kort sykkel- eller båttur unna.
På feriesenteret tilbys restaurant, butikk og marina, samt mulighet til å leie forskjellige typer båter, kajakk, vannskuter, båtplass mm.

Eiet tomt på 575 kvm.
Tomten er gruslagt, samt terrasse i framkant av boligen med nydelig utsikt. Eiendommen ligger i et hytteområde som er under utvikling.